Terrafame ostaa Metsähallitukselta Talvivaaran kaivoksen pilaamia alueita: Miljoonien eurojen vahingon­korvaus­vaade raukesi - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa|Kaivokset

Terrafame ostaa Metsähallitukselta Talvivaaran kaivoksen pilaamia alueita: Miljoonien eurojen vahingon­korvaus­vaade raukesi

Metsähallitus luopuu 8,6 miljoonan euron korvausvaatimuksestaan Talvivaaran vahingonkorvausasiassa: ”Kokonaisratkaisun taustalla on sovinto”.

Terrafame haluaa laajentaa kaivospiiriään Sotkamossa.

Julkaistu: 25.4. 17:34

Terrafamen kaivosyhtiö Sotkamossa ostaa Metsähallitukselta kiinteistöjä ja vesialueita, joissa on Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöjen aiheuttamia vahinkoja.

Samalla Metsähallitus peruuttaa vaatimuksensa Talvivaaran kaivoksen vahingonkorvausasiassa, joka on parhaillaan käsittelyssä Kainuun käräjäoikeudessa.

Kaupan arvo on 875 800 euroa. Metsähallituksen vahingonkorvausvaade ympäristön pilaamisesta oli 8,6 miljoonaa euroa.

Kauppaan sisältyy 160 hehtaaria metsämaata. Lisäksi Terrafame ostaa Kajaanin Kivijärven alueelta 25 kaavoitettua mutta rakentamatonta rantatonttia sekä 165 hehtaaria vesialueita.

Terrafamen toimitusjohtajan Joni Lukkaroisen mukaan kauppa liittyy suunniteltuun kaivoksen laajentamiseen, josta on ympäristövaikutusten arviointi vireillä.

”Haluamme laajentaa kaivospiiriä, koska uskomme, että malmivaroja riittää ja toiminta-aikaa on useita kymmeniä vuosia vielä nykyisen 30 vuoden toiminta-ajan jälkeen”, Lukkaroinen sanoo.

Kivijärven osalta kauppa liittyy Lukkaroisen mukaan kaivoksen lähivesistöissä tapahtuneeseen vesistön pilaantumiseen.

Talvivaaran kaivoksen jätevedet muuttivat merkittävästi lähijärvien tilaa sekä Vuoksen että Oulujoen vesistöissä. Kivijärvi on kahdessa syvänteessä voimakkaasti kerrostunut suurten sulfaattipäästöjen vuoksi, ja sen ekologinen tila on enää välttävä.

”Järvi ei ole normaalitilassa. Katsoimme, että on parempi, että alue on meidän hallussamme. Tämä auttaa järven kunnostuksen suunnittelussa”, Lukkaroinen sanoo.

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Kaivosalueen laajennuksen jälkeen Kivijärvi ei Lukkaroisen mukaan sovi vapaa-ajan käyttöön, joten Terrafame ei ole aikeissa ryhtyä myymään rantatontteja Kivijärveltä.

”Pyrimme palauttamaan järven normaalitilaan”, Lukkaroinen sanoo.

Metsähallituksen nyt rauenneisiin korvausvaatimuksiin Lukkaroinen ei ota kantaa. ”Kivijärvi ja lähialueen muut pienet järvet pilaantuivat edellisen toiminnanharjoittajan aikana. Meidän lähtökohtamme eivät liity Talvivaaran korvausprosessiin vaan kaivospiirin laajennukseen”, hän painottaa.

Terrafame aikoo tarjota lähiaikoina kiinteistökaupan mahdollisuutta myös muille Kivijärven alueen kiinteistöjen omistajille.

Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöt ovat muuttaneet lähijärvien olomuodon täysin. Muutos on ollut niin raju, että tutkijat puhuvat ekologisesta romahduksesta.

Kaivokselta vuotaneet suolapitoiset vedet ovat kerrostaneet Kivijärven vesipatsaan niin, että alusvesi ja päällysvesi eivät enää sekoitu. Happikadon seurauksena syvänteiden pohjat ovat kuolleet.

Lue myös: Talvivaaran kaivos muutti lähijärvet suola-altaiksi, joiden pohjat ovat kuolleet – Tutkimus paljastaa kaivostoiminnan johtaneen ”ekologiseen romahdukseen”

Terrafamen mukaan syvänteiden hapettomuus on muodostunut edellisen toiminnanharjoittajan aikana kaivostoiminnan alkuaikoina ja toiminnan vakiinnuttua ympäristöriskit ovat pienentyneet.

Lue myös: Kaivosyhtiö vastaa kritiikkiin lähijärvien ”ekologisesta romahduksesta”: ”Ympäristöriskit ovat alentuneet” – Nyt Terrafame haluaa korottaa päästökiintiötä

Terrafame aloitti kaivostoiminnan Sotkamossa konkurssiin menneen Talvivaara-Sotkamo-yhtiön jälkeen vuonna 2015.

Talvivaaran kaivosalueella sattuneet jätevesivuodot vuodot ovat pilanneet lähiympäristöä. Marraskuussa 2012 Talvivaaran kaivoksen vuotavaa kipsisakka-allasta yritettiin paikata bentoniittimattojen avulla. Altaan eristeenä ollut muovikalvo kuitenkin repesi ja ympäristöön pääsi virtaamaan suuri määrä suola- ja metallipitoista vettä.

Metsähallituksen mukaan nyt tehdyssä kiinteistökaupassa on kyse sovintoratkaisusta, jossa on katsottu kokonaisetua.

”Vahingonkorvausoikeudenkäynnistä olisi tullut pitkä ja hyvin raskas kaikille osapuolille. Lopputulos olisi tuskin ollut sama kuin korvausvaade”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Konkurssiin menneeltä Talvivaaran kaivosyhtiöltä vaadittu 8,6 miljoonan euron korvaussumma on Niemelän mukaan aikanaan laskettu enimmäismääräisenä, eikä siinä ole pohdittu näyttö- tai syy-yhteyksiä.

”Ajattelimme myös vastuullista kokonaisratkaisua. Kiinteistökaupat tehtiin käyvin hinnoin. Metsähallitus on kokonaan valtion omistama liikelaitos, ja Terrafamestakin valtio omistaa enemmistön”, Niemelä toteaa.

Myös alueen järvien tila on muuttunut, Niemelä korostaa. Kaivoksen alapuolisten vesialueiden, erityisesti Laakajärven tila on ympäristöviranomaisten selvitysten mukaan parantunut Metsähallituksen alustavan vaatimuksen ajankohdasta.

Lisäksi Terrafame on ilmoittanut alkavansa selvittää Kivijärven kunnostamismahdollisuutta.

Talvivaaran kaivoksen vahingonkorvausasia on esillä Kainuun käräjäoikeudessa tänä keväänä korkeimman oikeuden annettua tuomionsa ympäristörikosasiassa marraskuussa 2019.

Tuomioistuin oli erottanut asiaan liittyvät vahingonkorvausvaatimukset erilliseksi prosessiksi, joka alkaa rikosasian käsittelyn jälkeen.

Metsähallitus kertoo yrittäneensä aiemmin ratkoa asiaa osallistumalla tuomioistuimen järjestämään vapaaehtoiseen sovitteluprosessiin, joka päättyi tuloksetta. Lisäksi Metsähallitus on hakenut vahingoista korvauksia Talvivaara Sotkamo Oy:n lakisääteisestä ympäristövakuutuksesta Ympäristövakuutuskeskukselta.

Kainuun käräjäoikeudessa käsittelyä odottaa satakunta korvaushakemusta. Korvauksia on haettu muun muassa vesialueiden ja kiinteistöjen arvon alenemisesta ja matkailutulojen menetyksestä.

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena jätevettä pääsi ympäristöön kaivosalueen ulkopuolelle vuonna 2012.

Talvivaaran kaivos muutti lähijärvet suola-altaiksi, joiden pohjat ovat kuolleet – Tutkimus paljastaa kaivostoiminnan johtaneen ”ekologiseen romahdukseen”

Kaivosyhtiö vastaa kritiikkiin lähijärvien ”ekologisesta romahduksesta”: ”Ympäristöriskit ovat alentuneet” – Nyt Terrafame haluaa korottaa päästökiintiötä

HS-analyysi|Talvivaaran kaivoksen rikosprosessit ovat nyt ohi – Suuri yllätys vaikuttaa olleen se, että Kainuussa sataa vettä ja lunta

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Kotimaa

Luetuimmat

Uusimmat