Huoneisiinsa lukittuja vanhuksia, sekavaa lääkitystä ja puutteellista saatto­hoitoa: Valvira määräsi Attendon korjaamaan puutteet kaikissa vanhusten­huollon yksiköissä - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa

Huoneisiinsa lukittuja vanhuksia, sekavaa lääkitystä ja puutteellista saatto­hoitoa: Valvira määräsi Attendon korjaamaan puutteet kaikissa vanhusten­huollon yksiköissä

Puutteet vaarantavat ”asiakasturvallisuutta merkittävästi”, Valvira toteaa. Attendon mukaan puutteita on havaittu vain pienessä osassa sen yksiköitä.

Attendon vanhustenhuollon yksiköistä on löytynyt muun muassa liian vähäiseen henkilöstöön liittyviä puutteita. Valvira määrää Attendoa korjaamaan puutteet. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Julkaistu: 12.2. 9:57, Päivitetty 12.2. 10:50

Valvira vaatii Attendoa korjaamaan puutteet kaikissa vanhustenhuollon yksiköissään. Päätös koskee Attendo Oy:n ja Attendo Mi-Hoiva Oy:n sekä muiden Attendon alaisten osakeyhtiöiden tuottamia vanhusten hoivapalveluita.

Valviran määräyksen taustalla ovat puutteet, jotka vaarantavat asiakasturvallisuutta merkittävästi. Puutteet ovat liittyneet liian vähäiseen henkilöstöön, puutteelliseen omavalvontaan, vastuuhenkilöiden tehtäviin, lääketurvallisuuteen, epäasianmukaisiin itsemääräämisoikeuden rajoituksiin sekä avustavien työtehtävien organisointiin.

”Puutteet ovat vaarantaneet iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuden saada hyvää sosiaalihuoltoa ja palvelutarpeidensa mukaista hoivaa ja hoitoa pitkäaikaisesta hoidosta ja huolenpidon periaatteista vanhuspalvelulaissa säädetyllä tavalla”, päätöksessä todetaan.

Attendon tulee korjata puutteet 1. heinäkuuta mennessä ja toimittaa yksityiskohtainen selvitys Valviraan 1. elokuuta mennessä.

Valviran mukaan Attendo on ryhtynyt korjaamaan puutteita. ”Ottaen kuitenkin huomioon puutteiden vakavuuden ja laajuuden sekä sen, että palvelujen tuottajan vanhustenhuollon asumispalveluihin on jouduttu yhä edelleen kohdistamaan ohjausta ja valvontatoimenpiteitä, ei valvontaviranomainen voi vielä luotettavasti arvioida tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja niiden vaikutusten pysyvyyttä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi”, Valviran päätöksessä todetaan.

Valvira antoi vastaavanlaisen määräyksen Esperi Carelle viime keväänä. Tuolloin Valviran ylijohtaja Markus Henriksson totesi menettelyn olevan harvinainen.

Helmikuussa 2019 Valvira päätti tehdä ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä kymmeneen Attendon hoivakotiin. Osassa hoivakodeissa todettiin, että vanhukset jäävät vaille asianmukaista ja riittävää hoivaa ja huolenpitoa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Valvira kuitenkin huomauttaa, että vanhusten hoivan tarve ei ole kiinni viikonpäivästä. Myöskin saattohoito todettiin osassa hoivakoteja puutteelliseksi.

Tarkastuskäynneillä havaittiin esimerkiksi, että eräässä hoivakodissa käytetään vanhuksilla rajoittamistoimenpiteenä niin sanottuja hygieniahaalareita, vaikka rajoitustoimenpiteisiin ei ollut lääkärin päätöstä. Joissain paikoissa asukkaiden liikkumista rajoitettiin ilman perusteltua päätöstä nostamalla sängyn laidat ylös.

Lisäksi monessa paikassa lääkehoidossa havaittiin vakavia puutteita. Hoitajilla ei välttämättä ollut lääkelupia, ja lääkekaapista saattoi löytyä etiketittömiä lääkepakkauksia sekä jo aiemmin kuolleiden asukkaiden lääkkeitä.

Attendo toteaa 17. tammikuuta Valviralle antamassaan selvityksessä, että Valvira teki viime vuoden helmikuussa tarkastuksen vain kymmeneen yksikköön. Attendo toteaa, että nyt ”voi syntyä mielikuva, että Attendolla olisi ollut valtavia ongelmia sen kaikissa toimintayksiköissä”.

Attendo Suomi Oy:n alaisuudessa on 255 vanhustenhuollon ympärivuorokautisia asumispalveluita tuottavaa yksikköä.

Attendo haluaa korostaa, että ”sen toimintaan on selvityksen antamiseen mennessä kohdistettu noin 400 viranomaistarkastusta, ja vain hyvin pienessä osassa näistä on noussut esiin korjausta vaativia ongelmia”.

Attendo on kertomansa mukaan kehittänyt esimerkiksi lääketurvallisuutta.

Valviran näkemyksen mukaan Attendo Suomi Oy:n konserniin kuuluvien palvelujen tuottajien toimintaa johtavat tosiasiassa samat henkilöt. Liiketoiminnasta vastaa Pertti Karjalainen.

Attendon hoivakodit ovat olleet uutisotsikoissa useasti sen jälkeen, kun vanhustenhoidon puutteet nousivat esiin vuosi sitten. Tuolloin aluehallintovirasto keskeytti Esperi Caren pyörittämän hoivakodin toiminnan siellä havaittujen puutteiden takia.

Vuosi sitten viranomaiset määräsivät Alavudella toimineen hoivakodin toiminnan keskeytettäväksi. Yksikössä oli sen ensimmäisen toimintakuukauden aikana kuollut kuusi asukasta.

Maaliskuun alussa Valvira keskeytti väliaikaisesti toisen Attendon hoivakodin toiminnan, tuolloin Utajärvellä. Tämäkin hoivakoti ehti toimia vain pari kuukautta. Utajärvellä viranomaisten huomion kiinnitti vanhusten huono kunto, kun Oulunkaaren kuntayhtymän terveyskeskukseen vietiin huonokuntoisia potilaita.

Ennalta ilmoittamattomilla tarkastuskäynneillä viranomaiset huomasivat, että vanhuksia oli esimerkiksi lukittu vastentahtoisesti öisin huoneisiinsa.

Joulukuussa Valvira kuitenkin päätti, että Attendo voi jatkaa hoivakodin toimintaa Utajärvellä. Tuolloin Attendo oli Valviran näkemyksen mukaan korjannut aiemmin havaitut puutteet.

Ylitarkastaja Attendon hoivakodista HS:lle: "Kuolemantapaukset herättivät viranomaisten huomion"

Valvira keskeytti alkumetreillä jo toisen Attendon hoivakodin toiminnan – terveys­keskukseen tuodut vanhukset ja yhden kuolema herättivät huolen

Esperi Care sai Valviralta poikkeuksellisen määräyksen: Vanhustenhoidon epäkohdat kuntoon kaikissa yksiköissä, aikaa heinäkuun loppuun

Seuraa uutisia tästä aiheesta