Kotimaa

Huumepoliisin tietolähde­sotkusta uutta tietoa: Syyttäjä yritti hieroa sopua ennen oikeudenkäyntiä – yksi syytetty poliisi moittii syyttäjää painostamisesta

Entiselle poliisikomentajalle Jukka Riikoselle ehdotettiin syyteneuvottelua, Riikonen torjui ehdotuksen. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet, nyt juttu on hovioikeuden käsittelyssä.

Syyttäjä yritti saada aikaan sopua Helsingin poliisilaitoksen tietolähdetoimintaan liittyvässä sotkussa ennen oikeudenkäyntiä. Syyteneuvottelua ehdotettiin Helsingin entiselle poliisikomentajalle Jukka Riikoselle sekä Poliisihallituksen virkamiehelle.

Lisäksi syyttäjät kävivät keskusteluja Helsingin poliisin nykyisen päällikön Lasse Aapion kanssa.

Tiedot neuvotteluehdotuksista ilmenevät vastauksista, jotka syytetyt ovat jättäneet Helsingin hovioikeudelle. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet kesäkuussa 2019.

Käräjäoikeuden mukaan Helsingin poliisin tietolähdetoiminnassa oli ongelmia, mutta kukaan syytetyistä ei ollut niistä rikosoikeudellisessa vastuussa.

Käräjäoikeus totesi, että Helsingin poliisi ei vuosikausiin noudattanut tietolähdetoiminnasta annettuja säännöksiä, vaikka ne olivat velvoittavia. Vastoin poliisilaitoksen ilmoitusta sillä kuitenkin oli rekisteröintiä vaatineita lähteitä.

Syyttäjät valittivat syytteiden hylkäämisestä hovioikeuteen, ja asiassa järjestetään suullinen valmisteluistunto 7. helmikuuta.

Jukka Riikosen puolustuksen mukaan syyttäjät ottivat yhteyttä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä ja ehdottivat syyteneuvottelua.

Syyteneuvottelu tuli mahdolliseksi vuoden 2015 alussa. Lain mukaan rikokseen syyllistynyt saa tavallista lievemmän rangaistuksen, kun hän on tunnustanut tekonsa ja päässyt syyttäjän kanssa sopuun sopivasta tuomiosta ennen oikeudenkäyntiä.

Riikosen silloinen puolustaja kertoo syyttäjän ehdottaneen puhelussa, että jos Riikonen myöntäisi tahallisen virkarikoksen, seurauksena olisi sakkorangaistus.

”Ei tullut edes ajatuksiin myöntää tahallista rikosta”, avustaja jatkaa. Hän ei kertomansa mukaan edes ilmoittanut ehdotuksesta Riikoselle heti vaan vasta myöhemmin.

Aluesyyttäjä Mari Mattila vahvistaa, että Riikoselle ehdotettiin neuvottelua syytteiden nostamisen jälkeen.

”Kirjallisessa vastauksessaan Riikonen oli ainakin meidän tulkintamme mukaan myöntänyt olleensa tietoinen tietyistä seikoista. Tästä syystä lähestyimme Riikosen avustajaa ja kysyimme kiinnostusta syyteneuvotteluun”, Mattila kertoo.

Syyttäjän tarjous oli, että tahallisen virkarikoksen myöntämällä Riikoselle voitaisiin tuomita sakkorangaistus. Oikeudenkäynnissä syyttäjät vaativat hänelle ehdollista vankeutta.

Tämän lisäksi syyttäjät ehdottivat syyteneuvottelua Poliisihallituksen virkamiehelle. Hänen syytteensä nostettiin aivan oikeudenkäynnin kynnyksellä.

”Puhuimme avustajan kanssa puhelimessa oikeudenkäynnin aikatauluista, ja samassa puhelussa nostimme esille syyteneuvottelun mahdollisuuden. Avustaja ei koskaan palannut asiaan”, Mattila kertoo.

Riikosen ja Poliisihallituksen virkamiehen lisäksi syytteeseen joutuivat myös Lasse Aapio sekä entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja nykyinen keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot.

Epäselvyydet liittyivät Jari Aarnion johtaman huumepoliisin toimintaan. Sen vuoksi syytteessä on myös Aarnio sekä kaksi hänen alaistaan.

Kyse on siitä, oliko Aarnio joukkoineen noudattanut tietolähdetoiminnasta annettuja säännöksiä ja olivatko esimiehet valvoneet Helsingin huumepoliisia.

Lasse Aapio oli ainoa syytetty, joka tapasi syyttäjiä. Kyse ei ollut syyteneuvottelusta, vaan aluesyyttäjä Mattilan mukaan syyttäjät halusivat tarkentaa tiettyjä seikkoja, joilla olisi voinut olla vaikutusta syyteharkintaan.

Syyttäjä halusi Aapiolta tarkempia tietoja toimintaympäristöstä Helsingin poliisissa sekä Aapion ja Riikosen välisestä suhteesta. Aapio oli ollut tapahtumien aikaan apulaispoliisipäällikkö, ja Riikonen veti koko poliisilaitosta.

Syyttäjät mainitsevat tästä tapaamisesta omassa valituskirjelmässään. He kertovat teroittaneensa Aapiolle, että tämän tulee avata laitoksen sisäisiä keskusteluja, jos hän katsoo silloisen päällikön Jukka Riikosen ”ottaneen ohjat” tietolähdeasiassa itselleen.

Aapio taas tulkitsee tapaamista niin, että syyttäjät yrittivät käydä hänen kanssaan kauppaa. Jos hän puhuisi Riikosen vahingoksi, hän voisi itse välttää syytteen tai syyttäjä ainakin arvioisi hänen osuuttaan lievemmin.

”Syyttäjillä oli tavoite saada tietoa. Koin niin, että jos olisin tilaisuudessa puhunut jotain, en olisi syytteessä”, Aapio muotoilee.

Aapio kuvailee parituntista tilaisuutta erikoiseksi. Hänen mukaansa syyttäjän tavoitteet jäivät epäselviksi sekä hänelle että avustajalle.

Aapion mielestä perusongelma on, että syyttäjillä on virheellinen käsitys tehtävien jaosta poliisipäällikön ja apulaispäällikön kesken. Aapion kanta on, että tietolähdetoiminta ei kuulunut hänen vastuulleen vaan Riikoselle.

Riikonen on taas sitä mieltä, että tietolähdetoiminnassa oli kyse operatiivisesta toiminnasta, joten se kuulunut hänelle vaan Aapiolle.

Syytteessä oleva Aarnion entinen alainen paheksuu kaikkia neuvotteluja.

”Pidän erittäin epäasiallisena ja mahdollisesti esitutkintalain vastaisena, että valtakunnansyyttäjä yrittää painostaa vastaajia antamaan odottamallaan tavalla tiettyyn suuntaan olevia lausumia tosiasioiden vastaisesti”, rikostarkastaja Petri Rainiala toteaa kirjelmässään.

Aluesyyttäjä Mattila vastaa, että kyse on täysin lainmukaisesta toiminnasta. Syyttäjä saa omasta aloitteestaan ehdottaa syyteneuvottelua, ja Riikosen kohdalla syyttäjä arvioi laissa mainittujen edellytyksen täyttyneen.

Aapion tapaamisessa oli niinikään kyse laissa säädetystä neuvottelusta, Mattila jatkaa. Säännöksen mukaan syyttäjä voi kutsua epäillyn neuvotteluihin selvittääkseen sellaisia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa siihen, nostetaanko syyte vai ei.

Varsinaisen asian osalta syytettyjen mielipide ei ole muuttunut. He kiistävät syytteet useilla eri perusteilla.

Esimiesporras painottaa, ettei sen tietoon tullut ongelmia Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnassa. Riikonen ei kertomansa mukaan kuullut edes huhunkaan tasolla. Näin sanovat myös muut esimiehet.

Aarnio kuitenkin potkii esimiesketjun alta jakkaraa. Aarnion mukaan kaikki tiesivät vuosien ajan, ettei Helsingissä ollut rekisteröityjä tietolähteitä. Siitä tiesi myös molempien sekä Helsingin poliisin että Poliisihallituksen laillisuusvalvonta.

”Tähän ei ole ollut kenelläkään mitään huomauttamista ennen kuin tämän asian tutkintapyyntö oli tehty.”

Syytetyt eivät vaikuta täysin tyytyväisiltä käräjäoikeuden vapauttavaan tuomioon. Esimerkiksi Aarnio toteaa, että käräjäoikeuden tuomiossa oli virheellisiä johtopäätöksiä, mutta lopputulos on oikea.

Syytettyjen mielestä perusongelma oli, että tietolähdetoimintaa koskevat säännökset olivat ristiriitaisia ja epäselviä.

Vastauksissa nousee esille pitkän oikeudenkäynnin aiheuttamat suuret kulut. Syytettyjen mielestä tämä vaarantaa heidän oikeusturvansa, koska heistä lähes kaikki joutuvat maksamaan juristinsa palkkiot omasta pussistaan.

Mikko Paateron mukaan ainakin osa vastaajista joutuu puolustautumaan hovioikeudessa kustannussyistä kokonaan ilman avustajaa, ja osa rajoittaa avustajan käytön vain osaan istunnoista.

”Tilanne on vastaajien oikeusturvan kannalta ongelmallinen.”

Paatero ehdottaa, että ensin ratkaistaisiin kysymys siitä, oliko Helsingin poliisi toiminut vastoin velvoittavia säännöksiä. Vasta tämän jälkeen arvioitaisiin syytteet valvonnan mahdollisesta laiminlyönnistä, jos siihen olisi enää tarvetta.

Hovioikeus ei ole vielä päättänyt, pidetäänkö jutussa pääkäsittely. Valmisteluistunnon keskeinen tarkoitus on kartoittaa juuri sitä, onko pääkäsittelylle tarvetta ja jos on, miten laajasti todistelua otetaan vastaan.


Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Fakta

Poliisijohdon syytteet kytkeytyvät Aarnio-juttuun


 Syytteet koskevat epäselvyyksiä Helsingin poliisilaitoksen tietolähdetoiminnassa eli yhteistyössä alamaailman tietolähteiden kanssa.

 Jari Aarnion johtama huumepoliisi ei noudattanut tietolähdetoiminnasta annettuja säännöksiä.

 Korkeaa poliisijohtoa syytetään valvonnan laiminlyönnistä, koska he eivät puuttuneet tähän epäkohtaan.

 Syytteessä ovat muiden muassa entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Helsingin entinen poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio ja keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot.

 Syytteessä on myös Aarnio ja kaksi hänen alaistaan.

 Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet kesäkuussa 2019.

 Syyttäjät ovat valittaneet syytteiden hylkäämisestä Helsingin hovioikeuteen.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Helsingin keskustassa sijaitsevan ruokakaupan paistopisteelle ilmestyy siististi pukeutunut rouva, sitten tapahtuu jotain inhottavaa – HS valvoi paistopisteiden hygieniaa

  2. 2

   HS selvitti hallituksen suuret jännitteet: Maria Ohisalo marssi helmikuun alussa ulos neuvotteluista Kesärannasta, vihreät päätti hallitusyhteistyön jatkosta kriisikokouksessa

   Tilaajille
  3. 3

   Pomo kailotti puhelimessa keskellä avokonttoria ja käski valittajia hankkimaan puhelinkopin – Siitä hetkestä syntyi idea, joka on tehnyt Samu Hällforsista rikkaan miehen

   Tilaajille
  4. 4

   Suomalaismiljonääri Peter Nygårdia vastaan joukoittain syytöksiä tyttöjen ja naisten raiskauksista, uhrien asianajaja HS:lle: Vanhin syytös vuodelta 1977 – Nygårdin mukaan häntä yritetään mustamaalata

  5. 5

   Arkistoista löytynyt ainutlaatuinen kaitafilmi paljastaa unohdetun tuhon: Uudenkylän asevarikon räjähdys sinkosi kivenjärkäleitä kuin pommeja vuonna 1965

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Katajanokan alta paljastui erikoinen rakennelma: Vedessä on piilossa sata metriä holvi­kaarta, joka on kuin suoraan keski­ajalta

  2. 2

   Millaista on päiväkodissa, jossa aikuisilla on aikaa ja lapset ovat ”keskivertoa ihanampia”? HS vietti päivän Majavien seurassa Lauttasaaressa

   Tilaajille
  3. 3

   Ihmiset ahdistuvat turhista asioista, sanoo professori Jyrki Korkeila – Asiantuntija kertoo, mitä on ”lillukanvarsiahdistus”

   Tilaajille
  4. 4

   Saksan joukko­ampumisia tutkitaan ääri­oikeistolaisena terrorismina – tämä tapahtumien kulusta, epäillystä ja teon motiivista tiedetään nyt

  5. 5

   Vantaalla on parkkipaikka, jonne juuri kukaan ei uskalla jättää autoaan

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Lumeen hukkuva Lappi pidättää hengitystään – Mitä lähiviikkoina tapahtuu?

   Tilaajille
  2. 2

   HS vietti vuorokauden Helsingin maineikkaimmalla huolto­asemalla, ja kello 1.06 pöytään nukahti työntekijöille tuttu mies

   Tilaajille
  3. 3

   ”Nyt multa meni pata jumiin” – HS:n haltuunsa saamat ääni­viestit paljastavat, kuinka luistelu­valmentaja Mirjami Penttinen raivoaa nuorille luistelijoille

   Tilaajille
  4. 4

   Neljä vuotta sitten Peter Vesterbacka sai illallisilla idean, joka ei koskaan toteudu – HS:n erikoisartikkeli kertoo kaiken Tallinnan-tunnelista

   Tilaajille
  5. 5

   Kuinka paljon pidemmälle kansanedustajat voivat väkivallan ihannoinnissa vielä mennä?

  6. Näytä lisää