Näistä 13 syystä liikkuminen olisi sallittua – Testaa HS:n koneella, miten liikkumis­rajoitukset vaikuttaisivat sinuun - Kotimaa | HS.fi

Näistä 13 syystä liikkuminen olisi sallittua – Testaa HS:n koneella, miten liikkumis­rajoitukset vaikuttaisivat sinuun

Esitetyn lain olisi tarkoitus vähentää kontakteja. Periaatteessa kaikki liikkuminen olisi kiellettyä – mutta poikkeuksiakin on, yhteensä 13. HS kertoo nuo poikkeukset ja sen, ja mitä ne tarkoittavat.

Poliisi varautuu valvomaan liikkumisrajoituksia Helsingissä. Kuvassa Rautatieasema 19. helmikuuta.­

25.3. 15:12 | Päivitetty 25.3. 20:37

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen liikkumis­vapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta.

Rajoitukset voitaisiin ottaa käyttöön vain pahimmilla epidemia-alueilla, joita ovat tällä hetkellä pääkaupunkiseutu ja Turku. Ehdotetun lain olisi tarkoitus olla voimassa 14. toukokuuta asti. Se ei koske maasta poistumista eikä maahan saapumista.

On vielä epävarmaa, millä aikataululla laki voidaan saada voimaan. Tämän hetken tietojen valossa näyttää epätodennäköiseltä, että laki ehtisi voimaan esimerkiksi jo pääsiäiseksi.

Lakiesityksen hyväksyminen eduskunnassa ei vielä automaattisesti tarkoita rajoitusten käyttöönottoa. Se tehdään erillisellä valtioneuvoston asetuksella. Asetus voitaisiin antaa enintään 21 vuorokauden määräajaksi, ja sitä voisi jatkaa enintään 21 vuorokautta kerrallaan.

Lue lisää: Hallitus vetoaa pahimmilla epidemia-alueilla asuviin: Kontaktit pitäisi vähentää vain välttämättömään, uhkana terveydenhuollon ylikuormittuminen

Lain tavoitteena olisi vähentää kontakteja. Periaatteessa kaikkea liikkumista rajoitettaisiin väliaikaisesti – mutta poikkeuksiakin on, yhteensä 13. Poikkeusten lisäksi rajoitusten aikana kaikille sallittua olisi ulkoilu ”virkistäytymis- tai kuntoilutarkoituksessa” saman talouden jäsenten kanssa tai enintään kahden ulkopuolisen seurassa.

Ulkoillessa on pidettävä huoli riittävästä etäisyydestä muihin. Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneille lapsille olisi sallittua ulkoilu ja leikkiminen ulkona yhdessä muiden lasten kanssa. Huoltaja, vanhempi sisarus tai muu henkilö voisi valvoa leikkimistä.

1. Elintarvikkeiden ja lääkkeiden ostaminen

Esityksessä luetellaan erikseen välttämättömiä tilanteita, joiden vuoksi kauppaan saisi lähteä. Sallittua olisi elintarvikkeiden, ruoan, lääkkeiden ja polttoaineen ostaminen. Alkoholijuomat ovat luonnoksen mukaan elintarvikkeita, samoin ravintolisät.

Lisäksi esitys sallii ”henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden” hankkimisen. Näiden pitäisi esityksen mukaan liittyä esimerkiksi jonkin välttämättömän asian korvaamiseen ja olla sellaisia, joiden hankkimista ei voi lykätä myöhemmäksi. Säännöksessä ei ole rajattu sitä, mistä tarvike olisi hankittava. Esimerkiksi asioiminen lähimmässä kaupassa ei siis ole pakollista.

Torstaisessa hallituksen tiedotustilaisuudessa alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta selvensi, mikä on välttämätöntä ja mikä ei.

”Se on ratkaisevaa, missä tarkoituksessa matka tehdään. Ei ole välttämätöntä mennä hankkimaan koristetarvikkeita, mutta jos tekee matkan hankkiakseen elintarvikkeita ja samalla ottaa mukaansa koriste-esineen, se on tietenkin täysin mahdollista”, Lankinen sanoi.

”Mutta jos tehdään matkoja sen vuoksi, että lähdetään hakemaan asioita Stockmannin eri kerroksista, se matka ei ole sallittu.”

2. Pankki ja paketit

Pakettien lähettäminen ja noutaminen esimerkiksi paketti­automaateista on erikseen sallittu. Esityksessä sanotaan, ettei paketin noutaminen lisää tartuntariskiä, jos ruokakaupassa asioinnin hoitaa esimerkiksi samalla kertaa.

Myös pankkiin saa mennä. Perusteluna tälle on esityksessä muun muassa se, että ikääntyneiden mahdollisuudet hoitaa pankkiasioita digitaalisesti voivat olla rajoittuneet.

3. Terveyspalvelujen käyttö

Terveydenhuolto- tai sosiaalihuolto­palveluja saisi yhä käyttää. Jälkimmäisellä tarkoitetaan myös uskonnollisten yhteisöjen diakoniapalveluja sekä niihin rinnastettavaa sosiaalista palvelu- ja auttamistyötä.

Lisäksi hyväksytty syy liikkumiseen on läsnäoloa edellyttävä viranomaisasiointi, kuten osallistuminen oikeudenkäyntiin.

4. Välttämätön töihin meneminen

Yleisesti esitys ohjaa tiukkasanaisesti etätyöskentelyyn. Liikkuminen työn perusteella voi olla välttämätöntä, ”jos esimerkiksi työtehtäviä ei voida hoitaa etäyhteyden avulla”. Esityksessä selvennetään, että työtehtävien hoitamiseksi katsotaan kaikki normaalioloissakin työtehtäviin kuuluva, kuten esimerkiksi rakennusmiehen tehtäviin kuuluva rakennustarvikkeiden hankkiminen.

Työtehtävään liittyvä läsnäolo­edellytys tulisi osoittaa ”joko työnantajan kirjallisen ilmoituksen tai riittävän yksilöidyn muun selvityksen nojalla”.

Lisäksi omaa yritystoimintaa saisi yhä harjoittaa.

5. Päiväkotiin tai kouluun meneminen

Lapsen osallistuminen ja vieminen varhaiskasvatukseen olisi mahdollista.

Liikkumisoikeus perusopetukseen riippuu etenkin siitä, järjestetäänkö opetusta etä- vai lähimuodossa. Sama koskee lukiokoulutusta ja ammatillista koulusta. Näitä on esityksen mukaan mahdollista järjestää etäopetuksena, jolloin koulutukseen osallistuminen ei lähtökohtaisesti edellytä liikkumista.

Esitys sisältää liikkumavaraa esimerkiksi tilanteisiin, joissa ammatillista opetusta ei voi järjestää etänä. Myös liikkuminen erilaisiin pääsykokeisiin tai ylioppilastutkinnon kokeisiin olisi mahdollista.

6. Yhteiskunnallinen luottamustoimi

Liikkuminen on sallittua, jos syynä on yhteiskunnallinen luottamustoimi, yksityisen yhteisön tai säätiön toimielimen kokous tai toimielimen tehtävien hoitaminen. Samoin yhteisöä tai säätiötä saa edustaa tilanteessa, jonka lykkäämisestä voisi aiheutua vahinkoa. Esityksen mukaan näissäkin tilanteissa on arvioitava ensin etäyhteyden mahdollisuutta.

7. Varusmiespalveluksen suorittaminen

Esityksessä on mainittu erikseen myös varusmiespalvelusta tai muuta lakisääteistä velvollisuutta suorittavat, jotka saavat liikkua silloin kun se on välttämätöntä.

8. Läheisen hoiva tai hautajaiset

Esitys esimerkiksi sallii sairastuneen lähisukulaisen tai muuten läheisen ihmisen hoivaamisen. Isovanhemmat voisivat myös hoitaa lastenlastaan. Samoin vammaisen henkilön avun ja tuen toteuttamiseksi saa liikkua. Myös moni muu painava henkilökohtainen tilanne, kuten läheisen kuolemanvaara, kuolema, hautajaiset tai lapsen apu, tuen tarve ja tapaamisoikeus, olisi syy liikkua.

Hoivaa antava läheinen voi olla esimerkiksi ystävä, naapuri tai muu henkilö, jonka kanssa hoivattavalla on läheinen suhde.

Lisäksi esityksen mukaan ”vakiintuneessa parisuhteessa olevat henkilöt, jotka eivät asu samassa taloudessa” voisivat liikkua tapaamaan toisiaan. Esitys ei tarkenna, millainen suhde täyttää ”vakiintuneisuuden” määritelmän.

9. Sielunhoitoon liittyvät asiat

Yksilölliseen sielunhoidolliseen tapaamiseen uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa saa mennä, jos se on välttämätöntä. Liikkumisen välttämättömyyden arvioisi henkilö itse.

Lähtökohtaisesti esityksessä tällä tarkoitetaan kahdenkeskistä tilaisuutta esimerkiksi papin, diakonin, perheneuvojan, imaamin, rabbin tai muun uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa. Kyseessä voisi olla esimerkiksi sielunhoidollinen keskustelu, ehtoollinen, kaste tai hartaus.

10. Rakennuksen ja kulkuneuvon huoltaminen

Omistuksessa tai hallinnassa olevaa olevaa rakennusta, kiinteistöä tai kulkuneuvoa saa huoltaa tai ylläpitää. Myös asuinpaikan muutto paikkakunnalla tai toiselle paikkakunnalle on sallittu syy liikkua.

11. Lemmikin hoitaminen

Myös vastuulla olevan eläimen ulkoiluttaminen on sallittu syy liikkua. Tämä tarkoittaa myös oikeutta liikkua hoitamaan isompia eläimiä, jotka eivät asu hoidosta vastuussa olevan asunnon yhteydessä.

12. Omalle mökille matkustaminen

Lähtökohtaisesti esitys kieltää liikkumisen ja oleskelun muualla kuin omassa asuinpaikassa. Esitys kuitenkin sallii matkustamisen oman tai samaan talouteen kuuluvan omistuksessa tai hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle. Asunnolle voisivat siirtyä omistajan lisäksi myös samaan talouteen kuuluvat.

Torstaisessa hallituksen tiedotustilaisuudessa alivaltiosihteeri Timo Lankinen selvensi kohtaa.

”Eli tässä vaiheessa ei ole sallittua se, että vuokrataan lyhytaikaisesti mökkejä tai vapaa-ajan asuntoja rajoitusalueiden ulkopuolelta.”

13. Pelastustoimen tehtävät

Sallittua on myös liikkua pelastuslaissa ja muissa laeissa tarkoitettujen pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi. Poikkeus koskisi myös muita pelastustoimelle säädettyjä tehtäviä, kuten valvontatehtäviä.

Testaa HS:n rajoituskoneella, miten liikkumisrajoitukset vaikuttaisivat sinuun.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat