Kotimaa

Maahanmuuttajien kielikoulutusta arvostellaan tehottomuudesta: useilta yhtiöiltä vaadittiin rahoja takaisin

Uudellamaalla kotoutumis­koulutuksen laadunvalvontaa on tehostettu samaan aikaan, kun sen järjestämistapaa ja tuloksia on kritisoitu valtakunnan tasolla. Opettajajärjestö OAJ:n mielestä ongelmat liittyvät kilpailuttamiseen.

Kun viranomaiset saapuivat toukokuussa seurantakäynnille maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta järjestävään yritykseen, heitä odotti yllätys: seurattavaa ei ollut. Opiskelijoita, opettajia tai muutakaan henkilökuntaa ei näkynyt missään.

Yritys selitti jälkeenpäin, että kyseisenä päivänä – helatorstain jälkeisenä perjantaina – opetus oli järjestetty monimuoto-opetuksena eli käytännössä etäopetuksena. Siitä ei ollut sovittu, joten Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vaati takaisin runsaat 5 000 euroa.

Myös kolmelta muulta pääkaupunkiseudulla toimivalta koulutusyhtiöltä on tänä vuonna peritty rahaa takaisin, koska palvelu ei ole täysin vastannut luvattua.

Opetustunteja on ollut sovittua vähemmän, etäpäiviä on pidetty vastoin sopimusta tai esimerkiksi sijaiset eivät ole täyttäneet pätevyyskriteerejä. Taustalla on valvonnan tehostuminen ja osin myös sopimusehtojen tiukentuminen, arvioi Uudenmaan ely-keskuksen erikoissuunnittelija Lea Savolainen.

”Nämä ovat olleet yksittäisiä tapauksia. Esimerkiksi opettaja on voinut vaihtaa työpaikkaa, eikä tilalle ole löytynyt ajoissa uutta pätevää henkilöä”, hän sanoo.

Enimmillään summat ovat olleet noin 29 000 euroa. Se on melko vähän siihen nähden, että Uudellamaalla kotoutumiskoulutusta hankitaan tänä vuonna noin 22 miljoonalla eurolla, mutta näinkään järeisiin keinoihin ei turvauduta joka vuosi. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) arvion mukaan ne ovat myös Suomen tasolla melko harvinaisia.

Ainakin kaksi tapausta sai alkunsa opiskelijoiden valituksista, mutta ely-keskuksen mukaan valvontaan on muutenkin ollut paremmat resurssit. Viranomaisen valpastumisen taustalla lienee myös se, että kotoutumiskoulutus ja siihen sisältyvä kielenopetus ovat valtakunnan tasolla herättäneet huolta jo pidemmän aikaa.

”Onhan se ihan hyvä, että edes jossain päin lähtee parannuksia käyntiin”, opettajaliitto OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen kommentoi HS:lle.

Valtiontalouden tarkastusviraston viimevuotisen raportin mukaan vain runsas kolmannes koulutettavista saavuttaa tavoitetason, jolla he selviävät suomeksi esimerkiksi arkisista työn ja vapaa-ajan keskusteluista. Jotkut asiantuntijat pitävät vaatimusta tiukkana tai jopa epärealistisena, kun koulutukset kestävät keskimäärin alle vuoden, mutta OAJ on ollut huolissaan myös opetuksen laadun vaihtelusta.

”Olemme opettajien edunvalvojia, mutta kyllä meillä on huoli myös opiskelijoista. Vuosi on kielen oppimisessa muutenkin lyhyt aika”, Lyhykäinen sanoo.

Lyhykäinen kommentoi aiemmin syksyllä ilmestyneessä HS:n jutussa, että hänen tietojensa mukaan esimerkiksi kurssien vauhti saattaa olla liian kova eikä kurssilaisten yksilöllisiä tarpeita aina oteta huomioon.

Myös suomen kielen lautakunta kritisoi jo vuonna 2017, että koulutuksen käytännöt, sisällöt ja tulokset ovat kirjavia eikä kouluttajiksi ”aina saada osaavimpia kielenopettajia”. Lautakunnan puheenjohtajan professori Jaakko Leinon mukaan tilanne on yhä samanlainen.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi talvella, että huoli kielikoulutuksen laadusta on aiheellinen ja uudistukset tarpeen. Taustalla on tavoite saada suurempi osa maahanmuuttajista töihin: suurin osa kotoutumiskoulutuksesta on suunnattu työttömille, ja tavoitteena on antaa kielitaidon lisäksi valmiudet jatko-opintoihin tai suoraan työmarkkinoille.

Sekä OAJ että suomen kielen lautakunta nostavat ongelmaksi kilpailuttamisen.

OAJ:n mielestä koulutusta hankkivat ely-keskukset ovat painottaneet liikaa hintaa, jolloin moni kokenut oppilaitos on pudonnut tarjouskilpailuista. Tilalle on tullut ”vapaita reppufirmoja”, joilla on Lyhykäisen mukaan heikommat työehdot ja löysempiä kelpoisuusvaatimuksia. Opetusta on myös hankala kehittää pitkäjänteisesti, jos töitä on tiedossa vain kilpailutuskauden loppuun.

Pätevistä suomi toisena kielenä- eli S2-opettajista on yleisestikin ottaen pulaa, mutta Lyhykäisen mukaan osa opettajista voi myös karttaa työpaikkoja, joiden työehtoja pidetään heikkoina.

Eri alueiden ely-keskukset käyttävät hankinnoissaan erilaisia kriteereitä. VTV kirjoitti runsas vuosi sitten ilmestyneessä raportissaan, että kilpailutuksissa on korostettu laatua, mutta esimerkiksi laatukriteerit ja hinnalle annettu painoarvo vaihtelevat. Lyhykäinen arvioi, että alueelliset erot voivat olla isoja.

Uudenmaan ely-keskuksen Savolainen kiistää, että heillä olisi painotettu hintaa laadun kustannuksella.

Uudellamaalla kriteerit ovat valtakunnallisesti katsottuna tiukat, ja esimerkiksi pääkaupunkiseudun suomenopettajien pätevyysvaatimuksia on tällä sopimuskaudella kiristetty. Heiltä edellytetään muun muassa suomen aineopintoja ja opettajan pedagogista pätevyyttä, joista jälkimmäisen voi korvata vähintään viiden vuoden työkokemuksella aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta.

”Uutena kriteerinä olemme vaatineet muun muassa todistusta erinomaisesta kielitaidosta, jos opettajan koulusivistyskieli on muu kuin suomi.”

Myös Pohjois-Suomen S2-opettajien yhdistyksestä arvioidaan, että siellä tarjouspyynnöissä on viime vuosina tiukennettu koulutuksen sisältövaatimuksia.

OAJ toivoisi silti järeämpiä keinoja koko valtakunnan tasolla. Sen mielestä aika on ajanut nykyjärjestelmän ohi, joten kilpailuttaminen pitäisi lopettaa ja kotouttamiskoulutus siirtää opetus- ja kulttuuriministeriölle.

”Aikoinaan meille tuli vähemmän ihmisiä muualta, ja pitkälti työperäisistä syistä. Nyt puhutaan ihan eri määrästä ja tarpeesta”, Lyhykäinen katsoo.

Eduskunnan tarkastusvalio­kunta vaikuttaa kuunnelleen huolia. Se on esittänyt mietinnössään, että kielikoulutuksen tuottajien vaihtuminen on ongelma ja tehokkaimman vastuuministeriön selvittäminen tarpeen.

Nyt hallitus on luvannut laatia toimenpideohjelman siitä, miten kotouttamistoimia tulisi ylipäätään uudistaa. Myös TEM selvittää ensi vuonna maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämispalveluiden toimivuutta ja siirtymiä eri vaiheiden välillä.

”Mikään julkinen palvelu ei varmaankaan onnistu ihan sataprosenttisesti, ja variaatiota [kotoutumis­koulutuksen toimivuudessa] on varmasti”, muotoilee ministeriön neuvotteleva virkamies Sari Haavisto.

Hänen mukaansa nykyisessä kilpailutus­käytännössä on myös vahvuutensa, kuten joustavuus.

”Koulutettavien kasvaneeseen määrään on pystytty vastaamaan nopeasti, ja esimerkiksi koulutuksen työelämälähtöisyyttä on lisätty kilpailutuksen sisällä.”

Opetuksen laatuun tai alueellisiin eroihin Haavisto ei ota kantaa, koska niistä on hänen mukaansa niukasti tuoretta tietoa.

”Tästä elää nyt näkökulmia puolesta ja vastaan, miten soveltuvaa se on eri kohderyhmille. Nyt käynnistetään selvitys, jotta saadaan tutkitumpaa näkökulmaa. Laatu on yksi iso kysymys, mitä varmasti tarkastellaan.”

Tällaisiin asioihin ely puuttui

Uudellamaalla kotoutumiskoulutusta tarjoaa runsas kymmenkunta toimijaa, joista neljältä on tänä vuonna peritty rahoja takaisin. Ely-keskuksen mukaan laiminlyönnit ovat yksittäisiä ja ne on selvitetty ”hyvän yhteistyön hengessä”.

Alan isolta toimijalta Arffman Finland oy:lta perittiin keväällä 29 000 euroa hinnanalennusta. Vantaalla oli muun muassa pidetty sovittua lyhyempiä opetuspäiviä, yksi päivä oli pidetty vapaapäivänä vastoin sopimusta ja erään ryhmän suomenopettaja oli vaihtunut keskimäärin kolmen päivän välein. Myös viime vuonna yhtiöltä oli peritty runsaan 4 000 euron hinnanalennus.

Yhtiön mukaan tuoreimman tapauksen taustalla oli muun muassa sopimuksesta tehty ”virheellinen tulkinta”, joka on nyttemmin korjattu, ja yhden opettajan puuttuminen työnantajasta riippumattomista syistä.

Saman mittaluokan summa on tänä vuonna peritty myös Spring House oy:lta erityisopettajien vähäisyydestä, sopimuksen vastaisista etäpäivistä ja yhdestä epäpätevästä sijaisesta. Sekin vetoaa väärinkäsityksiin vaikeatulkintaisina pitämiensä kriteerien tulkinnassa ja kertoo korjanneensa puutteet.

Kaksi muuta yhtiötä on saanut pienempiä rapsuja. KK Valmennuskeskus oy:lta perittiin takaisin noin 8 000 euroa sopimuksen vastaisesta monimuoto-opetuspäivästä ja yhdestä epäpätevästä sijaisesta. Axxell Utbildning ab sai tuhannen euron sopimussakot samantyyppisestä sijaisasiasta. Nekin kertovat korjanneensa asian.

Useampi yhtiöistä vetoaa eri alueiden erilaisiin vaatimuksiin, niistä aiheutuneisiin tulkintaeroihin tai vaikeuksiin saada nopeasti pääkaupunkiseudun tiukat pätevyyskriteerit täyttävää henkilöstöä. Pätevistä suomenopettajista on yleisesti ottaen ollut pulaa.

Elyn mukaan tapaukset on käsitelty ”hyvän yhteistyön hengessä”.

”Takaisinperintä ei automaattisesti tarkoita sitä, että palvelu olisi huonoa.”
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   HS näki poliisin asiakirjat: Ulko­ministeriössä on laadittu suunnitelma kaikkien halukkaiden suomalaisten kotiuttamiseksi al-Holista

  2. 2

   Oikeustieteilijät ihmettelevät ulkoministeri Haaviston toimia al-Holin pakolais­leirin kysymyksessä

  3. 3

   Anni Sinnemäki oli rajusti kiusanneen johtajan esimies, mutta ei puuttunut tilanteeseen tarpeeksi: ”Olemme epäonnistuneet”

  4. 4

   Hillary Clinton jakoi Twitterissä kuvan Suomen uudesta hallituksesta: ”Hyvä Suomi!”

  5. 5

   Tutkijat löysivät Sudanista vihdoin syyn, joka selittää ilmakehän metaanin nopeaa kasvua

  6. 6

   HS pääsi harvinaiselle vierailulle syyrialaiseen vankilaan, jossa pidetään Isisin taistelijoita – ”Meilläkin on oikeuksia”, sanoo ruotsalainen Farhad

   Tilaajille
  7. 7

   Keitä al-Holin leirillä on? Millainen turvallisuus­uhka leiriläiset ovat? HS kokosi vastaukset keskeisiin kysymyksiin al-Holista

  8. 8

   NYT: Harvey Weinstein ja häntä ahdistelusta syyttävät naiset päässeet alustavaan 25 miljoonan dollarin sopimukseen

  9. 9

   HS-analyysi: Onko Greta Thunbergin viesti liian synkkä?

  10. 10

   Itämerellä velloi hurja aallokko: yksittäiset aallot nousivat paikoin yli kahdeksanmetrisiksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   HS pääsi harvinaiselle vierailulle syyrialaiseen vankilaan, jossa pidetään Isisin taistelijoita – ”Meilläkin on oikeuksia”, sanoo ruotsalainen Farhad

   Tilaajille
  2. 2

   Kehomme vanhenee kolmen virstanpylvään kautta, ja ne paljastuvat tarkasti verestä

  3. 3

   Vanhan koulun ostanut perhe yllättyi muutettuaan haavetaloonsa: ensimmäisen talven öljylasku 10 000 euroa ja remonteille ei näy loppua

  4. 4

   Anni Sinnemäki oli rajusti kiusanneen johtajan esimies, mutta ei puuttunut tilanteeseen tarpeeksi: ”Olemme epäonnistuneet”

  5. 5

   HS näki poliisin asiakirjat: Ulko­ministeriössä on laadittu suunnitelma kaikkien halukkaiden suomalaisten kotiuttamiseksi al-Holista

  6. 6

   Koko oppositio jätti välikysymyksen hallituksen toiminnasta al-Holiin liittyen, Halla-aho: ”Epäselvää ja salakähmäistä”

  7. 7

   Jussi Halla-aho ja Mikko Kärnä kiistelivät somessa al-Holin suomalaisten palauttamisesta, ja lopulta päätyivät karkeaan alatyyliin

  8. 8

   Nainen raiskattiin yökerhon wc-tiloissa Helsingin keskustassa, DTM on ”tarkastellut toimintaansa kriittisesti” tapauksen jälkeen

  9. 9

   Keskustan kansanedustaja vaatii, ettei hallitus tuo ketään al-Holin leiriltä, puheenjohtaja Kulmuni jätti puolueen linjan auki

  10. 10

   Kaupungin työntekijät löysivät nipun avaamattomia posteja kävelytien varrelle sijoitetusta roskakorista Vantaalla

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Joonas Lahti, 24, on Suomen paras puhelinliittymäkauppias ja tienaa enemmän kuin toimitusjohtaja

   Tilaajille
  2. 2

   Tässä on ensimmäinen Vantaa-aiheinen Fingerpori: Jälki on taattua Pertti Jarlaa

  3. 3

   Anopin lause kiteytti sen, mikä pitää parit yhdessä – Tärkeä palanen voi puuttua, vaikka suhteessa riittäisi luottamusta ja hyvää tahtoa

  4. 4

   Pertti Jarla piirsi Fingerporin Espoosta: Hoksaatko tämän nokkelan sanaleikin?

  5. 5

   Helsinki on nyt silkkaa Fingerporia: Mikä saa ihmisen muuttamaan pois Myllypurosta?

  6. 6

   Katja Meriläinen, 31, pyörittää Helsingissä ja Espoossa kuuden sijoitusasunnon Airbnb-bisnestä – Palkkatöissä hänen ei tarvitse enää käydä

   Tilaajille
  7. 7

   HS pääsi harvinaiselle vierailulle syyrialaiseen vankilaan, jossa pidetään Isisin taistelijoita – ”Meilläkin on oikeuksia”, sanoo ruotsalainen Farhad

   Tilaajille
  8. 8

   Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee HS:n haastattelussa ankarasti ulkoministeri Haavistoa: syyttää pelolla johtamisesta ja lainvastaisesta päätöksestä

  9. 9

   Triplassa kiusallinen suunnitteluvirhe: uudelta asemalaiturilta näkee pimeällä sisään kauppakeskuksen vessoihin

  10. 10

   Sota kasvatti selviytyjän, lähiö hissi­terapeutin ja lama menestyjän – HS:n erikois­artikkeli vie matkalle seitsemän sukupolven Suomeen

   Tilaajille
  11. Näytä lisää