Huumemäärät ovat paisuneet niin suuriksi, että tuomioita on alettu alentaa: Rangaistukset alkoivat jatkuvasti hipoa maksimia - Kotimaa | HS.fi

Huumemäärät ovat paisuneet niin suuriksi, että tuomioita on alettu alentaa: Rangaistukset alkoivat jatkuvasti hipoa maksimia

Huumemäärien kasvaminen kovensi rangaistukset liian usein lähelle kymmenen vuoden rangaistuskattoa. Korkeimman oikeuden mukaan tuomioissa pitää ottaa huomioon muutakin kuin aineen määrä ja laatu.

”Jos ollaan liian usein asteikon yläpäässä, laissa säädetty suhteellisuusperiaate ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla”, sanoo korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen.­

23.2. 9:55 | Päivitetty 23.2. 10:32

Viidensadan euron palkkion takia otettu riski oli viemässä viisikymppiseltä Olegilta vapauden vuosiksi. Autoon oli piilotettu lähes kahdeksan kiloa amfetamiinia, kun Oleg toi sen syyskuussa 2014 Virosta. Matka päättyi Suomen rajalle.

Olegin tuomion olisi melkein voinut ulkoistaa tietokoneelle. Tuomioistuimien käyttämän taulukon mukaan noin kahdeksan kiloa amfetamiinia tuo kahdeksan ja puoli vuotta vankeutta. Sen Oleg saikin käräjä- ja hovioikeuksissa.

Korkeimmassa oikeudessa tapahtui käänne: rangaistus lieveni kolmella vuodella.

Rangaistus ei ole pelkkää matematiikkaa, korkein oikeus viestitti. Tuomiossa täytyy ottaa huomioon kaikki syyllisyyteen vaikuttavat seikat.

Olegilla oli kyllä autossaan suuri määrä vaarallista huumetta, mutta toisaalta hän oli pelkkä kuriiri, muiden käskyläinen. Hän otti ison riskin mitätöntä palkkiota vastaan.

Paljon suurempia syyllisiä ovat suurvoittoja käärivät liigan päätekijät, mutta heitä ei välttämättä saada kiinni.

Tämän asetelman täytyy näkyä rangaistuksessa, korkein oikeus päätti.

Korkein oikeus tiesi, että nyt ollaan tekemässä isoa linjanmuutosta. Se käsitteli asian vahvennetussa, yhdentoista oikeusneuvoksen kokoonpanossa. Normaalikokoonpanossa on viisi jäsentä.

Eikä muutos jäänyt tähän. Ennakkopäätöksiä huumejutuista on annettu viime vuosina parikymmentä, ja nyt suunnanmuutos alkaa näkyä huumetuomioiden lieventymisenä.

”Kyllä, omien havaintojeni perusteella näin on”, vahvistaa korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen.

Näin päätteli myös Helsingin ja Rovaniemen hovioikeuspiirien yhteinen laatuhanke vuonna 2019. Sen tekemän selvityksen mukaan korkeimman oikeuden niin sanotut kuriiripäätökset ovat vaikuttaneet merkittävästi hovioikeuksien huumetuomioihin.

Leppänen painottaa, että rangaistustason määritteleminen on ensisijaisesti lainsäätäjän asia. Monissa rikoksissa asteikko on kuitenkin laaja, esimerkiksi törkeässä huumausainerikoksessa yhdestä vuodesta kymmeneen vuotta vankeutta.

Tuomioistuimien tehtävänä on soveltaa tätä rangaistusasteikkoa yksittäistapauksissa. Harkinta ei ole vapaata, vaan laissa on säädetty, mitä tuomiossa täytyy ottaa huomioon.

”Ennen muuta sovelletaan suhteellisuusperiaatetta. Rangaistuksen pitää olla oikeudenmukaisessa suhteessa rikokseen, sen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä teon vaikuttimiin ja muuhun syyllisyyteen.”

Syytettyjen yhdenvertaisuus ja tuomioiden ennustettavuus edellyttävät vakiintunutta linjaa, Leppänen toteaa. Samanlaiset tapaukset pitää tuomita samalla tavalla.

”On myös mahdollista, että linja alkaa mennä huonoon suuntaan, ja silloin sitä pitää alkaa korjata. Se on viime kädessä korkeimman oikeuden tehtävä.”

Juuri tätä korjausliikettä korkein oikeus on viime vuosina tehnyt.

