Nämä asiat muuttuvat vuonna 2021: Koulutuksessa suuria mullistuksia, verotuksessa pieniä kiristyksiä ja verkkomaksuihin vaatimus tunnistautua - Kotimaa | HS.fi

Nämä asiat muuttuvat vuonna 2021: Koulutuksessa suuria mullistuksia, verotuksessa pieniä kiristyksiä ja verkkomaksuihin vaatimus tunnistautua

Tulevana vuonna aloitetaan esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentäminen sekä vanhusten hoivakotien hoitajamitoituksen nostaminen. Työmarkkinoilla taas puretaan koronavuoden muutoksia.

Tulevana vuonna muun muassa verkkomaksaminen, lukio-opetus ja vanhustenhoito muuttuvat.­

31.12.2020 9:53

Vuonna 2021 Suomessa astuu voimaan useita asetuksia ja lakeja, jotka muuttavat monen suomalaisen arkea. Tämä juttu listaa joitain olennaisia muutoksia muun muassa verotuksen, koulutuksen, työelämän ja asumisen saralta.

Päihdeverotus

Alkoholijuomat ja tupakka kallistuvat jälleen

Alkoholivero nousee ensi vuonna. Valtiovarainministeriön mukaan keskimäärin veronkorotus on noin viisi prosenttia.

Tammikuusta alkaen 0,33 litran keskioluen, siiderin ja lonkeron hinta nousee keskimäärin kolme senttiä. Viinipullo kallistuu 22 senttiä ja puolen litran viinapullo 38 senttiä.

Lisäksi tupakkaveron korotukset jatkuvat. Ensi vuonna tupakka-askin hinta nousee noin 45 senttiä.

Asuminen

Vesilaskut jatkossa kulutuksen mukaan

Vesilaskutuksen tulee jatkossa perustua mitattuun kulutukseen. Eduskunta hyväksyi asiaa koskevan lakimuutoksen marraskuussa.

Jatkossa uusiin rakennuksiin asennetaan etäluettavat, huoneistokohtaiset vesimittarit lämpimälle ja kylmälle vedelle.

Olemassa olevien taloyhtiöiden tulee siirtyä kulutusperusteiseen laskutukseen sitä mukaa, kun niihin asennetaan vastaavat mittarit putkiremontin yhteydessä.

Lämmityspolttoaineiden verotus kiristyy

Veronmaksajien keskusliiton mukaan öljylämmitteisen omakotitalon, jossa kulutus on 2 200 litraa vuodessa, lämmityskustannukset kasvavat noin 74 euroa vuodessa. Kaukolämmitteisen omakotitalon lämmityskustannukset kasvavat keskimäärin noin 38 euroa vuodessa.

Avustus öljylämmityksestä luopumiseen yhä haettavissa

Valtionavustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi on haettavissa myös vuonna 2021. Ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville taloille tarkoitettua avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti.

Henkilöllisyystodistukset ja tunnistautuminen

Passien ja henkilökortin hinnat nousevat

Ensi vuonna nousevat niiden passien hinnat, joita ei haeta verkossa. Perinteisen käyntiasioinnin kautta haetun passin maksu nousee 51 eurosta 58 euroon. Sähköisesti haetun passin hinta pysyy 52 eurossa.

Henkilökorttien hintaan tulee euron korotus. Käyntiasioinnin kautta haettu henkilökortti maksaa vuoden alusta 55 euroa ja sähköisesti haettu 49 euroa.

Mobilepay-sovelluksella tehtävät maksut saattavat tulevaisuudessa vaatia tunnistautumista.­

Tunnistautumista vaaditaan verkko-ostoissa laajemmin

Vuodesta 2021 alkaen aiempaa useampi verkko-ostos voi vaatia tunnistautumista.

Tähän mennessä muun muassa mobiilimaksamiseen on usein riittänyt, että käyttäjän maksukorttitiedot on syötetty sovellukseen kerran. Jatkossa käyttäjän pitää mahdollisesti tunnistautua eri maksujen kohdalla. Tunnistautumisen voi tehdä esimerkiksi pankin tunnistautumissovelluksella.

EU:n maksupalveludirektiivin mukaan verkkokauppa- ja mobiilimaksuissa pitäisi periaatteessa aina vaatia vahvaa tunnistautumista. Direktiivi kuitenkin antaa myös mahdollisuuden harkita tunnistamisen tarvetta.

On siis vielä epävarmaa, mitkä kaikki maksut lopulta vaativat tunnistautumisen, ja aiheuttaako uudistus teknisiä ongelmia. HS raportoi joulukuussa, että pankeille ja kauppiaille annettu puolentoista vuoden lisäaika järjestelmien kehittämiseen ei paikoin ole riittänyt. Lain piti alun perin tulla voimaan syksyllä 2019.

Työelämä

Lomautukset palaavat ennalleen

Työ- ja elinkeinoministeriö lyhensi lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa koronavirusepidemian takia tilapäisesti viiteen päivään. Ensi vuoden alusta ilmoitusaika palaa takaisin 14 päivään.

Samalla myös työntekijän takaisinottovelvollisuuden pidennys päättyy. Vuoden ensimmäisestä päivästä lähtien takaisinottoaika on neljä tai kuusi kuukautta, aiemman yhdeksän kuukauden sijaan.

Työnantajalla on ollut oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Tilapäinen muutos päättyy myös vuodenvaihteessa.

Palkansaajien verotus kiristyy hieman

Veronmaksajien keskusliiton laskelmien mukaan palkkaverotus kiristyy ensi vuonna kokonaisuudessaan hieman tästä vuodesta. Palkansaajien veroporosentit nousevat eri palkkatasoilla 0,2–0,3 prosenttiyksikköä.

Koulutus

Peruskoulujen päättöarviointi yhtenäistyy

Peruskoulujen päättöarviointiin tulevat voimaan yhtenäiset kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 tai 9. Aiemmin yhtenäiset kriteerit ovat olleet saatavilla vain arvosanalle 8. Uusien yhtenäisten kriteerien arvioidaan parantavan päättöarvioinnin valtakunnallista tasavertaisuutta.

Lukioissa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan

Lukioissa otetaan elokuussa 2021 käyttöön uudet opetusuunnitelmat. Niiden myötä lukioissa tarjotaan esimerkiksi aiempaa enemmän oppiainerajat ylittäviä opintoja. Lisäksi opiskelijat saavat halutessaan kokeilla korkeakouluopiskelua jo lukion aikana.

Oppimäärän laajuus säilyy samana, mutta mitoituksen perusteena käytetään kurssien sijaan opintopisteitä.

Lukio-opetus uudistuu, ja siitä pyritään tekemään tulevaisuudessa maksuton opiskelijalle. Kuvassa oppitunti Ressun lukiossa Helsingissä marraskuussa.­

Ammattikoulujen tutkintouudistus jatkuu

Ammattikouluissa jatketaan mittavaa perustutkintouudistusta, jossa ammattitaidon kuvaustapa ja arviointikriteerit päivitetään. Vuonna 2021 päivitettäviin 10 tutkintoon kuuluvat muun muassa elintarvikealan, luonto- ja ympäristöalan ja rakennusalan perustutkinnot.

Kuluvana vuonna päivittyivät ensimmäiset kolme perustutkintoa. Tavoitteena on uudistaa kaikki ammatilliset perustutkinnot vuoden 2025 elokuuhun mennessä.

Oppivelvollisuuden pidennys voimaan

Oppivelvollisuusikä korotetaan ensi vuoden syksynä 18 vuoteen vuonna 2005 syntyneistä alkaen.

Oppivelvollisuus jatkuu tulevaisuudessa myös peruskoulun jälkeen. Ammattikoulun tai lukion ohella velvollisuutta voi suorittaa myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Joulukuussa hyväksyttyyn lakiuudistukseen kuuluu myös toisen asteen maksuttomuus. Jatkossa myös oppimateriaalien sekä vähintään seitsemän kilometrin pituisten koulumatkojen tulisi olla opiskelijalle maksuttomia.

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto yhtenäistyy

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tuottaa terveydenhuollon palvelut ensi vuodesta alkaen yliopisto-opiskelijoiden lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoille. Muutoksen piirissä on noin 270 000 korkeakouluopiskelijaa.

Opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Kelalle, joka kerää jatkossa korkeakouluopiskelijoilta terveydenhoitomaksun. Toiminnasta suurin osa, 77 prosenttia, rahoitetaan valtion varoista.

Opiskelijoille jäävä maksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021.

Vanhustenhoito ja eläkkeet

Hoitajamitoitusta ryhdytään nostamaan

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismitoitus nousee ensi vuonna 0,55 työntekijään. Aiemmin mitoitus on ollut 0,5 työntekijää. Mitoitus nousee portaittain, ja vuoden 2023 huhtikuuhun mennessä sen on oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Lakisääteinen vähimmäismitoitus koskee sekä julkisia että yksityisiä palveluja iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

Asukas ja hoitaja hoiva- ja terveyspalveluyhtiö Esperi Caren hoivakodissa Helsingissä tammikuussa 2020.­

Eläkkeensaajan asumistuen menoja korotetaan

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan 0,9 prosenttia vuoden alusta, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoo. Korotuksen jälkeen hyväksyttävät enimmäismäärät ovat asuinkunnasta riippuen noin 6800–8400 euroa vuodessa.

Osa vanhuuseläkkeistä pienenee

Eläkkeensaajien veroprosentteihin ei ole luvassa suuria muutoksia vuodelle 2021.

Elinaikakerroin kuitenkin pienentää vuonna 1959 syntyneiden ensi vuonna tai myöhemmin alkavia vanhuuseläkkeitä noin viisi prosenttia.

Autoilu

Romutuspalkkion hakuaika jatkuu

Ensi vuonna voi saada 1 000–2 000 euron palkkion romuttaessa yli kymmenen vuotta vanhan auton.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista voi hakea romutuspalkkiota, jos romutetun auton tilalle hankkii uuden auton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikennelipun tai liikkumispalveluita.

Autoveroasiat jatkossa keskitetysti verkossa

Autoveron ilmoitus- ja maksutavat päivittyvät uusien säädösten myötä. Ilmoitukset tehdään helmikuusta 2021 Verohallinnon verkkopalvelu Omaverossa. Autoveron voi myös maksaa palvelussa helmikuusta lähtien.

Samalla autoveron perintä yhdenmukaistuu muiden verojen perinnän kanssa.

Parafiinisen dieselin tuen purku alkaa

Parafiinisen dieselin verotuki, viisi senttiä litralta, poistuu asteittain vuoteen 2023 mennessä. Ensi vuonna veronalennus pienenee valtiovarainministeriön mukaan neljään senttiin litralta.

Tuki on tähdännyt lähipäästöjen vähentämiseen. Sen poistamista on perusteltu sillä, että dieselautojen suodattimet ovat kehittyneet, eikä pienhiukkaspäästöjä enää synny entiseen malliin.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat