”Vanhemmuus on musta möykky riittämättömyyttä” – Uupuneet isät ovat tyytymättömiä yhteiskuntaan ja kokevat, ettei työpaikoilla tueta isän roolia, kertoo tutkimus - Kotimaa | HS.fi

”Vanhemmuus on musta möykky riittämät­tömyyttä” – Uupuneet isät ovat tyytymät­tömiä yhteis­kuntaan ja kokevat, ettei työpaikoilla tueta isän roolia, kertoo tutkimus

Suomalainen tutkimus antaa syväkatsauksen uupuneiden isien kokemuksista: arki on raskasta, lapset vievät aikaa töihin keskittymiseltä ja parisuhteen ylläpitämiseen ei ole aikaa.

Tuoreeseen tutkimukseen vastanneet uupuneet isät kertoivat kaipaavansa muun muassa tasa-arvoista mahdollisuutta jäädä vanhempainvapaalle.

14.11. 2:00 | Päivitetty 14.11. 9:11

Uupuneet suomalaiset isät ovat tyytymättömiä yhteiskuntaan, selviää tuoreesta Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta. Uupuneet isät olivat myös pettyneitä työelämän joustamattomuuteen, kertoo hyvinvoinnin psykologian dosentti Matilda Sorkkila.

”Osa tutkimukseen vastanneista koki, että miehille asetetaan paineita perustaa perhe ja kun sen sitten tekee, tukea yhteiskunnalta ei tule”, Sorkkila sanoo.

Tutkimuksessa nousi Sorkkilan mukaan esiin myös isien kokemus siitä, ettei heidän työpaikoillaan arvosteta ja tueta isän roolia kotona.

”Moni kertoi, että töissä vaaditaan paljon: on pitkät työajat ja joustamattomat työmatkat.”

Osa tutkimukseen vastanneista koki, että miehille asetetaan paineita perustaa perhe ja kun sen sitten tekee, tukea yhteiskunnalta ei tule”, sanoo hyvinvoinnin psykologian dosentti Matilda Sorkkila.

Isät valikoituivat laadulliseen tutkimukseen vuonna 2018 tehdyn kyselytutkimuksen pohjalta, joista tutkijat valitsivat tutkimukseen mukaan kymmenen eniten uupunutta ja 14 vähiten uupunutta isää.

Sorkkilan kanssa tutkimuksesta on vastannut professori Kaisa Aunola.

Vuoden 2018 kyselytutkimus oli osa kansainvälisestä tutkimusta. Tuolloin selvisi, että suomalaiset vanhemmat kuuluvat maailman uupuneimpien joukkoon.

Lue lisää: Suomalais­vanhemmat kuuluvat maailman uupuneimpien joukkoon, ja syykin selvisi tutkimuksessa: ”Ties mitä pitää mukamas tehdä, että lapsesta tulee normaali”, sanoo kahden lapsen äiti Hanna

”Vanhemmuus on musta möykky riittämättömyyttä ja on pilannut elämäni.”

Uupuneet isät kokivat olevansa kuormittuneita jokapäiväisessä lapsiperhe­arjessa. He kertoivat kokeneensa painetta kotona, mutta kuitenkin eri tavalla kuin äitien on tutkimuksissa usein tunnistettu kokevan.

”Äideillä on paljon kotiin liittyvää vanhemmuuden uupumusta, kun taas isien uupumukseen heijastuu työn ja perhe-elämän yhdistämisen hankaluus. Isät haluavat osallistua kotona, mutta toisaalta he kokevat painetta leivän pöytään tuojan roolista.”

Isät kuvailevat lapsiperhe­arkea raskaaksi. Yksi kertoo, että lapsen syntyminen on vienyt aikaa töihin keskittymiseltä. Toisen mukaan ”etenkin pikkulapsi­aikana olivat ilot vähissä”. Kolmannen mukaan ruuhkavuosien takia parisuhteen ylläpitämiseen ei ole aikaa ja siitä kärsivät myös lapset.

Eräs isä kertoo:

”Vanhemmuus on musta möykky riittämättömyyttä ja on pilannut elämäni. Toivon, etten olisi noudattanut yhteiskunnan vaatimuksia Suomen kansan kartuttamisesta ja lisääntymisestä.”

Kuormittavien seikkojen lisäksi on Sorkkilan mukaan oleellista huomioida se, että lapset eivät ole isien uupumuksen syy – päinvastoin. Isät kuvailivat lapsia voimavaroikseen.

Isät kertovat, että pienet asiat tuovat iloa ja auttamat jaksamaan. Hyvät yhteiset hetket, ilonpito, reissut ja lomailu, lasten kasvamisen ja persoonallisuuden muotoutumisen seuraaminen sekä lapsen hymy ja nauru, yleinen velmuilu ja leikkihetket.

Yksi isä kuvailee:

”Pelkkä lasten katsominen tuottaa iloa silloin kun asiat menevät hyvin. Kun huomaan lasten oppineen jotain uutta, tai kun lapset hakeutuvat luokseni oma-aloitteisesti silloin kun minulla on siihen aikaakin.”

Uupuneiden isien keski-ikä oli 37 vuotta. He olivat korkeasti koulutettuja ja keskituloisia. Keskimäärin lapsia heillä oli 1–3, ja lasten ikä vaihteli 2 ja 12 vuoden välillä.

Vanhemmuuden uupumustutkimukset ovat pääsääntöisesti keskittyneet äiteihin.

Sorkkilan mukaan isien uupumusta ja sen erityispiirteitä pitäisi tutkia tarkemmin, jotta isiä voitaisiin tukea paremmin. Olisi myös tärkeää saada isät avun piiriin nykyistä aiemmin.

Tutkimukseen vastanneet isät kaipaavat esimerkiksi keskustelua ja vertaistukea, omaa tai parisuhde­aikaa, lyhyempää työaikaa sekä tasa-arvoista mahdollisuutta jäädä vanhempainvapaalle.

”Pitäisi huomioida isien vointi ja nähdä se arvokkaana.”

”Pitäisi huomioida isien vointi ja nähdä se arvokkaana. On mielestäni erittäin tärkeää saada isien äänet kuuluviin. On paljon puhetta tasa-arvoisemmasta vanhemmuudesta ja työelämästä, mutta niin kauan kuin emme tiedä, miten isät voivat, emme osaa tukea heitä”, Sorkkila sanoo.

Vanhemmuuden hyvinvoinnilla tiedetään olevan suuri merkitys myös lasten hyvinvointiin. Muualla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että isien uupumuksella saattaa olla äitien uupumusta vakavammat seuraukset liittyen itsetuhoisiin ajatuksiin tai lapsiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun.

Sorkkilan mukaan tuore tutkimus antaa syväkatsauksen isien kokemuksista. Lisäksi isät ovat, toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa, saaneet kuvailla kokemuksiaan ilman valmiita mittareita.

”Tässä on päästy käsiksi niihin aiheisiin, joita isät ovat itse nostaneet esille”, Sorkkila sanoo.

Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi vertaisarvioidussa The Family Journal -lehdessä.

Lue lisää: Suomalainen tutkimus: Nopea palautumiskyky on suojannut vanhempia uupumukselta poikkeus­aikana

Lue lisää: ”Yhteiskunta asettaa sellaisia odotuksia, joita kukaan vanhempi ei pysty täyttämään” – Rakastava ja rajoja asettava vanhemmuus ei riitä, äidit ja isät kokevat

Lue lisää: Suomalais­vanhemmat kuuluvat maailman uupuneimpien joukkoon, ja syykin selvisi tutkimuksessa: ”Ties mitä pitää mukamas tehdä, että lapsesta tulee normaali”, sanoo kahden lapsen äiti Hanna

Lue lisää: Isä on tosi väsynyt

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat