Avi: Asiakas­turvallisuus vakavasti vaarantunut Attendon hoiva­kodissa Jyväskylässä – ”Hoidon laatu on ollut heikkoa”

Aluehallintovirasto on havainnut puutteita muun muassa asiakastyötä tekevien koulutuksessa ja henkilöstön määrässä sekä lääkkeiden säilytyksessä ja seurannassa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt korjattavaksi useita epäkohtia Attendo Telkänsiivessä.

6.4. 12:19 | Päivitetty 6.4. 17:25

Aluehallintoviraston mukaan asiakas­turvallisuus on vakavasti vaarantunut Attendon hoivakodissa Jyväskylässä. Avi tiedotti asiasta keskiviikkona.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt korjattavaksi useita epäkohtia Attendo Telkänsiivessä. Kyseessä on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 62 asiakaspaikkaa.

Yksikön toiminnassa on havaittu useita puutteita. Avi kertoo määränneensä yksikön toiminnasta vastaavan Attendo Telkänhoivan huolehtimaan, että välittömästä asiakastyöstä vastaavat pääosin koulutetut sosiaali- ja terveyden­huollon ammattihenkilöt, henkilöstömitoitus on kaikissa työvuoroissa riittävä ja että asiakas­turvallisuus ja henkilöstön riittävyys varmistetaan myös yöaikaan.

Avi antoi palveluntuottajalle huomautuksia muun muassa siitä, että välittömään asiakastyöhön on yksikössä laskettu liikaa kouluttamattomia tai vähän koulutettuja henkilöitä ja yksikköön on otettu joulukuussa 2021 seitsemän uutta asiakasta, vaikka henkilöstöä ei ole ollut riittävästi.

Avin ylitarkastaja Jaana Aarnion mukaan on vaikea arvioida, miten puutteet ovat käytännössä vaikuttaneet asukkaiden arkeen.

”Varmaa on, että hoidon laatu on ollut heikkoa. Hauraalle ikäihmiselle voi sattua pahasti, jos hän lähtee rollaattorilla liikkeelle, kaatuu eikä henkilöstöä ole tarpeeksi seuraamassa. Yksikössä asukkaat saattavat olla levottomia ja mennä toistensa huoneisiin, mistä voi aiheutua vaaraa. Yhden asukkaan läheinen on kertonut tällaisesta tilanteesta.”

Aarnion mukaan yksikön laskennallinen mitoitus ei ole vastannut todellisuutta. Esimerkiksi keittiötyötä tekevien hoitoapulaisten työajasta 50 prosenttia on kohdennettu välittömään asiakastyöhön, mutta se ei ole toteutunut käytännössä.

Valvontapäätöksessään avi kiinnitti huomiota asukkaiden elämänlaatua parantavan toiminnan, kuten ulkoilun, vähyyteen.

”Hoidon lisäksi asukkaat tarvitsevat mielekästä sisältöä arkeensa. Esimerkiksi talviaikaan he eivät ole juurikaan päässeet ulkoilemaan. Liikkuminen myös rauhoittaisi levottomia muistisairaita.”

Myös yksikön omavalvonnassa sekä lääkkeiden säilytyksessä ja huumausainelääkkeiksi luettavien lääkkeiden kulutuksen seurannassa on ollut puutteita. Lääkkeiden kulutusta valvotaan seurantakorteilla, jotka palautetaan lääkärin allekirjoittamana apteekkiin.

”Yksiköstä löytyi lääkkeitä ilman seurantakortteja, kuten pari ampullia morfiinia, sekä kortteja ilman niitä vastaavia lääkkeitä”, Aarnio kertoo.

Palveluntuottaja sai huomautuksia myös kirjaamisesta sekä johtamisesta, josta ei avin mukaan ole huolehdittu asianmukaisesti.

”Jos asiakkaalle tapahtuu jokin poikkeava tilanne, kuten kaatuminen, siitä pitäisi tehdä ilmoitus ja arvioida, miten jatkossa tilanne ehkäistään. Yksikössä poikkeamia ei ollut juurikaan kirjattu.”

Tammikuussa avi sai yhteydenoton asukkaan läheiseltä, joka oli huolestunut yksikön vähäisestä henkilöstömäärästä ja yksikössä tapahtuneesta vaaratilanteesta. Yksikön johtaja oli kertonut läheiselle, että lisää hoitajia tarvitaan.

Avi pyysi selvitystä yksikön koronatilanteesta ja henkilöstön riittävyydestä. Yksikön johtajan toimittaman selvityksen mukaan poissaoloja oli korvattu opiskelijoilla, ja mitoitus on ollut vaaditulla tasolla.

Jokaisessa ryhmäkodissa työskentelee vuorossa kaksi hoitajaa ja yksi hoitoapulainen.

Helmikuussa avi sai vastauksen yksiköstä tehtyyn selvityspyyntöön, joka liittyi asiakkaan läheisen tekemään epäkohtailmoitukseen. Selvityksen perusteella heräsi huoli yksikön henkilöstön riittävyydestä, tehtävänkuvista, poikkeamien kirjaamisesta ja käsittelystä sekä yöajan hoidon organisoinnista ja kirjaamisesta.

Avi ja Jyväskylän kaupungin valvontakoordinaattori tekivät yksikköön valvontakäynnin, jolloin havaittiin vakavia puutteita henkilöstörakenteessa ja -mitoituksessa, tehtävänkuvissa, lääkehoidossa, omavalvonnassa, yksikön johtamisessa sekä viriketoiminnassa ja ulkoilussa.

Eräs yksikön työntekijä on myös kertonut puutteista työhön perehdyttämisessä. Hän kertoo saaneensa yhden päivän perehdytyksen hoitoapulaisen tehtäviin eli keittiötyöhön.

Asiakastyöhön häntä ei ole perehdytetty, vaikka puolet hänen työajastaan on kohdennettu välittömään asiakastyöhön, eikä hänellä ole käytössään tunnuksia asiakastyöhön liittyvien kirjauksien tekemiseksi.

Työntekijän mukaan kaikki keittiötyöntekijät eivät osaa tai suostu tekemään asiakastyötä, vaikka sitä on heille kohdennettu. Puutteellisen kielitaidon vuoksi osa henkilöstöstä ei myöskään ymmärrä esimerkiksi hygieniaohjeita.

Avin arvion mukaan asiakasturvallisuus on vaarantunut yksikössä vakavasti. Attendo Telkänhoivan on 25. toukokuuta mennessä huolehdittava, että nyt annetut määräykset toteutuvat.

Avin tiedotteen mukaan avi otti yksikön valvontaansa jo marraskuussa, tuolloin koronatoimiin liittyneiden yhteydenottojen johdosta.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat