Suomi siirtyy valmiuslain aikaan – tällainen on laki, jota kukaan ei haluaisi vapaaehtoisesti ottaa käyttöön

Suomi ottaa käyttöön valmiuslain. Lain tarkoituksena on suojata väestöä poikkeusoloissa. Valmiuslaki rajoittaa ihmisten elämää hyvin poikkeuksellisella tavalla.

Suomi käsitteli torstaina koronaepidemian vaatimia toimia. Esillä oli mahdollisuus ottaa käyttöön poikkeusoloihin tarkoitettu valmiuslaki.

12.3.2020 17:44 | Päivitetty 17.3.2020 17:09

Suomi on juuri nyt tekemisissä hyvin poikkeuksellisen lainsäädännön kanssa. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi maanantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Suomi ottaa käyttöön niin sanotun valmiuslain.

”Hallitus on tehnyt koko viikonlopun töitä – voisi sanoa kellon ympäri – vastuuministereiden kanssa. Sen seurauksena totean, että valtioneuvosto on tänään yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut poikkeusolot. Valtioneuvosto käsittelee tiistain istunnossaan valmiuslain käyttöönottoasetuksen ja soveltamisasetukset”, Marin sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Eduskuntaryhmät käsittelivät jo torstai-iltana Suomen varautumista koronaepidemiaan. Oppositioon kuuluvat perussuomalaiset ja kokoomus vaativat jo tuolloin rajoitukset mahdollistavan valmiuslainsäädännön käyttöönottoa. Maanantaina hallitus totesi, että myös sen mielestä valmiuslain mahdollistamat toimet on syytä ottaa käyttöön.

”Päätökset tehdään voimassaolevan lainsäädännön pohjalta. Tänään olemme hallituksen neuvotteluissa tehneet linjaukset koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 saakka”, Marin sanoi.

Lue hallituksen päätöksistä täältä: Tässä ovat kaikki hallituksen poikkeukselliset toimet koronaviruksen hillitsemiseksi – vaikuttavat lähes jokaisen kansalaisen arkeen

Lopullisen päätöksen valmiuslain käyttöönotosta tekee eduskunta. Perustuslakivaliokunta käsittelee tiistai-iltana noin kello 20 alkavassa kokouksessa asetusta valmiuslain toimivaltuuksien ottamisesta käyttöön.

Hallitus esittää valmiuslain mukaisen poikkeusolon olevan voimassa vajaan kuukauden ajan. Enimmillään poikkeusolot voidaan julistaa puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Koronaviruksen torjumistoimet ovat edenneet nopeasti. Vielä viikko sitten torstaina hallitus suositti, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Maanantaina hallitus kertoi jo toimista, jotka sulkevat koko Suomen. Esimerkiksi kaikki museot ja liikuntapaikat suljetaan valmiuslain nojalla. Myös ihmisten kokoontumista rajoitetaan voimakkaasti.

Lue lisää: Yli 500 hengen tilaisuudet perutaan, harrastustoiminnan rajoittamista suositellaan – lue täältä kaikki hallituksen päätökset koronavirukseen liittyen

Valmiuslain käyttöönotto lisää merkittävästi hallituksen valtaa. Lain ollessa voimassa esimerkiksi päätäntävalta esimerkiksi koulujen sulkemisen kaltaisista asioista siirtyy valtioneuvostoille ja ministeriöille.

Marin kertoi maanantaina, että koulut suljetaan. Päiväkodit sen sijaan pysyvät auki.

Päiväkotien aukipitämisellä on tarkoitus turvata yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön työssäkäynti, Marin kertoi. Hallitus kuitenkin suositteli, että vanhemmat järjestävät lastenhoidon kotonaan, jos mahdollista.

Myös Suomen rajat aiotaan sulkea pikaisella aikataululla. Rajojen sulkeminen ei koske tavara- ja rahtiliikennettä.

Oppositiopuolueista perussuomalaiset ja kokoomus vaativat jo torstaina, että valmiuslaki olisi otettava käyttöön.

Sekä pääministeri Marin että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) muistuttivat torstain tilaisuuden jälkeen, että Suomella on jo nyt tartuntatautilain mahdollistamia keinoja, joilla esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja voidaan sulkea.

”En sulje pois, että se tulisi [jossain vaiheessa] ajankohtaiseksi. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, ettei tämä ole mikä laki tahansa”, Henriksson sanoi torstaina illalla toimittajille.

Henrikssonin mielestä valmiuslain käyttöönotto ei kuitenkaan ollut vielä torstai-illan asia. Hänen mukaansa laki saadaan tarvittaessa käyttöön nopeasti.

Maanantaina laille oli jo hallituksen mielestä tarvetta.

Valmiuslain tarkoituksena on suojata väestöä poikkeusoloissa. Tämän lisäksi tarkoituksena on ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata kansalaisten toimeentulo, maan talouselämä, valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

Lain mukaan poikkeusoloiksi lasketaan viisi erillistä tilannetta. Niihin kuuluu muun muassa Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen rinnastettava hyökkäys tai sen uhka. Poikkeusoloiksi lasketaan myös väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva vakava tapahtuma tai uhka, erityisen vakava suuronnettomuus tai vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava, hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Tiistaina hallitus esitti, että valmiuslain mahdollistamat asetukset otetaan käyttöön Suomen talouselämän perusteisiin kohdistuvan vakavan uhan sekä vakavaa suuronnettomuutta vastaavan, hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin takia.

Valmiuslaki tarjoaa viranomaisille mahdollisuuksia puuttua esimerkiksi ihmisten liikkumiseen, kulutukseen sekä erilaisten palveluiden ja tuotteiden hintaan. Valmiuslain jyrkimpien pykälien ollessa voimassa välttämättömiä kulutushyödykkeitä saa myydä vain ostolupaa vastaan. Säännöstelyn alaisista tuotteista ja säännöstelymenetelmistä säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella. Tämän lisäksi lailla voidaan rajoittaa esimerkiksi sähkönkulutusta.

Suuri osa lain kohdista ei kuitenkaan kosketa kulkutautien muodostamaa poikkeustilaa. Esimerkiksi kulutushyödykkeitä ja sähkönkulutusta valtio voisi rajoittaa ainoastaan, jos Suomeen on hyökätty, Suomea uhkaa hyökkäys tai Suomen jos Suomen talouselämän perusteisiin kohdistuu sellainen uhka, että se vaarantaa yhteiskunnan välttämättömät toiminnot.

Koronavirusepidemia tarjoaa sen sijaan mahdollisuuden puuttua ihmisten liikkumiseen. Tätä mahdollisuutta hallitus myös käyttää.

Hallitus rajoittaa esimerkiksi julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Valmiuslain mukaan ihmisten liikkumis- ja oleskeluoikeutta voidaan rajoittaa, jos kiellolla pyritään turvaamaan terveyttä uhkaavaa vakavaa vaaraa. Lain mukaan kielto on tilapäinen ja se voi olla voimassa vain kolme kuukautta kerrallaan. Kyseisen lain pykälän mukaan esimerkiksi oleskelu tai liikkuminen jollain tietyllä paikkakunnalla voidaan esimerkiksi koronavirusepidemian kaltaisessa tilanteessa kieltää kokonaan.

Koronavirusepidemian kannalta yksi oleellisimmista lainkohdista liittyy terveydenhoitoon. Hallituksen nyt määrittämissä poikkeusoloissa kunnat voivat esimerkiksi luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta, jos hoidon määräajan pidentäminen ei vaaranna potilaan terveyttä.

Valmiuslain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) voi päätöksellään velvoittaa esimerkiksi lääketehtaan, lääketukkukaupan tai apteekin laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa. STM voisi hallituksen määrittämissä poikkeusoloissa myös velvoittaa esimerkiksi lääketehdasta siirtämään toimintansa kokonaan toimialueensa ulkopuolelle.

Koronaviruksen kaltaisen epidemian muodostamissa poikkeusoloissa terveydenhuollon ammattilaisia voidaan myös määrätä töihin. Valmiuslakia koskevan työvelvollisuus-kohdan mukaan jokainen terveydenhuoltoalalla työskentelevä ja alan koulutuksen saanut 18–67-vuotias voidaan määrätä kahdeksi viikoksi terveydenhuoltoon liittyviin töihin. Määräys voidaan uusia kerran.

Valmiuslain mukaan terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palvelujen myyntiä voidaan rajoittaa koko valtakunnan alueella.

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat