Uusi käänne hakkuukiistassa: ely-keskus asetti Oulujärven retkeilysaaret toimenpidekieltoon - Kotimaa | HS.fi

Uusi käänne hakkuukiistassa: ely-keskus asetti Oulujärven retkeilysaaret toimenpidekieltoon

Toimenpidekiellon aikana Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus haluaa selvittää, heikentävätkö suunnitellut metsänhakkuut suojelun perusteena olevia luontoarvoja Natura-alueella.

Oulujärvellä sijaitsevan Kaarresalon saaren metsää syksyllä 2017.­

13.1. 13:28

Kiistellyt hakkuut Oulujärven retkeilyalueen suosituilla saarilla Kaarresalossa ja Kuostonsaaressa on kielletty toistaiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) on asettanut saaret toimenpidekieltoon. Se haluaa selvittää, heikentävätkö Metsähallituksen suunnittelemat metsänhakkuut merkittävästi suojelun perusteena olevia luontoarvoja Natura-alueella. Ely-keskuksen mukaan tällainen uhka on olemassa.

Oulujärven saaret ja ranta-alueet ovat merkittävä luonnonmetsien kohde Natura 2000 -suojelualueverkostossa. Vaalassa sijaitsevat Kaarresalo ja Kuostonsaari kuuluvat myös vuonna 1993 perustettuun Oulujärven retkeilyalueeseen, joka on Metsähallituksen hallinnoima valtion retkeilyalue.

Metsähallituksen hakkuusuunnitelma kattaa kaikkiaan noin 214 hehtaarin alueen, josta 160 hehtaaria sijaitsee Kuostonsaaressa ja loput Kaarresalossa. Suunniteltu hakkuualue vastaa noin puolta saarten pinta-alasta.

Kaarresalon saari Oulujärvellä, Vaalassa.­

Saarten hakkuista on kiistelty vuosia.

Viimeisin vaihe alkoi joulun alla, kun Metsähallitus teki metsänkäyttöilmoituksen saariin, joiden hakkuut korkein hallinto-oikeus (KHO) kertaalleen jo kielsi luonnonarvojen säilyttämisen vuoksi.

Kaarresalossa metsät ovat valtaosaltaan vanhoja, jopa 150-vuotiaita. Natura-arvioinnin mukaan saaressa ei ilmeisesti ole hakattu metsiä lainkaan 1960-luvun jälkeen.

Viime tammikuussa KHO katsoi, että suunnitellut hakkuut voivat heikentää suojeluperusteena olevia luonnonarvoja. Alueelle edellytettiin luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia.

Metsähallituksen teettämä Natura-arviointi valmistui joulukuussa. Sen mukaan suunnitellut hakkuut eivät merkittävästi heikennä suojelun perusteena olevia luontotyyppejä eikä Natura-aluetta kokonaisuutena, joten Metsähallitus uusi metsänkäyttöilmoituksensa.

Käytännössä Metsähallitus käynnisti uudelleen saman prosessin, joka sai päätöksensä KHO:ssa jo tammikuussa 2020.

Lue myös: Oulujärven saaret taas hakkuu-uhan alla: Metsähallitus haluaa hakata retkeilysaarten luonnonmetsää

Metsäkiista alkoi vuonna 2017, jolloin Metsähallitus suunnitteli hakkuita Kaarresaloon ja Kuostonsaareen. Kiista saarten suojelusta kärjistyi, kun Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus päätti sallia hakkuut.

Lue lisää: ”Loukkaus Suomen luontoa kohtaan” – Metsähallitus haluaa hakata 200 hehtaaria vanhaa luonnonmetsää retkeilyalueelta, hakkuista nousemassa ilmiriita

Ympäristöjärjestöt pitävät hakkuita vuonna 1993 perustetun Oulujärven retkeilyalueen perustamissäädöksen vastaisina.

Säädöksessä sanotaan, että saarilla saa toteuttaa vain pienialaisia ja maisemaan sopeutettuja hakkuita. Sen mukaan toiminnan tavoitteena tulee olla sekä ulkoiluympäristön parantaminen että monimuotoisuuden säilyttäminen.

Metsähallitus on ilmoittanut odottavansa ely-keskuksen näkemystä Natura-arvioinnista ja saarten metsien käsittelystä ennen kuin alueella tehdään mitään. Myös sidosryhmiä on tarkoitus kuulla.

Metsähallituksen teettämän Natura-arvioinnin mukaan hakkuut kattaisivat noin puolet saarten pinta-alasta mutta vaikutukset boreaalisiin luonnonmetsiin jäisivät vähäisiksi.

Kiistojen kohteena olevat boreaaliset luonnonmetsät onkin jätetty uudessa metsänkäyttöilmoituksessa hakkuiden ulkopuolelle. Ne sijoittuisivat enimmäkseen harjumetsiin, joihin kohdistuvilla kokonaisvaikutuksilla ei Natura-arvion mukaan ole merkitystä. Myös harjumetsät ovat alueen suojelun perusteena.

Linnustoselvityksiä Natura-arviossa ei ole tehty, mutta alueella tiedetään olevan muun muassa merikotkan pesäreviiri.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat