Tutkimus: Riidanhaluiset ja itsekkäät miehet suosivat Audin, BMW:n ja Mersun kaltaisia statusautoja - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa

Tutkimus: Riidanhaluiset ja itsekkäät miehet suosivat Audin, BMW:n ja Mersun kaltaisia statusautoja

Lähes 2 000 autonomistajaa otti osaa isoon Helsingin yliopiston tutkimukseen.

Audi A4:n ledivalot.

Julkaistu: 29.1. 10:35

Statusautojen omistajissa on keskivertoa enemmän itsekkäitä kuljettajia, kertoo Helsingin yliopiston keskiviikkona julkaisema tutkimus.

Sen mukaan itsekeskeiset miehet, jotka ovat riidanhaluisia, omapäisiä, epäsympaattisia ja epäempaattisia, omistavat huomattavasti muita useammin Audin, BMW:n tai Mercedes-Benzin kaltaisen statusauton.

Sosiaalipsykologian professori Jan-Erik Lönnqvist sai idean tutkimukselleen liikenteessä, jossa hän havaitsi, että Audi- ja BMW-merkkisten autojen kuljettajat tuntuvat rikkovan liikennesääntöjä ja ajavan häikäilemättömästi paljon muita useammin.

Miksi näiden autojen kuljettajat tuntuvat törttöilevän niin usein? Saako auto heidät käyttäytymään aggressiivisesti liikenteessä, vai hankkivatko tietyntyyppiset ihmiset tietynmerkkisen auton ja rikkovat sääntöjä muita useammin? Hän päätti hakea vastauksia näihin kysymyksiin.

”Olin pannut merkille, että nopeiden saksalaisautojen kuljettajat ajavat muita useammin päin punaisia, eivät anna tietä jalankulkijoille ja ajavat häikäilemättömästi ja ylinopeutta”, Lönnqvist kertoo tiedotteessa.

Hän työskentelee professorina Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa.

Aiempi tutkimus on osoittanut, että kalliita autoja ajavat rikkovat liikennesääntöjä muita useammin. Ilmiötä on selitetty tavallisesti sillä oletuksella, että varallisuudella on turmeleva vaikutus.

Lönnqvist pohti toisin. Voiko ollakin niin, että tietyntyyppiset ihmiset suosivat statusautoja riippumatta heidän varallisuudestaan ja että heillä on lisäksi taipumus rikkoa liikennesääntöjä.

Tutkimus kääntyi suomalaiskuluttajien puoleen ja kysyi lähes 1 900 autonomistajalta kysymyspatterin. Kysymykset liittyivät autoihin, kulutukseen ja varallisuuteen samoin kuin persoonallisuuteen. Selvitettäviä persoonallisuuden tekijöitä olivat muun muassa avoimuus, tunnollisuus, tunne-elämän tasapainoisuus, ulospäin suuntautuneisuus ja sovinnollisuus.

Ja ilmeni siis, että itsekeskeiset ja riidanhaluiset miehet hankkivat kalliimpia saksalaisautoja.

”Nämä persoonallisuuspiirteet selittävät sekä halun omistaa statustuotteita että sen, miksi kyseiset henkilöt rikkovat liikennesääntöjä muita useammin”, Lönnqvist toteaa.

Hän huomauttaa myös, että varallisuus on luonnollisesti edellytys statustuotteiden omistamiselle ja että rikkaat ajavat näin ollen muita useammin statusautoilla.

”Mutta havaitsimme, että vähemmän sovinnolliset persoonallisuustyypit suosivat statusautoja. He pitävät itseään usein muita parempina ja haluavat myös näyttää sen muille.”

Yllättävämpää hänen mukaansa oli se, että myös toinen persoonallisuustyyppi eli tunnolliset tuntevat vetoa statusautoihin. Nämä ihmiset ovat pääsääntöisesti kyvykkäitä, kunnianhimoisia, luotettavia ja hyvin organisoituneita. He huolehtivat asioistaan ja terveydestään ja pärjäävät usein myös työelämässä.

”Luultavasti tämä yhteys liittyy heidän laatuajatteluunsa eli siihen, että he arvostavat hyvää laatua. Kaikilla automerkeillähän on tietty imago, ja ajamalla luotettavalla autolla he viestivät samalla ulospäin olevansa luotettavia”, Lönnqvist pohtii.

Yhteys tunnollisen persoonallisuuden ja statusautojen suosimisen välillä havaittiin sekä miesten että naisten keskuudessa. Sen sijaan yhteys itsekeskeisen persoonallisuuden ja statusautojen välillä havaittiin vain miesten, ei naisten, keskuudessa. Miksi näin on, siihen Lönnqvistillä ei ole vastausta. On mahdollista, että autoilla ei yksinkertaisesti ole samaa merkitystä statussymbolina naisille.

”Olisi hienoa, jos kuluttajien valittavissa olisi kestäviä tapoja osoittaa statusta sellaisen pinnallisen luksuskulutuksen sijaan, jonka seuraukset ovat usein kielteiset. Jo nyt voimme nähdä, että sähköautosta on tulossa statussymboli ja että suuripäästöiset kaupunkimaasturit eivät ole enää niin suosittuja.”

Kartta näyttää, miten ylivoimaisesti yksi automerkki on valloittanut Helsingin seudun