Kotimaa

”Tyttöjen maailma on koventunut” – Tytöt kärsivät yksinäisyydestä ja väkivallasta poikia useammin, paljastaa tuore kysely

Tytöt kokevat poikia enemmän yksinäisyyttä sekä henkistä, seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa, selviää tuoreesta Kouluterveyskyselystä. Nuorten kokemukset netissä tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta ja ehdottelusta näyttävät lisääntyneen rajusti kahdessa vuodessa.

Suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, voi hyvin ja viihtyy koulussa, selviää tänään tiistaina julkaistavasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskyselystä.

Kyseessä on suurin lasten ja nuorten hyvinvointia kartoittava suomalaistutkimus: viime keväänä kyselyyn vastasi 260 000 lasta ja nuorta, jotka olivat 4.–5.-luokkalaisia, 8.–9.-luokkalaisia sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevia.

Tuloksissa näkyvät kuitenkin sukupuolten väliset erot. Niiden mukaan tyttöjen nuoruus näyttää vaikeammalta kuin poikien.

 

”Sosiaalisesta mediasta välittyy kuvia siitä, millainen tytön ja naisen kuuluisi olla.”

Tytöt esimerkiksi kokevat poikia enemmän yksinäisyyttä sekä henkistä, seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa. He ovat myös elämään vähemmän tyytyväisiä ja kokevat terveytensä useammin keskinkertaiseksi tai huonoksi. Lisäksi tytöt kärsivät koulu-uupumuksesta enemmän kuin pojat.


Elämään tyytyväisyydessä suurimmat erot näkyvät yläasteikäisissä. Kun 8.–9.-luokkalaisista pojista 84 prosenttia kertoo olevansa tällä hetkellä tyytyväinen elämäänsä, tytöistä tätä mieltä on 67 prosenttia.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista tyytyväisiä on 82 prosenttia ja tytöistä 68 prosenttia. Myös lukiolaisten ja 4.–5.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien tyytyväisyydessä on eroja, mutta ne ovat pienempiä.

”Yksi syy eroihin voi olla se, että tyttöjen maailma on koventunut. Sosiaalisesta mediasta välittyy kuvia siitä, millainen tytön ja naisen kuuluisi olla”, arvioi THL:n erikoistutkija Riikka Ikonen.

Esimerkiksi tyttöjen ulkonäköön ja menestymiseen liittyvät paineet voivat olla Ikosen mukaan aika rajuja. Varsinkin lukiossa tyttöjen tavoitteet ovat korkealla. Joka viides tyttö perusopetuksen 8. ja 9. luokilla ja lukioissa kertoi kokevansa koulu-uupumusta.

”Heillä saattaa olla vahva ajatus siitä, että pitää pärjätä”, Ikonen sanoo.

Osa Kouluterveyskyselyn tulosten sukupuolieroista on Ikosen mielestä yllättäviä, osa ei. Tiedetään esimerkiksi, että tytöt kokevat poikia enemmän seksuaalista häirintää ja henkistä väkivaltaa.

Yllättävää oli esimerkiksi se, että pojilla näyttää olevan tyttöjä parempi keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa. Noin 50 prosenttia pojista ja 40 prosenttia tytöistä pitää keskusteluyhteyttä hyvänä.

Vuorovaikutus vanhempien ja nuorten kesken on 2000-luvun Kouluterveyskyselyjen mukaan parantunut. Tämä voi johtua siitä, että kasvatuskulttuuri on muuttunut autoritaarisesta keskustelevampaan suuntaan, Ikonen arvioi. Myönteistä kehitystä näyttää tapahtuneen erityisesti pojilla.

”Lapsen ja vanhemman avoin vuorovaikutus suojaa lasta monella tapaa ja edistää hänen hyvinvointiaan. Jos lapsi tai nuori kokee, että vanhemman kanssa puhuminen on helppoa, hän pystyy ottamaan myös vaikeita asioita esiin ja saamaan niihin tukea.”


Kouluterveyskyselyn mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat sukupuolittuneita. Eri-ikäisistä tytöistä 15–18 prosenttia kertoo kokevansa yksinäisyyttä, kun pojilla osuudet ovat yli puolet pienempiä.

Toisaalta pojat kertovat tyttöjä useammin, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Yläasteikäisistä pojista näin sanoo 11 prosenttia ja tytöistä 7 prosenttia.

 

Pitkäaikaiset yksinäisyyden kokemukset ovat niin kuormittavia, että ne heijastuvat fyysisen terveydentilan kokemukseen.

”Pojilla saattaa olla kavereita, mutta yksikään ei ole sellainen, jonka kanssa tuntisi olevansa todella läheinen ja jonka kanssa voisi keskustella kaikista omista asioista.”


Pitkäaikaiset yksinäisyyden kokemukset ovat niin kuormittavia, että ne heijastuvat fyysisen terveydentilan kokemukseen, Ikonen sanoo. Samoin vaikuttaa koulukiusaaminen.

Esimerkiksi 8.–9.-luokkalaisista kuusi prosenttia kertoo joutuvansa kiusatuksi vähintään kerran viikossa. Kiusaaminen on kuitenkin vähentynyt vuodesta 2006.

”Se johtuu laajasti käytössä olevasta Kiva koulu -ohjelmasta ja siitä, että kouluissa harjoitellaan aiempaa paremmin vuorovaikutuksen ja ryhmässä olemisen taitoja”, Ikonen uskoo.


Noin joka kolmas tytöistä ja 6–8 prosenttia pojista on kokenut viimeksi kuluneen vuoden aikana häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua. Eniten ahdistelua ja häirintää tapahtuu nuorten kokemusten perusteella puhelimessa ja netissä.

Poliisi on epäillyt, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrä on kasvanut vaivihkaa verkossa, jossa rikosten tekemiseen on avautunut uusia mahdollisuuksia.

 

Toissa vuonna 18 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista tytöistä kertoi ahdistelusta ja ehdottelusta. Tänä vuonna heidän osuutensa oli 27 prosenttia.

Nuorten kokemukset netissä tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta ja ehdottelusta näyttävätkin lisääntyneen jo hyvin lyhyessä ajassa. Kun edellisessä Kouluterveyskyselyssä toissa vuonna 18 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista tytöistä kertoi ahdistelusta ja ehdottelusta, tänä vuonna heidän osuutensa oli 27 prosenttia.

Netissä ja puhelimitse ehdottelua ja ahdistelua kokeneiden lukiolaistyttöjen osuus on kasvanut 15 prosentista 24:ään ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien 19 prosentista 26:een.

Teinipojista viisi prosenttia on kokenut verkossa häiritsevää ahdistelua ja ehdottelua. Heidän osuutensa on pysynyt samana.

Maailmanlaajuinen #metoo-kampanja on nostanut vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn jälkeen esiin erityisesti naisten kokemaa seksuaalista ahdistelua.

”Näkisin, että tytöt osaavat nyt tunnistaa ilmiön ja nimetä sen aiempaa paremmin. Voi kuitenkin myös olla, että ehdottelun ja ahdistelun lisääntyminen on ihan todellista”, Ikonen sanoo.

Runsas kymmenesosa teini-ikäisistä tytöistä on kokenut vuoden aikana seksuaalista väkivaltaa eli riisuutumaan pakottamista, intiimialueiden koskettelua vastoin tahtoa, yhdyntään tai muunlaiseen seksiin painostamista tai pakottamista tai rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista vastineeksi seksistä.

Vastaavia seksuaaliväkivallan kokemuksia on viidellä prosentilla pojista. Kouluterveyskyselyn mukaan myös nuoremmat lapset joutuvat seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

4.–5.-luokkalaisista neljä prosenttia on kokenut vuoden aikana seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä. Kaksi prosenttia samanikäisistä on kokenut koskettelua tai koskettamiseen painostamista.Kouluterveyskyselyssä kysyttiin tänä vuonna tarkemmin lasten ja nuorten kokemasta henkisestä väkivallasta. Sellaiseksi määriteltiin esimerkiksi puhumasta kieltäytyminen, haukkuminen, nöyryyttäminen tai nolaaminen, johonkin paikkaan lukitseminen ja väkivallalla tai hylkäämisellä uhkaaminen.

Tytöistä kolmannes ja pojista alle viidennes on kokenut vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten henkistä väkivaltaa kuluneen vuoden aikana.

Fyysistä väkivaltaa on kokenut 12 prosenttia yläasteikäisistä ja 7 prosenttia toiseen asteen opiskelijoista. Sellaiseksi määriteltiin esimerkiksi tarttuminen niin että sattui, töniminen, ravistelu, tukistaminen, lyöminen ja potkaiseminen.

”Nämä luvut eivät kerro vain nuorista, jotka joutuvat elämään väkivaltaisessa ympäristössä, vaan tulokset on saatu herkillä mittareilla”, Ikonen sanoo.

”Vakava fyysinen väkivalta on hyvin pieni ilmiö. Kaikki sitä kokeneet ovat kuitenkin yksilöitä ja tarvitsevat järeää apua.”

 

”Tytöt kertovat useammin häirinnästä ja väkivallasta, mutta pojat kokevat saavansa siihen useammin tukea.”

Lapsiin kohdistuvat seksuaali- ja väkivaltarikokset ovat usein niin sanottua piilorikollisuutta. Vain neljäsosa nuorista kertoo heihin kohdistuneesta häirinnästä tai väkivallasta luottamalleen aikuiselle.

”Tytöt kertovat useammin häirinnästä ja väkivallasta, mutta pojat kokevat saavansa siihen useammin tukea. Se herättää kysymyksen siitä, millaista tukea tytöt oikeasti tarvitsevat”, Ikonen sanoo.

Osa koetusta väkivallasta voi olla Ikosen mukaan niin lievää, ettei nuori näe syytä puhua siitä, varsinkin jos yksittäinen konfliktitilanne on purettu jo keskustelemalla kotona.

”Mutta vaikka kampanjat ovat luoneet avoimuuden kulttuuria, häirinnästä ja väkivallasta kertomisen voi edelleen estää uhrin kokema häpeä.”

Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Fakta

Tietoa 260 000 lapsen ja nuoren hyvinvoinnista


 Kahden vuoden välein toteutettavan Kouluterveyskyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä ja koulunkäynnistä.

 Vuoden 2019 keväällä tehtyyn kyselyyn vastasi yhteensä lähes 300 000 koululaista, jotka olivat 4.–5.-luokkalaisia, 8.–9.-luokkalaisia sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevia.

 Vuoden 2019 kyselyssä lasten ja nuorten väkivaltakokemuksista kysyttiin aiempaa tarkemmin.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Cheyenne Järvinen kyllästyi ravinto­lisien tyrkyttämiseen somessa: ”En usko siihen huuhaahan” – Sen jälkeen alkoi palautevyöry

  2. 2

   Ravitsemustieteen professori hätkähti lentokentällä kaadettua aamu­konjakkia – Onko aamujuominen erityisen suomalainen ilmiö?

  3. 3

   Hiilihydraattien välttely on usein turhaa, sillä kehon voi totuttaa käyttämään niitä tehokkaammin, sanoo ravitsemusterapeutti ja antaa kolme vinkkiä

   Tilaajille
  4. 4

   Miehet katoavat työmarkkinoilta, eikä kukaan tiedä minne – olisiko syynä miehen kunnia?

  5. 5

   Mitä jos keinotekoiset aivot tajuavat olevansa olemassa? Tutkijat huolestuivat laboratorioissa kasvatetuista miniaivoista

  6. 6

   Voi olla, että korot eivät nouse vuosi­kausiin – Mitä se tarkoittaa koti­talouksien kannalta?

   Tilaajille
  7. 7

   Jopa miljoonan suomalaisen kehossa jyllää esidiabetes, eivätkä he tiedä sitä

   Tilaajille
  8. 8

   HS haastatteli kurdien mielenosoituksen osallistujia: näin tilanne kärjistyi

  9. 9

   Uudet liikuntasuositukset muuttavat koko liikunnan käsitteen – Testaa laskurilla, liikutko riittävästi

  10. 10

   Kuollut isä juoksi kodin ohi keltaisissa shortseissa – Terveetkin ihmiset näkevät harhoja, ja tutkijan mukaan niihin liittyy vaarallinen tabu

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Uudet liikuntasuositukset muuttavat koko liikunnan käsitteen – Testaa laskurilla, liikutko riittävästi

  2. 2

   Kotityöt kasautuvat naisille miesten tajuamatta – Helsinkiläispari jakaa työt tasan: ”Excel on nostanut tyytyväisyyttäni enemmän kuin kosinta”

   Tilaajille
  3. 3

   ”Koko Suomi kaatui minun vastaanotolleni”, sanoo lääke­kannabiksen reseptien kirjoittamisen lopettanut lääkäri

  4. 4

   HS haastatteli kurdien mielenosoituksen osallistujia: näin tilanne kärjistyi

  5. 5

   Maksoin hoitajan ojentamasta kumiletkusta 64 euroa: onko hoitokuluvakuutuksista tullut lääkäriasemille rahastusautomaatti?

  6. 6

   Mitä jos keinotekoiset aivot tajuavat olevansa olemassa? Tutkijat huolestuivat laboratorioissa kasvatetuista miniaivoista

  7. 7

   Poliisien etujärjestön puheen­johtaja ihmettelee, missä roolissa Ohisalo teki selvitys­pyynnön mielen­osoituksista – myös opposition edustajilta arvostelua

  8. 8

   Thaimaan kuningas erotti ainoan jalkavaimonsa: syyksi kerrottiin ”karkea niskoittelu” ja kuningattareen liittyvä valtapeli

  9. 9

   Uni ja liikunta puhdistavat aivot, mutta korkea verenpaine heikentää pään pesukoneen tehoa

   Tilaajille
  10. 10

   Nuori lääkäri avautui uuvuttavasta työstään ja sai aikaan vastausten tulvan: ”Haluan, että ihmiset ymmärtävät, miksi lääkärit eivät jää terveyskeskuksiin”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kaikki Triplasta: HS:n erikoisartikkeli näyttää, miten uudessa Pasilassa liikutaan

  2. 2

   Johanna Huhtamäki, 38, kuuli oudon äänen, eikä tiennyt sen kielivän kuolemasta – Nyt hän toteuttaa unelmiaan, sillä pian saattaa olla liian myöhäistä

   Tilaajille
  3. 3

   Kuvia Suomesta: Ihminen löytää toisen pikkukaupungin yössä

  4. 4

   ”Olen 31, enkä ole seurustellut kertaakaan” – Lyhyet miehet kertovat, millaista on elää maailmassa, jossa pituutta pidetään miehen mittana

   Tilaajille
  5. 5

   Demokraattien Nancy Pelosi kertoi syistä, miksi Trump sai ”hermoromahduksen” Syyria-kokouksessa

  6. 6

   Nuori lääkäri avautui uuvuttavasta työstään ja sai aikaan vastausten tulvan: ”Haluan, että ihmiset ymmärtävät, miksi lääkärit eivät jää terveyskeskuksiin”

  7. 7

   Keväällä Fazerin asmr-mainos sai monet raivon partaalle, ja nyt myös Mainonnan eettinen neuvosto otti siihen kantaa

  8. 8

   Kim huijasi itselleen halutun kaupungin vuokra-asunnon läheltä Helsingin keskustaa – Rikosoikeuden professori: ”Moraalitonta tällainen kepulointi ainakin on”

   Tilaajille
  9. 9

   HS:n erikoisartikkeli vie ruotsalaisten orjasaarelle: Gustavia oli Ruotsin yritys päästä siirtomaavallaksi, ja oli siellä mukana suomalaisiakin

   Tilaajille
  10. 10

   Yrittäjät pakenivat uudesta kauppa­keskuksesta Espoossa, Juha Kumaran liikkeessä kävi päivässä alle kymmenen asiakasta: ”Ihan floppi”

  11. Näytä lisää