Parkkivalvontayhtiö vaatii tietoja autonvuokraajista – alemmat oikeusasteet olivat erimielisiä, nyt korkein oikeus ratkoo kiistaa

Helsingin hovioikeus hylkäsi vaatimuksen tietojen luovuttamisesta, koska sen mielestä Parkkipate pyrki selvittämään tietoja vain perintää varten.

Parkkipate halusi selvittää vuokra-autojen vuokraajan voidakseen kohdistaa valvontamaksuja.

23.5. 13:04

Pitääkö autoja vuokraavan yhtiön luovuttaa vuokraajien tietoja pysäköinninvalvojalle valvontamaksun määräämistä varten?

Yli kaksi vuotta jatkunut kiista on nyt päätynyt korkeimpaan oikeuteen. Alemmat oikeusasteet päätyivät asiassa vastakkaisiin tuloksiin, mutta korkein oikeus on päättänyt ottaa asian tutkittavakseen.

Parkkipate nosti vuonna 2019 kanteen Eurorentiä vastaan. Se vaati, että Eurorent määrätään luovuttamaan tiettyjen autonvuokraajien tiedot, koska autot oli pysäköity väärin.

Parkkipate tarvitsi tietoja kohdistaakseen heihin ”vapaaehtoisen perinnän pysäköintirikkomuksen vuoksi”, kanteessa todettiin.

Parkkipatella oli kertomansa mukaan useita valvontamaksuja, jotka kohdistuivat Eurorentin vuokraamiin autoihin.

Eurorent vastusti luovuttamista. Sen mielestä sillä ei ole sen enempää oikeutta kuin velvollisuuttakaan luovuttaa pyydettyjä tietoja.

Tiedot ovat ensinnäkin yhtiön liikesalaisuuksia eikä niitä luovuteta yhtiöstä ulos. Lisäksi tietojen luovutus olisi vastoin EU:n tietosuoja-asetusta.

Käräjäoikeuden mukaan liikesalaisuuden murtamisella on Parkkipatelle suuri merkitys. Se ei pysty ilman murtamista ajamaan vaatimuksia oikeita vastaajia kohtaan.

Sen sijaan Eurorentin asiakkaille asialla ei ole suurta merkitystä. Heidän on täytynyt varautua siihen, että heitä koskevia tietoja luovutetaan ulkopuolisille ajoneuvon käyttöä koskevissa asioissa.

Käräjäoikeus määräsi Eurorentin luovuttamaan tiettyjen autojen vuokraajatiedot.

Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen.

Asiassa sovellettavat säännökset löytyvät oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevasta luvusta. Luvussa muun muassa määritellään, milloin tuomioistuin voi määrätä todisteen tuotavaksi oikeuteen.

Todiste voidaan määrätä tuotavaksi jo ennen kuin mitään oikeudenkäyntiä on edes vireillä, jos on pelko siitä, että todiste ehditään hävittää.

Hovioikeus huomautti, että tätä säännöstä ei ole tarkoitettu käytettäväksi sen selvittämiseen, kuka olisi oikea vastapuoli jossain tulevassa oikeudenkäynnissä.

Parkkipaten tarkoitus oli kuitenkin juuri tämä.

”Parkkipate Oy on vaatinut asiakirjoja luovutettavaksi sen selvittämiseksi, kenen kanssa ajoneuvon pysäköimistä koskeva sopimus oli syntynyt, eli kysymys on vastapuolen selvittämisestä mahdollista perintää ja tulevaa oikeudenkäyntiä varten”, hovioikeus huomautti.

Tämän takia vaatimus hylättiin.

Parkkipate vei kiistan korkeimpaan oikeuteen. Se on nyt päättänyt myöntää Parkkipatelle valitusluvan.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat