Suomi saa 50 uutta liikennemerkkiä kesäkuussa, myös vanhoja merkkejä päivitetään selkeämmiksi ja sukupuolineutraaleiksi - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa

Suomi saa 50 uutta liikennemerkkiä kesäkuussa, myös vanhoja merkkejä päivitetään selkeämmiksi ja sukupuolineutraaleiksi

Tieliikennelain uudistus tuo Suomeen muun muassa kaurisvaroitusmerkin sekä ajokaistojen yhdistymisestä eli vetoketjuperiaatteesta kertovan merkin. Monien merkkien ulkoasu muuttuu.

Jalankulun, pyöräilyn ja mopoilun kielto, kaurisvaroitus, ajokaistojen yhdistyminen eli vetoketjuperiaate ja pyöräkaista ovat kesäkuun alusta lähtien virallisia liikennemerkkejä. Kuva: Väylävirasto

Julkaistu: 19.2. 16:27, Päivitetty 20.2. 14:30

Kesäkuusta lähtien Suomen teillä voi näkyä uudenlaisia liikennemerkkejä. Syynä on uusi tieliikennelaki, jonka pyrkimyksenä on parantaa merkkien selkeyttä ja näkyvyyttä. Tarkoitus on myös parantaa kansainvälistä yhdenmukaisuutta.

Kokonaan uusia merkkejä tulee käyttöön noin 50. Niitä ovat muun muassa kauriseläinvaroitus, ajokaistojen yhdistyminen eli niin sanottu vetoketjuperiaate, jalankulun, pyöräilyn ja mopoilun kielto ja pyöräkaista. Myös useiden vanhojen merkkien ulkoasua päivitetään ja tiemerkintöihin tulee muutoksia.

Tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori Väylävirastosta arvelee, että kokonaan uusia liikennemerkkejä näkyy aluksi liikenteessä vain harvakseltaan.

”Ajokaistojen yhdistymismerkkiä aletaan kokeilla paikoissa, joissa on liikenteellisesti järkevää käyttää olemassa olevat kaistat loppuun asti mahdollisimman tehokkaasti”, Hopeavuori sanoo tiedotteessa.

Kokonaan uusien liikennemerkkien ohella monien vanhojen liikennemerkkien ulkonäköä päivitetään.

”Niissä on muutettu esimerkiksi nuolenkärkiä, symboleita ja reunanauhoja. Tarkoituksena on ollut tehdä merkeistä nykyistä luettavampia”, Hopeavuori kertoo.

Merkeistä tulee myös sukupuolineutraaleja. Esimerkiksi suojatien kulkija on aiempaa kävelijää pulleampi.

Monet muutoksista ovat niin pieniä, että tienkäyttäjät eivät niitä välttämättä edes huomaa. Useita merkkejä on muutettu vähän enemmän selkeyden ja helpomman luettavuuden vuoksi.

Esimerkiksi polkupyöräilijöistä varoittavasta merkistä on jätetty henkilö pois ja pyörän kuvaakin on yksinkertaistettu.

Myös liikennemerkkien tyyliä muutetaan. Esimerkiksi nuolenkärjet muuttuvat ja ihmishahmot nykyaikaistuvat. Polkupyöräilijöistä varoittavasta merkistä on jätetty henkilö pois ja pyörän kuvaa on yksinkertaistettu. Kuva: Väylävirasto

Vanhoista merkeistä katoaa kokonaan vain yksi merkki, tukkitien lisäkilpi. Kyseessä on muutenkin ollut kenties Suomen harvinaisin liikennemerkki.

Tiemerkinnät muuttuvat niin, että keltaiset sulkuviivat muutetaan valkoisiksi.

”Värinmuutoksen syynä on se, että Suomi on ollut viimeinen EU-maa, joka on käyttänyt keltaisia sulkuviivoja. Nyt mennään samaan käytäntöön kuin muualla”, Hopeavuori kertoo.

Siirtymäaika on pääosin kymmenen vuotta, joten liikenteessä näkyy uusia ja vanhanmallisia merkkejä useiden vuosien ajan.

Vanhoja liikennemerkkejä uusitaan sitä mukaa, kun merkit tulevat käyttöikänsä päähän.

Keltaiset sulkuviivat ja sulkualueet muutetaan valkoisiksi hieman lyhyemmällä siirtymäajalla. Niiden tulee olla valkoisia vuoden 2023 toukokuun loppuun mennessä.

Kuvat kaikista kesäkuun alussa voimassa olevista liikennemerkeistä löytyvät täältä.

Uudella tieliikennelailla halutaan lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle sekä automaatiolle sekä keventää sääntelyä. Tarkoitus on myös parantaa liikenneturvallisuutta ja kansalaisten oikeusturvaa sekä uudistaa liikennerikkomuksia koskevan rangaistusjärjestelmää.

Uutena asiana laki sisältää säännökset liikennevirhemaksusta. Virhemaksua käytetään vähäisten liikennerikkomusten seuraamuksena. Esimerkiksi alinopeudesta voi kesäkuusta lähtien saada sadan euron maksun.

Lue lisää: Alinopeudesta saattaa tänä vuonna saada sadan euron sakot – Peltipoliiseilla voisi valvoa myös liian hitaasti ajavia.

Yhtenä uudistuksena laki puolestaan mahdollistaa auton pysäköimisen kaksisuuntaisilla teillä taajamassa myös tien vasempaan reunaan.

Lue lisää: Auton saa jatkossa pysäköidä myös vastaantulevien kaistan reunaan taajamassa – Autoliitto kehottaa varovaisuuteen

Pyöräilijöihin uusi laki vaikuttaa monin tavoin. Yksi keskeisimmistä muutoksista on se, että pyöräilijän on pimeällä käytettävä punaista takavaloa valkean etuvalon lisäksi.

Lue lisää: Lakimuutos pakottaa pyöräilijöitä käyttämään takavaloa – tämä kuva näyttää, miksi valon käyttöön kannattaa pakottaa.

Toinen keskeinen uudistus on pyörätien jatkeen merkitseminen katuun vain, jos risteäville suunnille on osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan. Nyt pyörätien jatke on useimmiten merkitty ”aukkona” suojatien raidoituksessa.

Uudet merkinnät helpottavat pyöräilijää havaitsemaan, milloin hän on väistämisvelvollinen.

Oikaisu 19.2. kello 18.33: Keltaisten sulkuviivojen ja -alueiden tulee olla valkoisia vuoden 2023, ei vuoden 2035 toukokuun loppuun mennessä kuten jutussa alun perin kerrottiin.

Lakimuutos pakottaa pyöräilijöitä käyttämään takavaloa – tämä kuva näyttää, miksi valon käyttöön kannattaa pakottaa

Auton saa jatkossa pysäköidä myös vastaantulevien kaistan reunaan taajamassa – Autoliitto kehottaa varovaisuuteen

Alinopeudesta saattaa tänä vuonna saada sadan euron sakot – Peltipoliiseilla voisi valvoa myös liian hitaasti ajavia