Kamerakopterien lennättäminen mutkistuu vuodenvaihteessa – Joululahjaksi lennokin saavien kannattaa huomioida nämä kolme asiaa - Kotimaa | HS.fi

Kamerakopterien lennättäminen mutkistuu vuodenvaihteessa – Joululahjaksi lennokin saavien kannattaa huomioida nämä kolme asiaa

Uusi EU-asetus päättää Suomen liberaalin lennokkikäytännön.

Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva lainsäädäntö uudistuu vuodenvaihteessa.­

13.12.2020 19:15

Yksi aikakausi miehittämättömien ilma-alusten lennättämisessä päättyy Suomessa tämän kuun lopussa, kun voimaan tulee uusi EU-asetus.

EU:n asetus dronejen eli lennokkien käyttämisestä yhdenmukaistaa eri maiden säädökset koko EU:n alueella. Samalla lisääntyy myös niiden lennättämistä koskeva sääntely merkittävästi.

”Ollaan menossa yhteiseurooppalaiseen sääntelyyn. Onhan se tietysti paljon yksityiskohtaisempaa kuin meidän kansallinen sääntelymme oli tätä ennen. Suomi oli varsin liberaali valtio Euroopassa”, sanoo tiiminvetäjä Patrik Söderström Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

”Uudessa sääntelyssä ei tehdä eroa sen suhteen, tekeekö lennättäjä työtä vai eikö tee työtä, eikä myöskään sen suhteen, onko kyseessä mallilennokki vai kuvauskopteri, vaan kaikki ne ovat miehittämättömiä ilma-aluksia. Nämä ovat isoja muutoksia meidän kentässä.”

Söderström myöntää, että uudesta sääntelyhimmelistä viestiminen on todella vaikeaa. Viestintää vaikeuttaa se, että lainmuutokseen liittyy erilaisia siirtymäaikoja, jotka koskevat sekä lennättäjiä että itse laitteita.

Käytännön lennättämisessä ehkä näkyvin muutos on harrastajien yleisemmin käyttämien laitteiden enimmäislentokorkeuden pudottaminen 150 metristä 120 metriin.

Miehittämättömien ilma-aluksien toimintaa aletaan luokitella vuodenvaihteessa erilaisiin luokkiin ja alaluokkiin niiden käyttöön liittyvän riskiarvion perusteella.

Pääluokat ovat avoin, erityinen ja sertifioitu luokka. Harrastajat toimivat pääosin avoimessa luokassa, mutta silläkin on vielä kolme alaluokkaansa.

Tilannetta mutkistaa se, että EU-sääntely perustuu CE-merkittyihin laitteisiin, joita ei ole vielä edes saatavissa. Vasta vuonna 2023 Euroopassa myydään vain CE-merkittyjä laitteita. Lisäksi vanhojen laitteiden lennättämiselle on olemassa omat sääntönsä.

Jos joulupukin kontista löytyy tänä vuonna lennokki, niin harrastajan kannattaa huomioida kolme asiaa.

Ensinnäkin laitteen käyttämisestä vastaavan henkilön eli niin kutsutun droneoperaattorin pitää joulukuun viimeisestä päivästä lähtien rekisteröityä dronetoimijarekisteriin. Aiemmin ilmoitusvelvollisuus koski vain ammattilaisia.

Kaikkien kameroilla varustettujen lennokkien käyttäjien pitää siis muistaa rekisteröityä. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne, jotka lennättävät alle 250 grammaa painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä laitteita.

Operaattoriksi rekisteröityminen on maksullista, ja sen voi tehdä yhdeksi, kolmeksi tai viideksi vuodeksi. Esimerkiksi yhden vuoden operaattorirekisteröityminen maksaa 30 euroa.

Ongelmana on se, ettei Suomessa ole vielä sähköistä rekisteröitymispaikkaa. Traficom lupaa kuitenkin sen avautuvan vuoden loppuun mennessä.

Toiseksi ilma-aluksen varsinaiselle kauko-ohjaajalle tulee velvollisuus perehtyä lennättämiseen ja suorittaa verkossa tähän liittyvä koe. Kokeessa osattava materiaali on jo Droneinfo-verkkosivulla. Tenttimahdollisuus avautuu sivustolla vuodenvaihteessa.

Kannattaa huomata, että varsinkin harrastuskäytössä droneoperaattori ja varsinainen laitteen kauko-ohjaaja eli dronepilotti ovat useimmiten sama henkilö, mutta he voivat olla myös eri henkilöitä.

Yksinkertaisimmillaan byrokratia sujuu niin, että lennokin omistaja rekisteröityy verkossa operaattoriksi ja ilmoittautuu samalla verkkokokeeseen, jonka suorittamiseen annetaan kuukausi aikaa. Kokeen läpäistyään hän voi aloittaa lennättämisen.

Kolmas uusi huomioitava asia liittyy miehittämättömien ilma-alusten ilmatilan käyttöön. Tällöin puhutaan niin sanotuista miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien ilmatiloista eli UAS-ilmatiloista (unmanned aircraft system), jotka lennättäjän on huomioitava.

Uuden asetuksen mukaan viranomaiset voivat tehdä päätöksiä, jotka kieltävät, rajoittavat tai mahdollistavat lennokkitoiminnan jollain alueella.

Ensimmäisenä on tarkoitus julkaista lentoasemia suojaavat vyöhykkeet koordinaattipisteinä kun ne aiemmin oli ilmaistu vain kilometrirajoina.

Tarkempia ohjeita joulukuun viimeisenä päivänä voimaan tulevasta uudesta laista on droneinfo.fi -verkkosivulla.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat