Ilma kirkastui Itämerellä: Suomen puolelta näkyy hyvällä säällä Tallinnaan saakka - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa|Ilmanlaatu

Ilma kirkastui Itämerellä: Suomen puolelta näkyy hyvällä säällä Tallinnaan saakka

Laivaliikenteen vähentyminen koronakriisin seurauksena kirkasti näkyvyyttä Suomenlahdella. Tutkijan mukaan typenoksidipäästöjen vähentyminen voi osaltaan vaikuttaa savusumun hälvenemiseen.

Helsingin majakalta pystyi torstaina näkemään sekä Tallinnan että Helsingin. Kiikarin läpi otetussa kuvassa Tallinnan televisiotorni näkyy pienenä pisteenä majakan vasemmalla puolella.

Julkaistu: 24.4. 18:22

Laivaliikenteen vähentyminen Suomenlahdella koronapandemian vuoksi on kirkastanut meri-ilmaa niin, että Suomen puolelta voi nähdä jopa Tallinnaan saakka. Meren yllä tavallisesti leijuvan savusumun hälveneminen liittynee ennen kaikkea laivoista tulevien typenoksidipäästöjen vähenemiseen.

Näkyvyys Suomenlahdella on ollut viime päivinä niin hyvä, että Suomen ulkosaaristosta tai rannikolta korkealta paikalta on voinut nähdä kaukoputkella tai hyvällä kiikarilla Viron puolelle asti. Saaristosta käsin on hyvällä säällä voinut paljaallakin silmällä erottaa Tallinnan valot.

Ilma oli kirkas myös torstaina, kun valokuvaaja Leif Rosas kävi Helsingin majakalla, likimain keskellä Suomenlahtea. Kasuunilta hahmottuivat sekä Helsinki että Tallinna.

”Mereltä käsin Tallinna alkaa hahmottua kasuunin kohdalla. Paljaalla silmällä kaupunkia ei erota, mutta kiikarilla kyllä”, Rosas kertoi.

Majakalla otetuissa kuvissa horisontissa siintävät Tallinnan televisiotorni ja Helsingin horisontti.

”On erikoista, että molemmat kaupungit näkyvät yhtä aikaa”, Rosas sanoi.

Helsingin majakalla kiikarin läpi otetussa kuvassa Tallinnan televisiotorni siintää horisontissa.

Koronakriisin aiheuttamat matkustamiskielto ja rajojen sulkeutuminen ovat vaikuttaneet vahvasti Helsingin sataman liikenteeseen. Matkustajaliikenne on loppunut, ja useita laivoja on jäänyt pois liikenteestä.

Kokonaan laivaliikenne ei ole loppunut, sillä rahtiliikenne toimii koko ajan.

Vuosaaren satamassa liikenne on normaalilla tasolla. Sen sijaan Helsingin keskustan satamissa liikenne on vähentynyt lähes puoleen. Lähtöjä on nyt 51 viikossa, kun normaalitilanteessa niitä olisi 97. Kaikki lähdöt ovat tällä hetkellä Tallinnaan, ja käytännössä laivoissa kulkee vain rahtia.

Koronapandemia vaikuttaa myös risteilyalusten liikennöintiin Itämerellä. Torstaihin mennessä 60 risteilyaluskäyntiä Helsinkiin oli peruttu, ja Helsingin sataman mukaan tilanne elää yhä.

Helsingin keskustan siluetti näkyi torstaina hyvin kiikarin läpi kuvattuna Helsingin majakalta käsin.

Liikenteen väheneminen näkyy ja tuntuu ilmanlaadussa sekä maalla että merellä.

Laivaliikenteen päästöjä seuraava erikoistutkija Jukka-Pekka Jalkanen Ilmatieteen laitokselta arvelee, että meri-ilman kirkastumisen taustalla voi olla typpipäästöjen väheneminen.

”Typenoksidit aiheuttavat savusumua. Niiden väheneminen voi osaltaan vaikuttaa näkyvyyteen merellä”, Jalkanen sanoo.

Tarkkaa tietoa päästömuutoksista ei ole, sillä laivaliikenteen päästöjä ei seurata reaaliaikaisesti. Satamissa puolestaan laivapäästöjä on vaikea erottaa autojen päästöistä.

Tieliikennekin on vähentynyt merkittävästi koronakriisin myötä. Samalla ilmanlaatu on parantunut.

Ilmanlaadun seurantatulokset Suomen kaupungeista osoittavat, että typpidioksidipitoisuudet ovat pienentyneet noin 40 prosenttia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan astuttua voimaan 18. maaliskuuta.

Typpidioksidia on runsaasti autojen pakokaasuissa, joten liikennemäärien voimakas väheneminen näkyy nopeasti kaupunkien ilmanlaadun paranemisena.

Pääkaupunkiseudulla liikennemäärien vähentyminen on laskenut typpidioksidin pitoisuuksia noin 30–50 prosenttia vilkasliikenteisillä kaduilla ja katukuiluissa.

Lue myös: Liikenteen vähentyminen on parantanut kaupunki-ilman laatua Suomessa – Helsingissä vilkkaiden katujen ilma tuntuvasti tavallista puhtaampaa

Suomessa typpidioksidin kokonaispäästöstä puolet tulee energiantuotannosta ja puolet liikenteestä.

Typpidioksidin vaikutus erityisesti kaupunkien ilmanlaatuun on merkittävä, koska liikenteen päästöt tulevat maanpinnan tasolle ja suoraan hengitysilmaan.

Laivaliikenteen keskeisimpiä päästöjä ovat typen- ja rikinoksidit sekä kasvihuonekaasut.

Laivojen rikkipäästöt kääntyivät huimaan laskuun Itämerellä jo vuonna 2015, jolloin laivapolttoaineen rikkipitoisuusmääräykset tiukentuivat.

Ilmatieteen laitoksen vuonna 2017 tekemän raportin mukaan rikkipäästöt laskivat tiukennusten jälkeen merkittävästi. Rikkipäästöjen lisäksi myös pienhiukkaspäästöt vähentyivät.

Rikkirajan muutos vaikutti päästöihin välittömästi, koska rajoitukset kohdistuivat suoraan alusten käyttämään polttoaineeseen.

Typenoksidien päästöjä koskeva rajoitus tulee Itämerellä voimaan vuonna 2021. Ensi vuoden alusta lähtien kaikilla uusilla Itämerellä seilaavilla aluksilla tulee olla katalysaattori tai niiden tulee käyttää nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä.

Saasteet|Liikenteen vähentyminen on parantanut kaupunki-ilman laatua Suomessa – Helsingissä vilkkaiden katujen ilma tuntuvasti tavallista puhtaampaa

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Kotimaa

Luetuimmat

Uusimmat