Erityisoppilaiden ei nyt anneta opiskella etänä, vaikka moni koki sen keväällä helpommaksi - Kotimaa | HS.fi

Erityisoppilaiden ei nyt anneta opiskella etänä, vaikka moni koki sen keväällä helpommaksi

Espoolainen Oliver Jokelainen menee joka päivä koululle seuraamaan samaa opetusta, jonka hänen koulutoverinsa seuraavat kotona.

Oliver Jokelainen, 15, oli viime vuoden keväällä etäopetuksessa, koska perheessä on riskiryhmään kuuluvia. Etäopetuksessa kontaktin saaminen opettajiin oli vaikeaa ja tehtäviä tuli enemmän kuin lähiopetuksessa. ”Minulla onneksi tipahti keskiarvo vain vähän”, hän kertoo.­

15.3. 2:00 | Päivitetty 15.3. 6:40

Espoolainen Oliver Jokelainen, 15, menee joka aamu kouluun, jossa hän seuraa luokkansa opetusta tietokoneelta. Samaa opetusta hänen koulutoverinsa seuraavat etänä kodeistaan.

Oliver Jokelaisella on autismin kirjon diagnoosi ja erityisen tuen päätös. Hän on aiemmin ollut pienryhmässä, mutta on nykyään integroitu tavallisen perusopetuksen ryhmään.

Kun yläkoulut siirtyivät Espoossa viikko sitten etäopetukseen, Jokelaisen perheelle tuli tiukkasanainen käsky, jonka mukaan erityisen tuen tarpeessa olevat velvoitettiin tulemaan lähiopetukseen.

Koska hän on täysin integroitu ja muulle luokalle tarjotaan opetus videoyhteydellä, myös Jokelainen seuraa samoja tunteja videoyhteydellä koulussa.

Toistaiseksi Jokelainen itse ei ole kokenut suurena haittana sitä, että on koulussa paikan päällä toisin kuin muut.

”Kaverini kommentoi siihen, kuinka hän ymmärtää syyn, miksi olen koulussa ja hän ei”, Jokelainen kertoo sähköpostitse.

Äiti Maria Jokelaisen mielestä poika joutuu nyt erilaisiin järjestelyihin nykyisen luokkansa kanssa.

”Integrointi takaisin normiopetukseen on se tavoite, jonka eteen me olemme tehneet vuosia töitä”, Maria Jokelainen kertoo. ”Nyt yhtäkkiä hänelle tehdään ihan erilaiset oppimisjärjestelyt, kuin muilla.”

Keväällä suurin osa, 88 prosenttia, erityistä tukea tarvitsevista oppilaista osallistui kyselyn mukaan etäopetukseen kotona ja vain kolme prosenttia lähiopetukseen koululla.

Kysely oli suunnattu vanhemmille ja sen toteutti neuro- ja autismikirjon parissa toimiville koulutusta tarjoava Neurospectrum Oy ja Jyväskylän yliopisto.

Kyselyn mukaan osalla erityisen tuen oppilasta etäopiskelu ei sujunut ollenkaan ja opiskelu jäi kevään aikana jopa tauolle.

Etäopetus kuormitti myös erityistä tai tehostettua tukea saavien lasten perheiden arkea. Se heikensi huomattavasti vanhempien voimavaroja, mutta lasten voimavarat olivat paremmat kuin lähiopetuksessa.

Tuloksista ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöstä, ettei etäopetus sinänsä sopisi erityisen tuen oppilaille, sanoo Kristiina Kantola Neurospectrum oy:sta.

Hän muistuttaa, että keväällä 44 prosenttia lapsista ei saanut minkäänlaista erityistä tai tehostettua tukea etäopetuksen aikana.

Osalla erityisen tuen oppilaista etäopetus sujui jopa lähiopiskelua paremmin. Erityisesti etäopetuksesta hyötyi moni neuropsykiatrisia erityispiirteitä, kuten Adhd:n, Touretten tai Aspergerin syndrooman omaava oppilas, Kantola kertoo.

Neuropsykiatriset erityispiirteet voivat aiheuttaa muun muassa oppimisvaikeuksia, hankaluuksia sitoutua koulutukseen tai työhön sekä ongelmia sosiaalisissa suhteissa. Näiden lasten voimavarat olivat etäopetuksessa paremmat kuin lähiopetuksessa.

Yli puolet, 64 prosenttia, vanhemmista toivoikin kyselyssä etäopetuksen olevan jatkossakin yksi opetuksen järjestämisen tavoista.

Kun yläkoululaiset siirtyivät maaliskuun alussa kolmeksi viikoksi etäopetukseen alueilla, joilla koronaepidemia on leviämisvaiheessa, erityisen tuen oppilaat rajattiin kuitenkin etäopetuksen ulkopuolelle.

HS sai tätä juttua tehdessä useita yhteydenottoja perheiltä, joiden lapset ovat Jokelaisen tapaan käsketty koululle muiden jäädessä etäopetukseen. Näin on toimittu siitä huolimatta, että monilla neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavilla lapsilla on myös vakavalle koronavirukselle altistavia sairauksia.

Viime vuoden kevään etäopetuksesta päätettiin valmiuslain nojalla. Nyt etäopetuksesta päätettiin kunnissa perusopetuslain väliaikaisen muutoksen nojalla, joka on voimassa heinäkuun loppuun.

Sen mukaan opetuksessa voidaan epidemiatilanteesta johtuen siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät väliaikaisen muutoksen mukaan kuitenkaan koske esiopetuksen ja vuosiluokkien 1–3 oppilaita sekä erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita.

  ”Ratkaisussa on pyritty turvaamaan erityisen tuen oppilaiden oikeus perusopetukseen tosiasiallisesti”, hallitussihteeri Kirsi Lamberg opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo.

  Lambergin mukaan asiaa käsiteltiin eduskunnan perustuslaki- ja sivistysvaliokunnissa.

  ”Muuna kuin lähiopetuksena toteutettava opetus sisältää riskin, että haavoittuvammassa asemassa olevien lasten oikeus perusopetukseen ei toteutuisi täysimääräisesti”, Lamberg kertoo.

  Johtaja Esko Lukkarinen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta puolestaan katsoo, että perusopetuslaki antaisi kuitenkin mahdollisuuden räätälöidä opetusta myös yksilön tarpeet huomioiden.

   ”Opetuksenjärjestäjällä on mahdollisuus pykälän 18 mukaan myös käyttää yksittäistapauksissa harkintavaltaa lapsen ja oppilaan etua ajatellen”, Lukkarinen sanoo.

   Sen mukaan oppilaan opiskelu voidaan järjestää muutenkin kuin lähiopetuksessa, jos lähiopetus on oppilaalle olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta tai etäopetus on perusteltua hänen terveydentilaan liittyvistä syistä.

   ”Se voisi tarkoittaa myös etäopetusta, mikäli se on oppilaan kannalta perusteltua”, Lukkarinen sanoo.

   Maria Jokelainen kritisoi, että erityisen tuen oppilaat on niputettu yhteen huolimatta siitä, että heillä voi olla keskenään hyvin erilaisia tilanteita. Se ei myöskään edistä yhdenvertaisuutta.

   ”Vaikka etäopetus oli heistä monille myös raskasta, se ei tarkoita sitä, etteikö etäopetus voisi näitä lapsia hyödyttää, jos he saavat vain siihen tukea”, hän sanoo.

   Jokelaisen poika ei ole pitkään aikaan tarvinnut enää pienryhmäopetusta, vaan opetuksen tuki on voinut tarkoittaa esimerkiksi koulunkäyntiavustajaa. Miksi sitä ei voi antaa kotiin etänä, Jokelainen ihmettelee.

   ”Kyllähän heidänkin tulisi oppia taitoja, joita tarvitaan etäopetuksessa opiskelemiseen.”

   Malleja etäopetuksen hyödyntämiseen tehostetun ja erityisen tuen oppilaille on kehitetty muun muassa Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa.

   Osaston uusimmat

   Luitko jo nämä?

   Osaston luetuimmat