Potkut saanut Tytti Yli-Viikari saapui oikeuteen satukirja kädessään – ”Olisin voinut olla paljon huolellisempi”

Hallinto-oikeudessa käsitellään Tytti Yli-Viikarin irtisanomista Valtiontalouden tarkastusviraston ylijohtajan virasta.

Tytti Yli-Viikari saapui maanantaina Helsingin hallinto-oikeuteen kädessään Iiro Küttnerin kirjoittama ja Ville Tietäväisen kuvittama Puiden tarinoita: Puuseppä -kirja.

3.10. 10:38 | Päivitetty 3.10. 16:03

Helsingin hallinto-oikeudessa alettiin maanantaina käsitellä Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen ylijohtajan ja pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin irtisanomista ylijohtajan virasta.

Hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä maanantaina kuultu Yli-Viikari kertoi ennen istunnon alkamista median edustajille suhtautuvansa käsittelyyn ”levollisin mielin ja toiveikkaana.”

”Uskon, että hallinto-oikeus kyllä käsittelee asian ihan perinpohjaisesti”, hän sanoi.

Yli-Viikari nähtiin hallinto-oikeuden aulatilassa mukanaan satukirja Puiden tarinoita – Puuseppä. Yli-Viikari kuvaili kirjan tuovan hänelle toivoa päivään.

Nyt käsiteltävän irtisanomisen taustalla on Helsingin käräjäoikeuden tammikuinen tuomio. Käräjäoikeus katsoi Yli-Viikarin syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttämiseen, virkavelvollisuuden rikkomiseen ja kavallukseen, ja tuomitsi hänet sakkoihin. Tuomio liittyy Yli-Viikarin toimintaan VTV:n pääjohtajana.

Yli-Viikari valitti ylijohtajan virasta irtisanomisestaan hallinto-oikeuteen vaatien, että hallinto-oikeus kumoaa VTV:n päätöksen irtisanomisesta.

Yli-Viikari vetoaa valituksessaan hallinto-oikeudelle muun muassa Helsingin käräjäoikeuden oikeudelliseen arvioon ja sakkorangaistukseen päätymiseen. Yli-Viikarin valituksessa mainitaan käräjäoikeuden katsoneen, että viraltapanon edellytykset Yli-Viikarin ylijohtajan virasta eivät täyttyneet, koska Yli-Viikaria ei tuomittu vankeus- vaan sakkorangaistukseen.

Yli-Viikarin näkemyksen mukaan VTV:llä ei ole ollut perusteita hänen irtisanomiselleen ylijohtajan virasta, koska tarkastusvirasto ei ole tuonut esille, että hän olisi ylijohtajan virassa rikkonut tai laiminlyönyt virkavelvollisuuksia tai toiminut niitä vastaan.

Yli-Viikarin mukaan VTV ei ole yksilöinyt tekoja, tapahtumia ja ajankohtia, joiden perusteella se voisi irtisanoa hänet laillisesti ylijohtajan virasta.

Yli-Viikarin näkemys on, että viraston päämääränä olisi ollut irtisanominen ilman muiden toimenpiteiden harkitsemista, ja että päätöksellä olisi pyritty välttämään kriittistä julkisuutta.

”Koen, että vyyhdissä on monta toimijaa, joilla on painetta siihen, että tämä julkisuutta vetävä hahmo saadaan pois virastosta”, Yli-Viikari sanoi.

Yli-Viikari vetoaa muun muassa siihen, että tarkastusvirasto irtisanoi hänet samojen asioiden perusteella, joiden vuoksi hänet irtisanottiin jo aiemmin pääjohtajan virasta.

”Irtisanominen yhdeksän kuukautta myöhemmin samojen syyksi luettujen tekojen perusteella johtaa kohtuuttomaan kahdenkertaiseen seuraamukseen”, Yli-Viikarin valituksessa sanotaan.

VTV arvioi kokonaisuutena Yli-Viikarin rikkoneen eduskunnan virkamieslaissa säädettyjä virkavelvollisuuksiaan niin, että irtisanomiselle oli eduskunnan virkamieslain mukainen erityisen painava syy.

VTV viittaa irtisanomispäätöksessään muun muassa käräjäoikeuden Yli-Viikarille tammikuussa langettamaan tuomioon.

”Tehtyyn kokonaisarviointiin on vaikuttanut keskeisesti käräjäoikeuden ratkaisu ja arvio tahallisuudesta ja lainvastaisuudesta. Siltä osin on selvää, että tämän ratkaisun myötä on tullut uutta tietoa”, VTV:n nykyinen pääjohtaja Sami Yläoutinen sanoi maanantaina hallinto-oikeudessa.

VTV:n mukaan Yli-Viikari muun muassa osoitti piittaamattomuutta sääntöjä kohtaan toimimalla vastoin viraston omia ja jopa itse antamiaan ohjeita ja määräyksiä.

Maanantain suullisessa käsittelyssä käsiteltiin etenkin paljon julkisuudessa esillä olleita Finnair plus -pisteitä.

Tarkastusvirasto pitää kiistattomana, että Yli-Viikari virkavelvollisuuksien vastaisesti kerrytti virkamatkoilta yksityistililleen Finnair plus -pisteitä ja käytti niitä esimerkiksi yksityismatkoihin vastoin ohjeita ja määräyksiä.

VTV:n mukaan moitittavuutta lisää se, että toiminta kohdistui työnantajan omaisuuteen ja osoitti epärehellisyyttä työnantajaa kohtaan.

Yli-Viikari puolestaan selitti hallinto-oikeudessa asiaa muun muassa sillä, että hänen mukaansa Finnair-plus -tilillä oli ollut sekaisin eri lähteistä tulleita pisteitä.

”Olisin voinut olla paljon huolellisempi, kun lähdin pisteitä käyttämään. Mutta mitään seurantajärjestelmää, että mitkä pisteet olivat mistäkin tilille kertyneet, ei ollut”, Yli-Viikari sanoi.

Yli-Viikarin mukaan ohjeistus ja määräykset pisteiden käytön suhteet olivat tuolloin kaikkiaan ”kirjavat ja epämääräiset”, ja pisteiden seurantajärjestelmä puuttui.

VTV:n näkemys on, että Yli-Viikari viraston matkustusmääräyksiä rikkomalla rikkoi myös virkavelvollisuuttaan niin, että se osana kokonaisharkintaa loi erityisen painavan syyn irtisanomiselle.

VTV:n mukaan Yli-Viikari myös suhtautui salailevasti lentopisteiden käytön selvittämiseen. Yli-Viikarin mukaan salailua ei tapahtunut, ja selvityksen antamista pyysi ensi kädessä vain lehdistö.

”Ainoa taho, joka on pyytänyt, että antaisin selvityksen lentopisteistäni, on lehdistö”, hän sanoi hallinto-oikeudessa.

Tarkastusvirasto on korostanut olevan erityisen moitittavaa, että Yli-Viikari toimi itse toisin kuin mitä hän edellytti viraston tarkistuskohteena olevalta muulta valtionhallinnolta.

Viraston mukaan Yli-Viikari vahingoitti toiminnallaan viraston mainetta ja kansalaisten luottamusta viraston toimintaan.

VTV näkee Yli-Viikarin pyrkineen myös vierittämään syytä muiden virkamiesten niskoille, kun hänen toimintaansa kohdistui kritiikkiä.

”Kyllähän se on selvää, että viraston maine ja yleinen luottamus virastoa kohtaan romahtivat tämän seurauksena. Ei tässä voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että mikä on VTV:n rooli tässä yhteiskunnassa”, Yläoutinen sanoi hallinto-oikeudessa.

Yli-Viikari on valittanut hallinto-oikeuteen myös pääjohtajan virasta pidättämisestään sekä siitä irtisanomisestaan. Nyt hallinto-oikeudessa käsitellään kuitenkin irtisanomista nimenomaisesti ylijohtajan pestistä.

Yli-Viikari oli vapautettuna ylijohtajan virasta VTV:n pääjohtajakautensa ajan vuosina 2016–2021. Hänet pidätettiin pääjohtajan virantoimituksesta viime vuoden huhtikuussa virkarikosepäilyjen takia. Viime vuoden kesäkuussa eduskunnan täysistunto irtisanoi hänet pääjohtajan virasta.

Tämän vuoden maaliskuussa Yli-Viikari irtisanottiin myös ylijohtajan virkasuhteesta.

Yli-Viikari on kertonut jo aiemmin julkisuudessa, että hän halusi palata ylijohtajan tehtävään. Myös hallinto-oikeudessa hän toi esille halunsa jatkaa ylijohtajana.

Käräjäoikeuden tammikuinen tuomio Yli-Viikarille virka-aseman väärinkäyttämisestä koskee sopimusta, jolla VTV:n työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä.

Virkavelvollisuuden rikkominen ja kavallus liittyvät virkamatkoilta saatujen lentopisteiden käyttöön.

Yli-Viikari on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, joten käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Osaston uusimmat

Osaston luetuimmat