KHO: Oopperalippuja saaneet kaupunginhallituksen jäsenet eivät olleet jäävejä päättämään Savolinnan oopperajuhlien tuesta - Kotimaa | HS.fi
Kotimaa|Esteellisyys

KHO: Oopperalippuja saaneet kaupunginhallituksen jäsenet eivät olleet jäävejä päättämään Savolinnan oopperajuhlien tuesta

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan mahdollisuus osallistua oopperaesitykseen ei ollut omiaan omiaan vaarantamaan luottamusta kaupunginhallituksen jäseniin. Vuosikirjapäätös syntyi äänin 3–2.

Savonlinnan oopperajuhlat järjestetään Olavinlinnassa.

Julkaistu: 29.6. 12:06

Savonlinnan kaupunginhallituksen jäsenet eivät olleet jäävejä päättämään kaupungin avustuksesta Savonlinnan oopperajuhlille, vaikka he saivat kutsun katsomaan oopperaesitystä.

Tähän tulokseen päätyi maanantaina korkein hallinto-oikeus (KHO).

Esteellisyyttä koskeva vuosikirjapäätös syntyi tiukan äänestyksen jälkeen. Viidestä jäsenestä kaksi piti kaupunginhallitusta esteellisenä päättämään avustuksesta.

Kaupunginhallitus oli myöntänyt vuonna 2018 oopperajuhlia järjestävälle yhdistykselle noin 353 000 euron toiminta-avustuksen.

Päätöksestä tehtiin valitus hallinto-oikeuteen muun muassa esteellisyyden takia.

Esteellisyys oli valittajan mukaan syntynyt siitä, että kaikille Savonlinnan kaupunginvaltuutetuille oli tarjottu mahdollisuus osallistua seuralaisen kanssa yhteen oopperaesitykseen väliaikatarjoiluineen. Edun arvo oli noin 300 euroa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, ja nyt KHO päätyi samaan lopputulokseen.

KHO tulkitsi päätöksessään esteellisyyttä koskevan säännöksen yleislauseketta. Sen mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa ”muusta erityisestä syystä vaarantuu”.

Tällaisen syyn on oltava ulkopuolisen havaittavissa, KHO totesi.

Lisäksi puolueettomuutta vaarantavan vaikutuksen tulee olla suunnilleen samanasteinen kuin laissa erikseen määritellyissä esteellisyysperusteissa.

Erikseen laissa on mainittu jääviysperusteena esimerkiksi se, että virkamies tai hänen läheisensä on asianosainen asiassa taikka että hänelle tai läheiselle on odotettavissa erityistä hyötyä tai haittaa päätöksestä.

Hallituksen esityksessä on painotettu, että esteellisyyssäännöksen tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten luottamusta virkamiesten puolueettomuuteen. Toisaalta myöskään virkamiehet eivät saa jäävätä itseään epäolennaisten syiden takia.

KHO:n mukaan mahdollisuus osallistua oopperaesitykseen ei vielä sellaisenaan ollut omiaan omiaan vaarantamaan luottamusta kaupunginhallituksen jäseniin.

”Vuosittain järjestettävät Savonlinnan oopperajuhlat ovat Savonlinnan kaupungin kannalta merkittävä tapahtuma, jonka järjestäminen, tukeminen ja sidosryhmäyhteistyö tapahtuu kaupungin intressissä ja kuuluu sen tehtäväkuvaan”, KHO huomautti.

Etu koski muitakin sidosryhmiä, ja kutsu oli osoitettu kaikille valtuutetuille eikä pelkästään kaupunginhallituksen jäsenille.

Edun arvo ei ollut aivan vähäinen mutta ei toisaalta kohtuutonkaan, KHO arvioi.

”Korkein hallinto-oikeus katsoo, että valtuutettujen osallistumisessa oopperaesitykseen väliaikatarjoiluineen on kysymys tilaisuuden tarkoitukseen ja luonteeseen kiinteästi liittyvästä toiminnasta, jota on pidettävä tavanomaisen ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden vastaanottamisena.”

Tämän takia luottamus kaupunginhallituksen päätöksenteon puolueettomuuteen ei ollut vaarantunut, KHO päätti.

Kaksi oikeusneuvosta olisi kumonnut päätöksen, sillä heidän mielestään kaupunginhallitus oli lippuetuuden takia jäävi tekemään päätöstä.

Heidän mielestään jäsenille oli odotettavissa päätöksestä erityistä hyötyä. Lippuedusta oli mainittu kaupungin ja kannatusyhdistyksen välisessä, avustusta koskeneessa neuvottelumuistiossa.

Ulkopuoliselle saattoi siten syntyä mielikuva avustuspäätöksen ja odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn vastavuoroisuudesta.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Kotimaa

Luetuimmat

Uusimmat