Vangit pelkäävät toisiaan Sukevan vankilassa – tuore raportti luo synkän kuvan Suomen neljänneksi suurimman vankilan tilanteesta - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa

Vangit pelkäävät toisiaan Sukevan vankilassa – tuore raportti luo synkän kuvan Suomen neljänneksi suurimman vankilan tilanteesta

Vankien välisestä painostamisesta ja uhkailusta on muodostunut erityisen vakava ongelma Sukevan vankilassa. Taustalla vaikuttaa vankilan sisäinen huumekauppa.

Sukevan vankila on vankipaikkojen määrällä mitattuna Suomen neljänneksi suurin vankila. Siellä oli apulaisoikeusasiamiehen tarkastuksen aikana marraskuussa kirjoilla 153 vankia.

Sukevan vankila on vankipaikkojen määrällä mitattuna Suomen neljänneksi suurin vankila. Siellä oli apulaisoikeusasiamiehen tarkastuksen aikana marraskuussa kirjoilla 153 vankia. Kuva: Timo Hartikainen

Julkaistu: 24.2. 2:00, Päivitetty 24.2. 6:20

Vankien välisestä painostamisesta ja uhkailusta on muodostunut erityisen vakava ongelma Sukevan vankilassa Pohjois-Savon Sonkajärvellä. Poikkeuksellisen suuri osa vangeista asuu sen vuoksi erillään muista vangeista.

Viranomaisten mukaan painostaminen liittyy tyypillisesti huumekauppaan niin Sukevalla kuin muissakin vankiloissa.

Sukevan vankilan turvallisuustilanne nousee esiin apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen tuoreessa tarkastusraportissa. Raportti luonnehtii tilannetta vakavaksi.

Sukeva muistuttaa vankien profiililta Riihimäen ja Turun vankiloita. Niihin on sijoitettu tavallista enemmän järjestäytyneiden rikollisjengien jäseniä ja jengien lähipiiriläisiä, vakavista väkivaltarikoksista tuomittuja sekä muita pitkiä vankeustuomioita suorittavia.

Sukeva poikkeaa raportin mukaan kuitenkin Riihimäestä ja Turusta siinä, että siellä vangit voivat oleskella vapaammin keskenään. Se näyttää heikentävän Sukevan turvallisuustilannetta.

Sukevan vankilassa on liian vähän koulutettua henkilökuntaa.

Sukevan vankilassa on liian vähän koulutettua henkilökuntaa. Kuva: Pasi Määttälä

Raportin mukaan Sukevan vankilan erityinen ongelma on vankien toisiin vankeihin kohdistama painostus.

”Tilanne vaikutti siltä osin tosi huonolta”, sanoo raportin valmistellut vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia.

Vankilan henkilökunta kertoi tarkastajille pitävänsä ongelmana sitä, että järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvät vangit ohjaavat huumekauppaa vankilassa ja pystyvät vaikuttamaan muiden vankien toimintaan.

Tarkastusraportin mukaan merkittävä osa Sukevan vangeista ei voi suorittaa rangaistustaan rauhassa normaaleilla asuinosastoilla painostuksen vuoksi.

Viidennes vankilan noin 150 vangista asuu omasta pyynnöstään erillään muista vangeista. Määrä on poikkeuksellisen suuri verrattuna muihin vankiloihin.

Nämä niin sanotut pelkääjävangit on sijoitettu sellaiselle osastolle, jossa he joutuvat olemaan lähes koko ajan lukituissa selleissä. He eivät voi liikkua yhtä vapaasti kuin muut vangit.

Raportti kuvailee kielteiseen sävyyn Sukevan väkivaltatilannetta.

”Vankilassa on viime vuosina tapahtunut runsaasti vankien välisiä väkivaltatapauksia, joista muutamat ovat olleet erittäin vakavia. Vuonna 2018 väkivaltatapauksia oli 20 ja vuonna 2019 tapauksia oli 17”, raportissa todetaan.

Vankilan oman arvion mukaan suurin syy väkivaltaisuuksiin on huumekauppa ja siitä johtuva velkaantuminen.

Vankila totesi tarkastajille, että laitoksen sisällä on erittäin otollisia paikkoja vankien väliselle väkivallalle. Se johtuu osin vankilan fyysisistä rakenteista ja osin siitä, miten vapaasti vangit voivat hoitaa asioita keskenään sellien ulkopuolella.

Sukevalla yksittäiset selliosastot ovat suurempia ja niillä on enemmän vankeja kuin esimerkiksi Turussa ja Riihimäellä. Suuria osastoja on vaikeampi valvoa kuin pienempiä osastoja.

Eri osastojen vankien välistä yhteydenpitoa rajoitetaan Sukevalla varsin vähän.

”Vankilarakennus on rakenteeltaan sellainen, että vankeja on vaikea pitää erillään toisistaan. Meillä on esimerkiksi vain yksi ulkoilupiha, jolla kaikki vangit ulkoilevat – eivät tosin samaan aikaan. Tämä mahdollistaa osaltaan vankien välisen painostuksen ja uhkailun”, sanoo Sukevan vankilan johtaja Jari-Pekka Holopainen.

Sukevan vangit ovat saaneet useana vuotena enemmän kurinpitorangaistuksia kuin minkään muun vankilan vangit. Viime vuonna sukevalaisvangeille määrättiin 165 rangaistusta, kun muissa vankiloissa määrät jäivät alle sadan.

Rangaistusten syynä on yleensä huumeet ja niiden käyttö.

Sukevan vankilaturvallisuuteen vaikuttaa raportin mukaan keskeisesti sekin, että vankila kärsii koulutetun henkilökunnan vähyydestä. Neljännekseltä vartijoista puuttuu alan koulutus.

Tarkastuksen aikana Sukevan vankilassa rangaistusta suoritti 28 sellaista vankia, joilla oli yhteyksiä järjestäytyneisiin rikollisryhmiin. Nämä niin sanotut jr-vangit oli sijoitettu samoille osastoille kuin muut vangit.

”Tarkastuksella saatettiin tarkastajien tietoon, että nuorten ei-jengiläisten sijoittaminen jr-vankien sekaan on kuin lähettäisi heidät ’leijonan kitaan’”, raportti toteaa.

Sukevan vankilassa istuu eri jengien jäseniä. Vaikutusvaltaisin jengi on vankilan johdon mukaan ollut United Brotherhood (UB). Se tosin ilmoitti tammikuussa lakkauttaneensa toimintansa.

”Vangit eivät saa käyttää jengitunnuksia vankilassa, mutta he voivat pukeutua jengin tunnusvärien mukaisesti. Esimerkiksi UB:n jäsenet ovat voineet viestiä muille vangeille asemaansa pukeutumalla musta-punaisiin vaatteisiin”, Holopainen sanoo.

UB:n lakkauttamisilmoituksen taustalla vaikuttaa Poliisihallituksen vaatimus jengin lakkauttamisesta lain ja hyvien tapojen vastaisena. Vaatimuksen käsittely on kesken käräjillä.

”United Brotherhood on saattanut yleisesti vankiloissakin tietoon, ettei se toimi enää. Niin poliisin kuin vankiloidenkin näkökulmasta ilmoitus ei vielä riitä siihen, että katsoisimme toiminnan lopetetuksi. Se vaatii pitempiaikaista seurantaa”, Holopainen sanoo.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan UB ja sen alajengi Bad Union ovat pyörittäneet huumekauppaa vankiloissa ja painostaneet muita vankeja salakuljettamaan huumeita laitoksiin.

”Vanki on pakotettu tuomaan huumeita uhkaamalla häntä vankilassa tai hänen läheisiään siviilissä. Jos vanki on jäänyt kiinni salakuljetuksesta, se on luettu hänelle velaksi United Brotherhoodille”, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusjohtaja Ari Juuti.

Hänen mukaansa United Brotherhoodiin ja sen alajengiin kohdistuva väliaikainen toimintakielto on voinut vaikuttaa myönteisesti vankilaturvallisuuteen ainakin hetkellisesti.

”Se on osaltaan rauhoittanut tilannetta. Väkivaltatilanteita on tullut ilmi jonkin verran aikaisempaa vähemmän”, hän sanoo.

Painostamista ja uhkailua esiintyy Juutin mukaan todennäköisesti erityisen paljon Sukevan lisäksi Riihimäen ja Turun vankiloissa. Painostamista tapahtuu kuitenkin jossain määrin kaikissa vankiloissa.

Sukevan vankila on ilmoittanut jo alkaneensa muuttaa toimintamallejaan ja vankien sijoittelua osastoilla niin, että mahdollisuudet painostamiseen vähenisivät. Vankilaan suunnitellaan omaa osastoa sellaisille vangeille, joiden arvioidaan vaarantavan turvallisuuden.

”Vankilan turvallisuustilanne vaihtelee nopeastikin. Tällä hetkellä se vaikuttaa suhteellisen rauhalliselta”, Holopainen sanoo.

United Brotherhoodin toiminta kiellettiin väliaikaisesti, ja nyt jo jengin punamustien värien käyttö saattaa olla laitonta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi liivijengi United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon: ”Toiminta ilmentää piittaamattomuutta lain pakottavista säädöksistä”

Ville Jaatinen on jengi­pomo ja neljännen polven rikollinen – nyt hän kertoo, millaista on istua jengiläisenä vankilassa

Seuraa uutisia tästä aiheesta