EU-tuomioistuin: Ahvenanmaalaisten on lopetettava haahkojen kevätmetsästys - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa|Luonto

EU-tuomioistuin: Ahvenanmaalaisten on lopetettava haahkojen kevätmetsästys

Päätöksen mukaan Suomi rikkoo lintudirektiiviä, koska Ahvenanmaa on sallinut uroshaahkan kevätmetsästyksen EU:n toistuvista huomautuksista huolimatta.

Ahvenanmaalla metsästetään keväisin uroshaahkoja.

Julkaistu: 23.4. 14:14

Euroopan unionin tuomioistuin on todennut Ahvenanmaalla sallitun haahkan kevätmetsästyksen EU-lainsäädännön vastaiseksi. Tuomioistuimen mukaan Suomi rikkoo EU:n lintudirektiiviä salliessaan erittäin uhanalaiseksi luokitellun uroshaahkan keväisen jahdin.

Haahkakoiraiden metsästäminen on viime vuosina ollut sallittua Ahvenanmaalla kaksi viikkoa toukokuun alussa sekä muualla Suomen rannikkoalueella kaksi viikkoa kesäkuun alussa.

Haahkan kevätmuutto alkaa maaliskuussa ja pesimäkausi huhtikuussa. Valtaosalla saaristossa pesivistä linnuista on munat tai poikaset haahkan kevät- ja kesämetsästysaikaan.

EU-tuomioistuimen torstainen päätös koski haahkan metsästystä Ahvenanmaalla. Haahkan pesimäaikaisesta metsästyksestä muualla Suomen rannikkoalueella on kesken erillinen Euroopan komission rikkomusmenettely, joka johtaa todennäköisesti tuomioistuimeen.

EU on toistuvasti huomauttanut Suomea vesilintujen pesimäaikaisen metsästyksen vuoksi. Syynä on ollut nimenomaan uroshaahkojen kevätmetsästys, joka on sallittu Ahvenanmaalla EU-direktiivin kiellosta huolimatta.

Ahvenanmaalaiset pitävät haahkan kevätmetsästystä ikiaikaisena perinteenään. Sen säilyttämiseksi maakunnassa on väläytelty jopa EU:n tiukasti suojeleman merikotkan metsästyksen aloittamista.

Merikotkakantaa haluttaisiin alkaa rajoittamaan, koska merikotkat syövät haahkoja. Merikotkakanta on kasvanut paikoin niin paljon, että se on vaikuttanut myös haahkojen määrään.

HS kävi viime syksynä reportaasimatkalla Ahvenanmaan merikotka-alueilla.

Lue tästä juttu: Merikotka on suomalaisen luonnonsuojelun menestystarina, mutta nyt ahvenanmaalaiset haluavat alkaa ampua sitä

Suomi on ollut haahkajahdin vuoksi EU:n tuomioistuimessa ennenkin. Joulukuussa 2005 tuomioistuin totesi, että Suomi ei noudattanut lintudirektiivin mukaisia velvoitteitaan.

Tuomitut käytännöt lopetettiin, mutta ne aloitettiin Ahvenanmaalla uudestaan vuonna 2011.

Komissio käynnisti tätä koskevat rikkomusmenettelyt marraskuussa 2012. Joulukuussa 2016 komissio lähetti perustellun lausunnon, jossa se kehotti Suomea lopettamaan perinteen.

Tästä huolimatta Ahvenanmaan viranomaiset päättivät huhtikuussa 2017 käynnistää uuden kevätmetsästyskauden uroshaahkoille. Viime keväänä Ahvenanmaalla sallittiin 2 000 uroshaahkan metsästys.

Lintudirektiivissä kielletään muuttolintujen, kuten haahkojen, metsästys pesimisaikana sekä lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa.

Säännöstä voidaan kuitenkin myöntää poikkeuksia, jos tietyt perusteet täyttyvät. EU-komission mukaan nämä perusteet eivät täyty Suomessa, koska haahkakanta ei ole tyydyttävällä tasolla.

Haahkakanta on pienentynyt voimakkaasti 1990-luvun lopulta lähtien. EU:ssa haahka luokitellaan erittäin uhanalaiseksi.

Suomi on Maltan ohella ainoa EU-maa, joka sallii muuttolintujen kevätmetsästyksen. Malta haluaa vaalia vuosisatoja vanhaa perinnettä. Suomessakin perusteena on traditio, saavutettu etu.

Metsästys lintujen muutto- ja pesimäaikana pidetään arveluttavana, koska siinä lintukannan pääomaan eli arvokkaimpiin, aikuistuneisiin lintuihin. Sen sijaan syksyn jahdissa korjataan vuoden satoa, mikä on yleisesti hyväksytty metsästyskäytäntö.

Merikotka on suomalaisen luonnonsuojelun menestystarina, mutta nyt ahvenanmaalaiset haluavat alkaa ampua sitä

Uhanalaisten vesilintujen kevätmetsästys vie Suomen EU:n tuomioistuimeen: ”Ahvenanmaan haahkajahti on laiton”

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?