Valtaosa suomalaisista sanoo noudattavansa rajoituksia, korona­virus on muuttanut joka neljännen joulu­suunnitelmia - Kotimaa | HS.fi

Valtaosa suomalaisista sanoo noudattavansa rajoituksia, korona­virus on muuttanut joka neljännen joulu­suunnitelmia

Enemmistö eli noin 65 prosenttia vastaajista kertoi, ettei epidemia ole vaikuttanut heidän joulunviettoonsa. Valtaosa kertoi noudattavansa edelleen koronaan liittyviä rajoituksia yhtä tarkasti tai tarkemmin kuin keväällä.

HS-gallupin perusteella enemmistö suomalaisista viettää joulua koronasta huolimatta samalla tavalla. Asiakas ohitti joulumainoksen kauppakeskus Triplassa Helsingissä marraskuussa.­

7.12.2020 18:22 | Päivitetty 7.12.2020 18:38

Tuoreen HS-gallupin mukaan 28 prosenttia eli yli neljännes suomalaisista on muuttanut joulunviettosuunnitelmiaan koronaviruksen takia.

Noin 65 prosentin jouluaikeisiin viruksella ei ole ollut vaikutusta. Seitsemän prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, muuttuvatko suunnitelmat vai eivät.

Koronavirusepidemia vaikuttaa etenkin joulunajan vierailuihin, joita vältetään tai vähennetään. Suunnitelmiaan muuttaneista 51 prosenttia aikoi jättää tänä jouluna vierailut sukulaisten tai ystävien luona väliin, ja 34 prosentin kotiin ei ole tulossa jouluvieraita.

Tavanomaista vähemmän vieraita saapuu 29 prosentille joulusuunnitelmiaan muuttaneista vastaajista.

Epidemian vuoksi myös matkustaminen vähenee: Aikeitaan koronaviruksen takia muuttaneista kolmasosa, 33 prosenttia, jättää matkustamatta tänä jouluna Suomessa. 28 prosentilla väliin jää ulkomaanmatka.

Noin kuusi prosenttia niistä, joilla suunnitelmat ovat muuttuneet, kertoo, ettei vietä joulua tänä vuonna lainkaan. Joukko vastaa vain puoltatoista prosenttia koko väestöstä.

Noin 1 200 eri-ikäistä suomalaista tavoittaneen HS-gallupin lisäksi HS on tiedustellut mahdollisesti muuttuneesta joulunvietosta myös avoimella lukijakyselyllä. Sen vastauksissa esille nousivat samalla tavoin sekä epidemian vuoksi tehdyt suunnitelmien muutokset että osalla samanlaisena säilyvä joulu.

HS-gallupin ja kyselyn yhteinen tulos oli myös se, että koronavirus on muuttanut etenkin pääkaupunkiseudulla asuvien joulusuunnitelmia. HS-gallupissa pääkaupunkiseudulla asuvista 36 prosenttia kertoi suunnitelmiensa muuttuneen, maaseutumaisissa kunnissa asuvista samasta kertoi 19 prosenttia.

Ero näkyi myös siitä, että keskimääräistä useampi pääkaupunkiseudulla asuva ei kyselyn mukaan vieraile sukulaisten tai ystävien luona, kun taas maaseudulla asuvat odottavat koteihinsa vähemmän jouluvieraita.

Joulunviettoaan ovat HS-gallupin perusteella koronan vuoksi muuttaneet etenkin pääkaupunkiseudulla asuvat. Joulukuusia myytiin Helsingissä Hakaniemen torilla lauantaina 5. joulukuuta 2020.­

HS-gallupin vastauksien perusteella valtaosa suomalaisista noudattaa koronan leviämisen hillitsemiseksi annettuja rajoituksia ja suosituksia. Yhteensä 84 prosenttia vastaajista kertoi noudattavansa niitä yhtä tarkasti tai tarkemmin kuin viime keväänä.

Kymmenen prosenttia sanoo noudattavansa rajoituksia ja suosituksia vähemmän tarkasti. Viidellä prosentilla syynä on väsymys koronaa kohtaan. Kolme prosenttia uskoo, että koronaviruksen merkitystä liioitellaan ja jättää suositukset ja rajoitukset siksi omaan arvoonsa. Kaksi prosenttia vastaajista noudattaa niitä vähemmän jostain muusta syystä.

Vierailujen välttäminen ja vähentäminen ovat selviä merkkejä siitä, että koronaviruksen leviäminen perheessä ja suvuissa huolettaa suomalaisia.

Mahdollisesta eristäytymisestä ennen joulunviettoa ei kysytty HS-gallupissa. Avoimen lukijakyselyn vastaajista moni kuitenkin kertoi sulkeutuvansa vapaaehtoiseen karanteeniin, jotta vierailu perheen luona olisi turvallisempaa.

Sekä Kantar TNS:llä teetetty HS-gallup että kokemuksia tekstimuodossa kerännyt lukijakysely toteutettiin marras–joulukuun vaihteessa. Lukijakyselyssä osa vastaajista kirjoitti vielä seuraavansa tilanteen kehittymistä ja tekevänsä päätöksensä myöhemmin.

Heistä moni kertoi olevansa valmiita muuttamaan suunnitelmia tarpeen mukaan lyhyelläkin varoitusajalla. Sama saattoi gallupissa näkyä joukossa, joka vastasi kysymykseen joulusuunnitelmien muutoksista vaihtoehdolla ”ei osaa sanoa”.

Näin kysely ja gallup-tutkimus tehtiin

HS avasi 26. marraskuuta verkkosivuillaan avoimen kyselyn, jossa lukijoita pyydettiin kertomaan omin sanoin koronavuoden joulujärjestelyistä.

Lukijakyselyyn tuli yli 550 vastausta. Vastaajilta ei erikseen kysytty esimerkiksi ikää tai asuinpaikkaa. Vastauksia ei siis haettu tasaisesti eri väestöryhmiltä.

HS-gallupin Helsingin Sanomat teetti Kantar TNS:llä. Tutkimusaineisto kerättiin 27. marraskuuta ja 3. joulukuuta välisenä aikana Gallup Kanava -internetpaneelissa.

Haastattelujen kokonaismäärä oli 1 204. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla.

HS-gallupin otos edustaa Suomen 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Sen virhemarginaali on noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat