Kirkko on hidastellut perunkirjoituksiin tarvittavien sukuselvitysten antamisessa – Oikeusasiamies puuttui asiaan

Sukuselvitysten viipyminen aiheuttaa perunkirjoituksessa ylimääräisiä kuluja ja jopa kärsimystä vainajan omaisille, katsoi apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.

Sukuselvitysten pitkät jonot viivästyttävät perunkirjoitusta. Kuvassa Pyhän Marian kirkko Sastamalassa.

25.3. 10:50

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on puuttunut evankelis-luterilaisen kirkon hidasteluun virkatodistuksen antamisessa kuolinpesille.

Kirkon menettely sukuselvitysten ja virkatodistusten antamisessa ei hänen mukaansa ole täyttänyt hallintolain vaatimusta viivytyksettömästä käsittelystä. Samalla on rikottu hallintolaissa säädettyä hyvän hallinnon palveluperiaatetta.

Sakslinin selvitysten mukaan aluerekisterikeskusten toimitusajat vaihtelivat. Lyhimmillään tilausjono oli viikon mittainen, mutta pisin oli 20 viikkoa.

Sakslin on moittinut samasta asiasta myös Digi- ja väestötietovirastoa (DVV).

”Kuolinpesän asioiden hoidon viivästyminen voi myös lisätä omaisten inhimillistä kärsimystä muutoinkin raskaassa elämäntilanteessa”, Sakslin painottaa tuoreessa päätöksessään.

”Korostan, että käsittelyajan tulisi pisimmilläänkin olla sellainen, että perunkirjoitukselle säädettyä määräaikaa voidaan noudattaa.”

Sakslin väläyttää myös mahdollisuutta, että viranomainen joutuisi korvaamaan viivästymisestä aiheutuneet taloudelliset menetykset.

Lain mukaan perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoitukseen tarvitaan vainajan virkatodistus.

Jos virkatodistusta ei saada ajoissa, kuolinpesän on pyydettävä Verohallinnosta lisäaikaa.

Asiasta kannellut kansalainen piti tilannetta kuolinpesien osakkaiden kannalta erittäin ongelmallisena ja kohtuuttomana. Vaikka Verohallinnosta saisi lisäaikaa, kuolinpesän asioiden hoitaminen vaikeutuu ja siitä aiheutuu erilaisia lisäkustannuksia osakkaille.

Sakslinin mukaan hänelle on vajaan vuoden aikana tullut samasta asiasta yli 30 kantelua. Kanteluissa kuvattiin myös viiveiden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä ja vaikeuksia kuolinpesien asioiden hoitamisessa.

Päätöksessään Sakslin arvioi asiaa Kirkkohallituksen toimittaman selvityksen perusteella. Hän kuitenkin ilmoitti ottavansa tänä vuonna tarkasteluun yksittäisten keskusrekisterien toiminnan.

Kirkko selitti viivästyksiä uudistuksellaan. Se siirtyy parhaillaan valtakunnalliseen sukuselvityspalveluun, ja virkatodistusten laatiminen keskitetään viiteentoista aluekeskusrekisteriin. Vielä hanke ei ole maalissa, vaan sukuselvityksiä joudutaan tekemään myös vanhalla tavalla.

Kirkkohallituksen mukaan kahden toimintamallin yhtäaikainen ylläpito hidastaa työntekoa. Aluekeskusrekisterit ovat kouluttaneet ja palkanneet lisää henkilökuntaa ja organisoineet toimintaansa tilausjonojen purkamiseksi, joten Kirkkohallitus uskoo, että tänä vuonna jonoja saadaan lyhennettyä.

Sakslin sanoi ymmärtävänsä, että uudistushanke on voinut aiheuttaa ennakoimattomia ongelmia.

"En kuitenkaan pidä selvityksessä esitettyjä syitä siten hyväksyttävinä, että ne vähentäisivät kirkon vastuuta huolehtia laissa säädetyistä velvoitteistaan tai oikeuttaisivat poikkeamaan hyvän hallinnon viranomaismenettelyille asettamista vaatimuksista.”

Sekä perustuslain että hallintolain mukaan asiat on käsiteltävä viivytyksettä, Sakslin muistutti.

Ylimmät laillisuusvalvojat ovat vakiintuneesti katsoneet, että ruuhkat, resurssien niukkuus tai tietojärjestelmäongelmat eivät oikeuta poikkeamaan laissa säädetystä vaatimuksesta käsitellä asiat viivytyksettä. Niillä ei myöskään voi perustella viranomaistoiminnassa tapahtuvia oikeudenloukkauksia.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat