Mitä jos koululainen sairastuu, miten toimitaan lukioiden ja ammatti­koulujen kohdalla? HS keräsi kysymyksiä ja vastauksia koulujen avaamisesta - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa|Koulut

Mitä jos koululainen sairastuu, miten toimitaan lukioiden ja ammatti­koulujen kohdalla? HS keräsi kysymyksiä ja vastauksia koulujen avaamisesta

Moni kysymys kuten välituntien järjestäminen on vielä ratkaisematta.

Etäopetus päättyy Suomen peruskouluissa parin viikon kuluttua.

Julkaistu: 30.4. 18:28

Hallitus ilmoitti keskiviikkona, että koulut avautuvat Suomessa 14. toukokuuta. Ne olivat olleet kiinni koronaviruksen leviämisen estämiseksi maaliskuun puolivälistä lähtien.

HS kokosi vastauksia päätöksen herättämiin kysymyksiin.

Miten riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus hoidetaan, jos etäopetusta ei enää järjestetä?

Jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Asiantuntijoiden mukaan vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa.

Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

Perusopetuslain nojalla voidaan päätyä erityisiin opetusjärjestelyihin yksittäisen oppilaan kohdalla muun muassa terveydellisistä syistä.

Miten toimitaan riskiryhmiin kuuluvien opettajien kohdalla?

Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden työskentely perustuu työnantajan tekemään riskiarvioon. Työterveyshuollon näkemys on tärkeässä roolissa.

Miten tilanne vaikuttaa koulukuljetuksiin? Voivatko eri opetusryhmiin kuuluvat tulla samalla koulukuljetuksella?

Koulukuljetukset käynnistyvät 14.5. alkaen. Opetusministeriön mukaan opetuksen järjestäjä on vastuussa koulukuljetusten turvallisesta toteuttamisesta. Kunnat joutuvat suunnittelemaan kuljetusjärjestelyt seuraavan puolentoista viikon aikana.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Jatkuuko ensi- ja toisluokkalaisten iltapäiväkerhojen toiminta?

Aamu- ja iltapäiväkerhojen toiminta jatkuu.

Miten jaetaan todistukset ja stipendit?

Hallituksen ohjeistuksen mukaan kouluissa ei saa järjestää isoja yhteistilaisuuksia kuten kevätjuhlia. Näin ollen stipendien ja todistusten jakaminen on hoidettava pienemmissä ryhmissä.

Mitä tapahtuu, jos kieltäytyy menemästä kouluun ilman lääkärintodistusta (esimerkiksi koronaviruspelon vuoksi)?

Poissaoloon koulusta pitää hakea lupaa normaalin käytännön mukaisesti, ja jokainen tapaus ratkaistaan erikseen. Oppivelvollisuus on voimassa.

Miten toimitaan, jos jollain luokassa vahvistetaan koronatartunta?

Jos koulussa todetaan koronavirustartunta, ensin selvitetään mahdolliset altistuneet. Altistuneet asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta vähintään seitsemän vuorokautta oireiden alkamisesta. Ennen kouluun palaamista pitää olla vähintään kaksi vuorokautta oireeton.

Lasta yskittää koulussa. Passitetaanko hänet kotiin tai koronavirustestiin vai miten toimitaan?

Jos lapsi sairastuu koulupäivän aikana, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan aikuisen kanssa odottamaan vanhempaa. Oireisten on oltava yhteydessä omalle terveysasemalle.

Miten yläkouluissa on mahdollista järjestää se, että sama aikuinen olisi aina saman ryhmän kanssa?

Helsingin opetustoimen mukaan asiaa joudutaan vielä pohtimaan.

Miten yläkoulun valinnaisryhmissä rajoitetaan kontakteja, kun oppilaita tulee useilta luokilta?

Ministeriön mukaan valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua. Ohjeistusta tulee noudattaa niin pitkälle kuin se on mahdollista. Käytännön ratkaisut ovat vielä selvittämättä. Tärkeintä on vähentää koulun aikuisten välisiä kontakteja.

Miten toimitaan kouluissa, joissa on jo valmiiksi ahtaat tilat eikä ”ekstrahuoneita” ole?

Opetusministeriön mukaan opetustiloina voi käyttää tyhjillään olevia toisen asteen, eli lukioiden ja ammattikoulujen, tiloja. Helsingin kaupungin mukaan ryhmiä joudutaan mahdollisesti jakamaan ja opetusta porrastamaan. Osa oppilaista tulee kouluun aamupäivällä ja osa iltapäivällä.

Miten välitunneilla toimitaan? Miten opetusryhmät pidetään toisistaan erillään välitunneilla?

Opetusministeriön mukaan yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät. Välitunnit voidaan esimerkiksi porrastaa. Helsingin kaupungin mukaan asiaa ei ole vielä ratkaistu.

Miten toimitaan lukioiden ja ammattikoulujen kohdalla? Onko mahdollista, että palataan lähiopetukseen ennen kesää?

Hallitus aikoo käsitellä toisen asteen ja korkeakoulutuksen rajoituksia myöhemmin. Rajoitusten mahdollisessa purkamisessa on otettava huomioon esimerkiksi koronaviruksen mahdollisesti herkempi tarttuminen vanhempiin opiskelijoihin.

Miten annettu ohjeistus vaikuttaa päiväkoteihin?

Suuri osa päiväkodeista on pysynyt auki koronakriisin ajan. Nyt tehdyt päätökset koskevat myös varhaiskasvatusta, eli esikoululaiset palaavat koulunpenkille.Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Helsingin kaupunki

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?