”Huumausaine-erän määrä ja laatu ovat totta kai keskeinen asia. Maailma on kuitenkin sillä lailla muuttunut, että aine-erien määrä on kasvanut. Lisäksi on tullut uusia, erittäin voimakkaita huumeita, joissa entistä pienemmät määrät ovat vahingollisia.”

Esimerkkinä Leppänen mainitsee fentanyylin, jossa häviävän pieni määrä on hyvin vaarallisia verrattuna perinteisiin huumeisiin.

Sen takia korkein oikeus tuomitsi törkeästä huumerikoksesta noin 35-vuotiaan miehen, joka tilasi netin kautta itselleen gramman fentanyyliä. Takavarikoidussa kirjeessä oli 0,9 grammaa hyvin vahvaa, lähes 90-prosenttista fentanyyliä.

Kyse on erittäin vaarallisesta huumeesta, korkein oikeus totesi. Koska vajaan gramman erästä saisi peräti 2 600 käyttöannosta, kyse oli myös suuresta määrästä huumetta.

Vaikka huumerikos oli törkeä, korkein oikeus piti sitä lajissaan poikkeuksellisen lievänä. Kertomansa mukaan mies ei aikonut levittää ainetta, ja korkein oikeus uskoi tämän. Mies maksoi erästä 175 euroa, joten ainakaan omaa käyttöään rahoittaakseen hänellä ei ollut tarvetta myydä ainetta.

Käyttöannoksia oli joka tapauksessa niin paljon, että riski aineen leviämisestä oli suuri, korkein oikeus huomautti.

Korkein oikeus päätyi siihen, että mies tilasi poikkeuksellisen vaarallista ainetta hetken mielijohteesta halvimman hinnan ja pienimmän määrän perusteella.

Nämä seikat vaikuttivat rangaistukseen, sillä ne osoittivat tavanomaista vähäisempää syyllisyyttä. Mies sai kaksi vuotta ehdollista vankeutta ja 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Jatkuvaa tarvetta linjanvedoille aiheuttavat muuntohuumeet, Leppänen kertoo.

”Jokaisesta uudesta aineesta ei pystytä antamaan ennakkoratkaisua. Merkittävimmistä pyritään linjaamaan, miten niiden vahingollisuus ja vaarallisuus suhtautuvat perinteisiin huumeisiin.”

Muuntohuumeiden ominaisuuksista pyydetään lausuntoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:ltä sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta Fimealta.

Muuntohuumeiden kanssa järjestelmä joutuu kuitenkin juoksemaan perässä. Aineita ei ehditä listata kielletyiksi niin nopeasti kuin niitä ilmestyy markkinoille.

Sen takia alle 30-vuotias mies ei saanut tuomiota muuntohuumeen tilaamisesta salatun Tor-verkon kautta. Mies ehti tilata aineen juuri ennen kuin se luokiteltiin huumeeksi. Posti toi paketin vasta asetuksenmuutoksen jälkeen, mutta korkein oikeus päätti, että miestä ei voida tuomita huumerikoksesta.

Myös huumeen vahvuus vaikuttaa arvioon siitä, onko kyseessä törkeä vai perusmuotoinen huumerikos. Siten se vaikuttaa olennaisesti myös rangaistukseen.

Tammikuussa antamassaan päätöksessä korkein oikeus katsoi, että huumerikos ei ollut törkeä, vaikka kolmikymppisellä miehellä oli hallussaan yli sata grammaa amfetamiinia. Tähän päädyttiin sen takia, että aine oli poikkeuksellisen mietoa.

Presidentti Tatu Leppäsen mukaan korkeimman oikeuden viime vuosien linjaukset ovat alentaneet rangaistuksia huumerikoksissa.­

Kaavamainen huumeen määrään ja laatuun perustuva ajattelu johti vuosien varrella siihen, että huumerikoksissa rangaistukset alkoivat hipoa rangaistuskattoa usein. Liian usein.

”Jos ollaan liian usein asteikon yläpäässä, laissa säädetty suhteellisuusperiaate ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla”, Leppänen sanoo.

Tätä korkein oikeus teroitti viime vuonna antamassaan päätöksessä. Enimmäisrangaistusta tai sitä lähellä olevaa rangaistusta ei pidä määrätä kaavamaisesti tietyn huumemäärän ylittymisen jälkeen. Muuten vakavuudeltaan erilaisia rikoksia ei voida erotella toisistaan.

Tämän takia korkein oikeus lievensi kolmen amfetamiinia valmistaneen miesten tuomiota. Hovioikeudessa kaikki olivat saaneet kymmenen vuoden enimmäisrangaistuksen, mutta korkeimmassa oikeudessa kaikkien rangaistus lieveni vähintään kahdella vuodella.

Myös tämä päätös tehtiin vahvennetussa, yhdentoista oikeusneuvoksen jaostossa. Vahvennettua jaostoa käytetään silloin, kun aiempaa linjaa ollaan muuttamassa tai asialla on muuten iso periaatteellinen merkitys.

Korkein oikeus on viime vuosina linjannut myös sitä, miten näyttöä pitäisi arvioida huumerikoksissa – ja myös seksuaalirikoksissa. Tämä on harvinaista.

”Perinteisesti on suhtauduttu pidättyväisesti näytön uudelleenarviointiin korkeimmassa oikeudessa. Korkeimman oikeuden päätehtävä on ennakkopäätösten antaminen, ja näytön arviointi on aina viime kädessä tapauskohtaista”, Leppänen sanoo.

Näyttöä arvioitiin esimerkiksi tapauksessa, jossa Tulli takavarikoi parikymppiselle miehelle osoitetun kirjeen. Se sisälsi sisälsi 250 lsd:n kaltaista huumelappua.

Mies kiisti tienneensä huumelähetyksestä mitään, mutta korkein oikeus päätyi siihen, ettei syyllisyydestä jäänyt epäilyä.

Jo aiemmin korkein oikeus oli linjannut, että vastaanottajamerkinnällä on merkittävä näyttöarvo siitä, kuka aineen on tilannut. Yksin se ei kuitenkaan riitä.

Vaikka syyttäjän pitää näyttää syytteensä toteen, syytetyn voidaan joskus edellyttää selvittävän niitä seikkoja, joihin hän on vedonnut. Tuomioistuin voi tällöin arvioida kertomuksen uskottavuutta ja sitä, voisiko syytetyn esittämä vaihtoehtoinen tapahtumainkulku pitää paikkansa.

Korkein oikeus piti tässä tapauksessa epätodennäköisenä kiusanteon tai koston mahdollisuutta muun muassa sen takia, että mies oli muuttanut asuntoon vasta hiljattain. Lisäksi miehen pankkitililtä oli lähtenyt virtuaalivaluuttaa välittävälle yhtiölle 160 euroa eli juuri huume-erään tarvittava summa.

Korkein oikeus pohti myös miehen aiempien huumetuomioiden vaikutusta näytön arvioinnissa. Ne lisäsivät sen mukaan todennäköisyyttä huumerikokseen, mutta toisaalta myös todennäköisyyttä kostoon.

Aiemmilla rikoksilla ei korkeimman oikeuden mukaan ollut erikseen merkitystä, mutta yhdessä muun näytön kanssa ne tukivat vähäisessä määrin syytettä.

Kokonaisnäyttö muodosti vahvan ja uskottavan syytettä tukevan näytön, korkein oikeus päätti. Mies päätyi vankilaan huumetilauksesta ja muista rikoksista.

Näytön arvioinnin ohjaaminen on Leppäsen mukaan hankalaa. Huume- ja seksuaalirikoksissa on kuitenkin päädytty antamaan ennakkopäätöksiä, koska nämä asiat ovat näytöllisesti erityisen vaikeita. Näyttö koostuu usein pienistä palasista.

Silloin täytyy arvioida tarkkaan kutakin yksittäistä todistetta ja sen merkitystä, kokonaisnäyttöä ja sitä, ylittääkö näyttö tuomitsemiskynnyksen, Leppänen selittää.

”Korkeimman oikeuden viestin voisi kiteyttää niin, että näissäkin asioissa näyttökynnys on sama näytön arvioinnin vaikeudesta huolimatta. Laissa sanotaan, että vastaajan syyllisyydestä ei saa jäädä varteenotettavaa epäilyä.”

Huumerikollisuuden torjunnassa tuomioistuimilla on käytössään vain rikosoikeuden keinot. Leppänen toivoo, että tarjonnan lisäksi pyrittäisiin vaikuttamaan myös kysyntään.

Erityisesti nuoriin kohdistuva ennaltaehkäisevä työ on ensiarvoisen tärkeää, hän korostaa. Päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityöllä voidaan vaikuttaa siihen, ettei nuori ajaudu huumekierteeseen.

Huumemaailma hirvittää väkivaltaisuudessaan kokenuttakin tuomaria, Leppänen sanoo. Hän kertoo seuranneensa murhemielin joidenkin nuorten oireilua koronaviruspandemian aikana.

”Ollaanko nyt kirjoittamassa velkakirjaa, joka lankeaa tulevina vuosina maksettavaksi?”

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat