Kotimaa

Halvan verkkokauppa­löydön vastuullisuutta on lähes mahdotonta selvittää: ”Jos pikku­kilkettä kuljetetaan lentäen, niin ei se kovin hyvä asia ole”

Tilaus Kiinasta, osa 4: Verkossa myytävien kiinalaistuotteiden alkuperä ei välttämättä eroa niistä, joita on tarjolla suomalaismarketin hyllyllä. Nettikaupassa vastuullisuuden arviointi on kuitenkin vielä vaikeampaa.

”On aika selvää, miksi maailma saastuu. Lentorahtina ostetaan turhat tuotteet Kiinasta”, kommentoi eräs lukija maaliskuussa HS:n artikkelia, joka kertoi verkkokauppatuotteiden liikkeistä.

Suomalaiset tekevät vuosittain miljoonia tilauksia halvoista kiinalaisista nettikaupoista. Viime viikkoina HS on tarkastellut ilmiötä eri näkökulmista. Juttuihin tulleiden kommenttien perusteella monia lukijoita mietityttävät esimerkiksi verkkokaupan ympäristövaikutukset ja kiinalaisten tehtaiden työolot.

Tavaran tuonti Kiinasta ei tietenkään liity vain nettikauppaan. Suuri osa niistäkin vaatteista ja leluista, joita myydään perinteisissä kivijalkakaupoissa, on tehty Kaukoidässä.

Verkkokaupassa ei kuitenkaan ole sellaista välikättä, joka voisi joutua ongelmatapauksissa vastuuseen tai jolle negatiivinen julkisuus Suomessa olisi iso isku. Siksi verkkokauppatuotteiden alkuperää on vielä vaikeampaa arvioida kuin muiden, kertoivat useat asiantuntijat HS:lle.

Kysyimme eri alojen asiantuntijoilta, onko verkko-ostaminen vastuullisuuden näkökulmasta ongelmallisempaa kuin tuontitavaran ostaminen tavallisesta kaupasta.

1. Tehtaiden työolot

”Verkkokaupassa on vielä vaikeampaa saada toimijoita vastuuseen.”

”Kuluttajan mahdollisuudet selvittää sitä, miten ihmisoikeudet toteutuvat verkkokauppatuotteiden tuotannossa, lähenevät olematonta”, arvioi yritysten yhteiskuntavastuuta tutkivan Finnwatch-järjestön toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Mikään laki ei säätele sitä, millaisissa työoloissa Suomeen tai EU:hun tuotavat valmiit tavarat tehdään. Samanlaisia pulmia liittyy siis niihinkin tuotteisiin, joissa on suomalainen maahantuoja.

”Mutta silloin on mahdollista kysellä tietoja tuontiyritykseltä.”

Tuotteita Suomeen tuovat yritykset voivat valvoa alihankkijoidensa työoloja esimerkiksi auditointien avulla. Vartialan mukaan niiden taso vaihtelee huomattavasti: osa auditoinneista on lähinnä nimellisiä, ja toisissa kriteerit määrittelee ulkopuolinen taho, joka voi tehdä esimerkiksi yllätystarkastuksia tehtaisiin. Osa yrityksistä kertoo käyttämistään valvontakeinoista muun muassa julkisissa vastuullisuusraporteissa.

”Verkkokaupassa ei ole välissä maahantuontiyritystä, joka voisi kantaa maine- tai muun riskin. On vielä vaikeampaa saada toimijoita minkäänlaiseen vastuuseen, jos kävisi ilmi, että työelämäoikeuksia on loukattu.”

Myös verkkokauppa-alustoilla saatetaan kertoa esimerkiksi myyjäyrityksille myönnetyistä sertifikaateista. Niiden luotettavuutta Vartiala ei osaa arvioida.

”On kuluttajan vastuulla, ymmärtääkö hän, mitä ne tarkoittavat ja ovatko ne ulkopuolisen tahon verifioimia.”

2. Ympäristösääntely

”Jos tuottajavastuuta ei hoideta, niin ei sille mitään voi.”

HS kertoi verkkokaupan tuoteturvallisuutta käsitelleessä jutussa, että EU:n turvallisuussäädökset eivät käytännössä ulotu sen ulkopuolisiin verkkokauppoihin. Sama pätee ympäristösääntelyyn.

Suurin osa EU:hun tuotavien tuotteiden sääntelystä liittyy turvallisuuteen, mutta mukana on myös ympäristöriskeihin liittyviä vaatimuksia. Esimerkiksi elektronisia laitteita sekä akkuja ja paristoja koskevien direktiivien yksi päämäärä on vähentää jätteiden ympäristöhaittoja.

Myös kemikaalilainsäädäntö rajoittaa sellaisten aineiden käyttöä, jotka voivat esimerkiksi vaatteen pesun yhteydessä päätyä ympäristömyrkyiksi vesistöihin.

Tavallisen verkkokauppa-asiakkaan on vaikeaa arvioida, täyttääkö tuote EU:n vaatimukset.

”Eihän se välttämättä näy päällepäin”, sanoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Tiia Salamäki.

Hän mainitsee esimerkkinä lyijyjuotokset, joita saatetaan käyttää esimerkiksi usb-kaapelin ja sen metallisen liittimen välissä. Normaalissa käytössä niistä ei ole käyttäjälle vaaraa, mutta kierrätysvaiheessa ne aiheuttavat ongelmia, sillä lyijy on ympäristömyrkky.

Myös perinteisessä maahantuonnissa myyntiin voi päästä vaatimusten vastaisia tuotteita. Järjestelmän vahvuus on kuitenkin siinä, että maahantuoja voidaan määrätä vetämään puutteellinen tuote markkinoilta, tarvittaessa sakon uhalla. Kaukomailla toimivaa verkkokauppiasta tämä sääntely ei koske.

”Viranomaisilla on keinot puuttua epäkohtiin, kun valmistaja, maahantuoja tai jakelija löytyy EU-alueelta. Jos mitään näistä ei löydy, kuten EU:n ulkopuolisessa verkkokaupassa, keinoja ei oikein ole”, sanoo johtava asiantuntija Janne Koivisto Kaupan liitosta.

Lisäksi Suomen jätelaissa säädetään niin sanotusta tuottajavastuusta. Se tarkoittaa, että muun muassa pakattujen tuotteiden ja sähkölaitteiden maahantuojien ja valmistajien on järjestettävä jätehuolto omalla kustannuksellaan.

Suomalaisten yritysten rahoittamiin kierrätyspisteisiin päätyy käytännössä myös verkkokaupoista tilattua tavaraa. EU:n ulkopuolisia verkkokauppayrityksiä tuottajavastuu koskee vain elektronisissa laitteissa.

”Mutta jos ne eivät hoida tätä tuottajavastuuta, niin ei sille mitään voi”, kuvailee ylitarkastaja Teemu Virtanen tuottajavastuuta valvovasta Pirkanmaan ely-keskuksesta.

3. Kuljetusten ilmastovaikutukset

”Jos pikkukilkettä kuljetetaan lentäen, niin ei se kovin hyvä asia ole.”

Rasittaako verkkokauppatuotteiden kuljettaminen ympäristöä enemmän kuin perinteinen tukkukaupan maahantuonti?

”Kuljetusketjuja on monenlaisia. Mutta nyrkkisääntö on, että jos on jokin pikkukilke, jota kuljetetaan lentäen, niin ei se kovin hyvä asia ole”, pohtii apulaisprofessori Heikki Liimatainen. Hän johtaa Liikenteen tutkimuskeskusta Verneä Tampereen yliopistossa.

Liimatainen korostaa, että kysymys on vaikea. Verkkokauppalähetyksiä saapuu Suomeen useita reittejä pitkin, ja tukkukaupassa käytetyt rahtireitit ovat vähintään yhtä monimutkaisia. Asiaa voi silti pohtia ainakin yleisesti.

Suurin osa Kiinan verkkokauppalähetyksistä tulee Suomeen lentopostina eli käytännössä matkustajakoneiden ruumassa. Suuria tuote-eriä taas kuljetetaan yleisimmin meriteitse. Kuljetuskeinoja on tosin muitakin, ja myös lentokoneita käytetään, jos tavara on saatava perille mahdollisimman nopeasti.

Isoon konttialukseen mahtuu paljon tavaraa, ja se on päästöjen kannalta selvästi tehokkaampi kuljetustapa kuin lentokone.

Isojen valtamerilaivojen päämäärä on yleensä jokin Euroopan satamakaupunki, josta matka voi jatkua Suomeen esimerkiksi pienemmällä aluksella tai maateitse rekalla.

”Rekkakuljetuksessa ollaan varmaan aika lailla tasoissa lentämisen kanssa”, Liimatainen pohtii.

”Riippuu tietysti kuorma-auton täyttöasteesta ja siitä, käytetäänkö rahti- vai matkustajakonetta.”

Entä viimeinen etappi vastaanottajan ovelle? Liimataisen mukaan joissain laskelmissa on päädytty siihen, että tuotteen tuominen suoraan vastaanottajalle on ympäristöystävällisempää kuin jos hän kävisi autolla kaupassa. Kaikkia postissa tulevia verkkokauppalähetyksiä ei tosin tuoda ovelle asti, vaan isommat paketit on haettava palvelupisteestä.

Laskelmiin liittyy muutenkin kysymyksiä. Mitä enemmän yksittäisiä verkkokauppalähetyksiä on, sitä enemmän tarvitaan myös kuljetuksia – mutta toisaalta kaikkea postia ei jaeta autolla ainakaan tiheästi asutuilla alueilla.

Oma kysymyksensä on sekin, mikä lähetysten kuljettamisen vertailukohde on perinteisen kaupan puolella. Tekeekö ostaja vaikkapa kiinalaislelun vuoksi ylimääräisen automatkan tavarataloon, vai kävisikö hän muutenkin siellä ruokaostoksilla?

Vertailu on siis hankalaa, mutta ainakin tukkukaupan laivakuljetukset Kiinasta Eurooppaan vaikuttaisivat päihittävän lentopostilähetykset ilmastomielessä.


4. Kaupan pelisäännöt

”Kilpailua pitäisi käydä samoilla säännöillä.”

Jos ihmiset siirtyvät ostoksille verkkokauppoihin, he eivät luultavasti asioi yhtä paljon perinteisissä kaupoissa. Suomalaisia kauppiaita se ei ilahduta.

On toki mielipidekysymys, tulisiko kuluttajien suosia suomalaista kauppaa. Verkkokauppaan voi suhtautua myös tervetulleena uudistuksena, jossa tuotteiden hintaa nostavia välikäsiä on karsittu.

Kaupan liiton Janne Koivisto huomauttaa kuitenkin, että ulkomaiset verkkokauppiaat pelaavat osittain eri säännöillä kuin alan perinteiset toimijat.

”Emme vastusta sitä, että kuluttaja ostaa mistä haluaa, mutta kilpailua pitäisi käydä samoilla säännöillä.”

Yksittäisiä halpatavaroita lähettävä yritys välttää esimerkiksi tullimaksut. EU:n ulkopuolelta tulevat lähetykset ovat tullittomia, jos niiden arvo on alle 150 euroa. Sen sijaan suuria tavaraeriä Eurooppaan tuova kauppias joutuu maksamaan tullit.

Alle 22 euron arvoisten tuotteiden maahantuonnista ei nykyisin peritä myöskään arvonlisäveroa. Siksi jotkut yrittäjät saattavat veroja vältelläkseen ilmoittaa tuotteiden arvon alakanttiin.

Myös kansainvälinen sopimus postin vastaanottokuluista suosii Kiinaa. Sopimus tehtiin ennen kansainvälisen verkkokauppabisneksen nousua, ja käytännössä siitä on tullut yritystuki vastaanottajamailta kiinalaisille kauppiaille.

5. Heräteostaminen

”Laaja valikoima kannustaa hetken mielijohteesta tehtyihin ostoihin.”

Tässä jutussa on vertailtu verkkokauppatilauksen vastuullisuutta siihen, että samanlainen tuote ostettaisiin perinteisestä kivijalkakaupasta. Mutta onko ylipäätään järkevää olettaa, että ilman nettikauppaa samat ostokset tehtäisiin jostain muualta? Houkutteleeko verkkokauppa itsessään meitä ostamaan lisää tavaraa?

”Juuri sen suhteen ei tieteellinen tutkimus ole antanut yhtenäistä näyttöä. Joka tapauksessa kivijalkakauppa ei voisi tarjota ostajille samaa valikoimaa ja kokemusta kuin monet verkon markkinapaikat”, arvioi markkinoinnin tutkijatohtori Nina Mesiranta Tampereen yliopistosta.

Hän haastatteli vuonna 2009 ilmestyneessä väitöskirjassaan verkkokauppojen käyttäjiä heräteostoksista. Verkkokauppa-ala on sen jälkeen paisunut valtavasti, mutta isoimmat valtit ovat yhä samoja.

”Laaja valikoima kannustaa jo sinänsä hetken mielijohteesta tehtyihin ostoihin. Mikä tahansa tuote on periaatteessa vain klikkauksen päässä, ja ostos on helppo tehdä.”

Ikkunaostoksia ja shoppailukierroksia tehtiin toki ennenkin, mutta verkkokaupassa niitä varten ei tarvitse edes astua ovesta ulos. Alennushyllyjen penkomisen sijaan valikoiman näkee muutamalla vilkaisulla.

Verkkokaupat käyttävät myös kohdennettua mainontaa. Kun katselee vaikkapa mekkoja verkkokaupan sivuilla, samat mekot voivat pian hypätä silmille toisella sivustolla olevassa mainoksessa. Jos mekon päätyy tilaamaan, sivusto voi suositella esimerkiksi siihen sopivaa korua.

”Tutkimuksessani yksi heräteostamisen tapa oli se, että ei alun perin ollut ajatusta ostaa mitään mutta verkkokaupan mainos tuli vastaan vaikka Facebookissa”, Mesiranta sanoo.

Sitten on vielä Kiina-kauppojen suurin houkutin: tavara on halpaa.

”Tutkimuksissa on todettu jo ennen verkkokauppoja, että alhainen hinta houkuttelee tekemään ostoksia hetken mielijohteesta.”

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Isä sai taas tuomion tyttärensä raiskauksista, vuosia sitten hänet oli tuomittu vanhempaan tyttäreen kohdistuneista seksuaalirikoksista

  2. 2

   Haagan puukotuksen uhri joutuu piiloutumaan myös entisen miehensä veljeltä – Epäilty puukottaja uhkailee naista videolla

  3. 3

   Laura Huhtasaari ja joukko muita perussuomalaisten kansanedustajia ehdolle eurovaaleihin – Halla-aho vältteli taas kysymystä blogiteksteistä

  4. 4

   Timo Soini jättää politiikan

  5. 5

   Jussi Karppinen oli asuntokaupan vallankumouksellinen, jolla oli idea – Vain kaksi vuotta myöhemmin tuho oli lähes täydellinen

   Tilaajille
  6. 6

   Analyysi: Putous kerää nyt televisiossa historiallisen vähän katsojia, eikä se ole mikään ihme – ohjelmaa vaivaa sama ilmiö kuin koko suomalaista tv-viihdettä

  7. 7

   Antti Rinne: Tulevaan hallitukseen vähintään 40 prosenttia kumpaakin sukupuolta, hallituspuolueet tiedossa heti vapun jälkeen

  8. 8

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  9. 9

   Helsingissä on jo alueita, joilla yli puolet pikku­lapsista on vieraskielisiä – Hilja Alava, 2, oppii sujuvasti somalia

  10. 10

   Fingerpori-elokuvan traileri on julki – Jeesus juoksee veden päällä uima-altaassa, Rivo-Riitta näkee hautakivensä ja lääkäri suorittaa julkista terveydenhuoltoa yleisön edessä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  2. 2

   Kommentti: Vasemmiston temppu näyttää, miten tähti­ehdokkailla hämätään äänestäjiä eurovaaleissa

  3. 3

   Helsingissä on jo alueita, joilla yli puolet pikku­lapsista on vieraskielisiä – Hilja Alava, 2, oppii sujuvasti somalia

  4. 4

   Tiedätkö, mitä tämä pienen pieni kolmio auton bensa­mittarissa tarkoittaa? Nerokas apuväline ilmestyi kojelautoihin 30 vuotta sitten

  5. 5

   Jussi Karppinen oli asuntokaupan vallankumouksellinen, jolla oli idea – Vain kaksi vuotta myöhemmin tuho oli lähes täydellinen

   Tilaajille
  6. 6

   ”Ministeri juhlii sitä, että alkoholisoitunut näpistelijä saadaan vankilaan” – Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio arvostelee Suomen kriminaalipolitiikkaa

  7. 7

   Olympiastadionin remontissa tehtiin historiallinen löytö

   Tilaajille
  8. 8

   Kommentti: Keskusta ja kokoomus ovat tilassa, joka ei anna aihetta Antti Rinteen optimismille

  9. 9

   Ainakin 29 saksalaisturistia kuoli bussiturmassa Madeiralla – Saarelta etsitään saksan taitajia loukkaantuneita lohduttamaan

  10. 10

   Yksi kartta näyttää, kuinka raju kirkon jäsenkato on tällä vuosikymmenellä ollut: ”Ei tätä kehitystä tempuilla tai saarnoilla muuteta”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Notre Dame jälleenrakennetaan viidessä vuodessa, lupaa presidentti Macron

  2. 2

   Ääniensä näköinen Suomi on kirjava ja pohjasta paksu – HS:n erikoisartikkeli piirtää vaalituloksen kartalle

  3. 3

   Vaalitulos ratkesi äärimmäisen niukasti: Sdp suurin, vaali­päivän äänivyöry toi perus­suomalaiset lähes tasoihin – lue HS:n analyysit tuloksesta

  4. 4

   Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on nyt ”normaali osa järjestelmää”, mutta nämä vaalilähetyksessä nähdyt käsimerkit osoittavat muuta

  5. 5

   Lähetykseen kätketty gps-paikannin paljasti järjestelmällisen varastelun Postin logistiikka­keskuksessa – saaliin arvo lähes 60 000 euroa

  6. 6

   Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja ”ihmiskäsityksestä” tuli hidaste perussuomalaisten hallitustielle – Näin Halla-aho kirjoitti vähemmistöistä vuosikymmen sitten

  7. 7

   Näin Ozan Yanar, Paavo Väyrynen, Touko Aalto ja muut eduskunnasta pudonneet kommentoivat tappiotaan

  8. 8

   Moni on ryhtynyt paistamaan neitsytoliivi­öljyllä, vaikka vanha tieto syöpäriskistä pätee yhä – Nämä terveysfaktat jokaisen on syytä tietää oliiviöljystä

  9. 9

   Maiju Järvisen 7-vuotias poika eristettiin luokassa muista sermeillä – Tänä keväänä hän on viimein pystynyt kertomaan, miltä opetus­suunnitelman painottama ”inkluusio” oikeasti tuntuu

   Tilaajille
  10. 10

   Long Yiru on ihaillut Kimi Räikköstä 15 vuotta – Kun kiinalaisfani vihdoin tunnusti sankarilleen rakkauttaan, vastaus oli puhdasta Räikköstä

   Tilaajille
  11. Näytä lisää