Tuore kysely luo karun kuvan poliisien kiireestä: ”Ei pystytä ottamaan rosvoja kiinni” - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa

Tuore kysely luo karun kuvan poliisien kiireestä: ”Ei pystytä ottamaan rosvoja kiinni”

Ammattiliiton kyselyn perusteella poliisin työstä on tullut myös vaarallisempaa. Noin seitsemän kymmenestä kenttäpoliisista on kokenut väkivaltaa kahden vuoden sisällä. Hätäkeskuksissa työntekijöitä kuormittavat muun muassa työtahti ja tietojärjestelmien ongelmat.

Kaikista Suomen poliisijärjestöjen liiton kyselyyn vastanneista 59 prosenttia arvioi, ettei ehdi hoitaa työtään riittävällä tarkkuudella. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Julkaistu: 26.2. 9:00, Päivitetty 26.2. 11:24

Töitä on yhä enemmän ja tekijöitä yhä vähemmän. Väkivalta on kenttätyössä entistä yleisempää, enemmistö kokee uupumusta eikä töitä ehditä hoitaa kunnolla.

Suomen poliisijärjestöjen liiton tuore kysely maalaa poliisien ja hätäkeskuspäivystäjien työoloista synkän kuvan.

Yli puolet (58 %) kyselyyn vastanneista kokee, että työviihtyvyys on heikentynyt kahden vuoden aikana. Lähes sama määrä kokee töissä säännöllisesti turhautumisen tunnetta. Päällimmäiseksi syyksi koetaan resurssien puute.

”Kun poliisikouluun on hakeuduttu, lähtökohtana lienee ollut halu ottaa rosvoja kiinni. Nyt työmäärä koetaan niin valtavaksi, että rikoksia ei pystytä selvittämään niin hyvin kuin haluttaisiin, eli ei pystytä ottamaan rosvoja kiinni”, kärjistää liiton puheenjohtaja Jonne Rinne.

Tulokset eivät varsinaisesti yllätä Rinnettä, sillä liitto on ollut jo vuosia huolissaan alan resurssipulasta ja työmäärän kasvusta.

”Nyt näyttää vahvasti siltä, että myös jäsenistön näkemys on sama.”

Syksyllä tehtyyn kyselyyn vastasi 3 401 ihmistä eli noin kolmannes liiton jäsenistä. Runsaat neljä viidesosaa työskentelee poliisissa, muut esimerkiksi oikeuslaitoksessa ja hätäkeskuksissa.

Noin kuusi kymmenestä arvioi, ettei ehdi hoitaa työtään riittävällä tarkkuudella. Tutkinnassa työskentelevistä poliiseista näin kokee lähes seitsemän kymmenestä (68 %).

Vastauksissa muun muassa kuvaillaan tutkintaa ”liukuhihna­toiminnaksi” ja koetaan, että lyhyisiin tutkinta-aikoihin kannustetaan laadun kustannuksella. Juttuja joudutaan jopa keskeyttämään resurssipulan vuoksi.

”Haluaisi tehdä enemmän ja paremmin, mutta ei ehdi”, moni kuvailee.

 ”Haluaisi tehdä enemmän ja paremmin, mutta ei ehdi.”

Ongelmiksi koetaan myös muun muassa töiden organisointi ja organisaatiomuutokset, tietotekniikan pulmat sekä palkkaus.

”Jäsenistö kokee, että työmäärän lisääntyminen ja tehtävien vaativuus eivät näy palkkauksessa. Eniten se näyttäytyy poliisin ja oikeushallinnon palveluksessa olevilla”, Rinne sanoo.

Kiireeseen ja uupumiseen liittyviä ongelmia on erityisesti hätäkeskuksissa. Kaikista vastaajista 82 prosenttia koki kiireen lisääntyneen työssään; hätäkeskustyöntekijöistä näin ilmoittavat lähes kaikki.

Seitsemän kymmenestä vastaajasta on kokenut työuupumusta vähintään muutaman kerran vuodessa, ja 48 prosenttia on ainakin toisinaan harkinnut alan vaihtamista. Hätäkeskuksissa 82 prosenttia on kokenut uupumusta ja 73 prosenttia harkinnut alanvaihtoa.

Hätäkeskuksen työntekijöistä lähes kaikki kertovat myös tietotekniikan ongelmien haittaavan työtä. Taustalla on ennen kaikkea uusi Erica-tietojärjestelmä.

HS uutisoi lokakuussa tietojärjestelmän ongelmista Helsingissä. Voit lukea jutun täältä.

Kenttätyötä tekevistä poliiseista runsas puolet kertoo, että myös työturvallisuus on heikentynyt kahden vuoden aikana. Heistä 69 prosenttia on tällä aikavälillä kokenut työssään fyysistä väkivaltaa ja suunnilleen sama osuus konkreettista uhkaa.

Resurssipula vaikuttaa osaltaan turvallisuuteen, mutta myös poliisiin kohdistuvan väkivallan ja uhkailun koetaan lisääntyneen. Muun muassa jengirikollisuus, aseet ja huumeet näkyvät entistä enemmän kenttätyössä.

Poliisien arviot saavat tukea tilastoista, joiden mukaan suunta on ollut samantyyppinen jo pitkään. Poliisiin kohdistuva tilastoitu väkivalta on 2000-luvulla kaksinkertaistunut.

Lue lisää: ”Jos joku päättää ampua poliisia, siinä on aika monta moraalista pidäkettä ohitettu”

Poliisien määrää on vuoteen 2022 mennessä tarkoitus lisätä 7 500 poliisiin. Kyselyssä 85 prosenttia poliiseista on liiton kanssa samaa mieltä siitä, että tavoite ei ole riittävä.

Jonne Rinne korostaa, että resursseja tulisi lisätä joka vaiheeseen hätäkeskuksista tuomioistuimiin. Uudet hallintorakenne­uudistukset tai tilapäinen ”tekohengitys” eivät hänen mukaansa riitä.

”Jos tähän olisi helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja, ne olisi jo löydetty.”

”Jos joku päättää ampua poliisia, siinä on aika monta moraalista pidäkettä ohitettu” – Poliisiin kohdistunut väki­valta on kaksin­kertaistunut Suomessa 2000-luvulla

Kiireellisten ensihoidon tehtävien määrä kasvoi Helsingissä yhtäkkiä dramaattisesti

Helsingin poliisi ja syyttäjänvirasto ovat sopineet, että rikoksia jätetään tutkimatta – ”Sydäntä suojellaan ja lopulta raajat kylmenevät”

Seuraa uutisia tästä aiheesta