Pääesikunta saamassa roimat lisävaltuudet sotilasrikosten tutkimiseen – laillisuusvalvoja vastustaa uudistusta

Puolustusvoimat ei enää pyytäisi poliisilta apua vaan tutkisi epäillyt rikokset pääosin itse.

Kaartin kasarmin rakennuksessa Helsingissä sijaitsee Pääesikunnan ja puolustusministeriön tiloja.

30.11.2022 2:00 | Päivitetty 30.11.2022 13:56

Pääesikunta saattaa saada kokonaan uusia oikeuksia ja valtuuksia sotilasrikosten estämiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi, jos puolustusministeriön sorvaama lakiehdotus tulee voimaan.

Nykyisin Pääesikunnalla on oikeus vain sotilasrikosten selvittämiseen eli toimiin, kun rikos on jo tapahtunut. Uudessa laissa se saisi oikeuden myös estää ja paljastaa niitä.

Samalla ehdotus tarkoittaisi sitä, että Pääesikunta siirtäisi yhä vähemmän sotilasrikoksia tutkittavaksi poliisille.

Ehdotuksen mukaan sotilasrikosten estäminen ja paljastaminen vaativat Puolustusvoimien toiminnan erityispiirteiden tuntemista, joten Pääesikunnan virkamiehillä on tähän parhaat edellytykset. Säännöllinen turvautuminen poliisiin ei ole sen mukaan toimiva ratkaisu.

Puolustusvoimat tutkii vuosittain muutamia tuhansia epäiltyjä rikoksia, joissa epäiltyinä on kantahenkilöstöön kuuluva tai varusmiespalvelusta suorittava.

Ne ovat pääosin vähäisiä rötöksiä, kuten väärin kirjattuja työaikoja ja laatikkoon unohtuneita patruunoita. Vakavia ovat esimerkiksi törkeä varkaus ja kavallus, mutta ehdottomat tuomiot niistä ovat todella harvinaisia. Vakavat tapaukset tutkii Pääesikunnan oikeudellinen osasto.

Sama ehdotus antaisi Pääesikunnalle myös kokonaan uusia toimivaltuuksia rikosten estämiseen ja paljastamiseen. Sen mukaan Pääesikunta saisi esimerkiksi käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja, kuten telekuuntelua, nykyistä enemmän itsenäisesti.

Uusia toimivaltuuksia olisivat peitetoiminta, peitetoiminta tietoverkossa ja tietolähdetoiminta. Peitetoiminta tarkoittaa poliisin puolella esimerkiksi soluttautumista ja ujuttautumista lähelle kohdetta, vaikka valehenkilöllisyyden turvin.

Peitetoiminta olisi mahdollista, kun kyseessä on Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan liittyvät rikokset.

Ehdotuksessa nähdään hyvää myös siksi, että se vahvistaisi uskottavaa maanpuolustusta. Pääesikunnalla olisi käytössään koko työkalupakki, kun se estäisi ja paljastaisi Suomeen kohdistuvaa tiedustelua ja sotilaallista maanpuolustusta vaarantavia rikoksia.

Puolustusministeriön vanhempi hallitussihteeri Anna Gau perustelee esitystä tehokkaammalla rikosvastuun toteutumisella. Pääesikunnan oikeus estää ja paljastaa sotilasrikoksia olisi tärkeää esimerkiksi aseiden ja ampumatarvikkeiden anastusten estämiseksi.

Sama tilanne olisi salassa pidettävän tiedon suhteen. Uusia oikeuksia voitaisiin käyttää sen leviämisen estämiseksi.

Peitetoimintaa hän perustelee sillä, ettei ole tarkoituksenmukaista, että poliisi suorittaisi sitä Puolustusvoimien puolesta, koska toiminta edellyttää perusteellista Puolustusvoimien tuntemista.

Ehdotuksesta on annettu paljon myös kritiikkiä.

Yksi painavimmista sanoista tulee oikeusasiamies Petri Jääskeläiseltä, joka ei näe, että valtuuksien laajentamiselle olisi riittävästi perusteita.

”Poliisi tutkii jatkuvasti monenlaisia erityispiirteitä omaavia toimintaympäristöjä ja rikostyyppejä koskevia rikosasioita, enkä näe, että sotilasrikokset olisivat erityispiirteidensä puolesta niin poikkeuksellisia, että niiden torjunta tulisi sen vuoksi osoittaa Pääesikunnalle”, Jääskeläinen toteaa.

Upseeriliitto komppaa ja kysyy, onko pakkokeinovaltuudelle välttämätön tarve.

”Pitäisi olla käytettävissä selkeää dataa siitä, mitä ongelmia voimassa olevaan sääntelyyn on liittynyt. Nyt sitä ei ole ainakaan hallituksen esityksen luonnoksessa esitetty. Siinä on vain ylimalkaisesti todettu, ettei poliisi osaisi käyttää salaisia pakkokeinoja Puolustusvoimien alaan kuuluvassa rikostorjunnassa”, liitto toteaa.

Jääskeläinen pitää ongelmallisena myös sitä, että samalla viranomaisella on tiedustelu- ja rikostorjuntatoimivaltuudet.

”Mielestäni kehityksen tulisi kulkea siihen suuntaan, että rikostorjunta kuuluisi poliisille ja tiedustelutoimivaltuuksia käyttävä viranomainen ei osallistuisi rikostorjuntaan eikä sillä siten olisi sen enempää rikosten estämis- ja paljastamistehtäviä kuin selvittämistehtäviä.”

Hän katsookin, että ongelmallisena voi pitää, jos Puolustusvoimat tutkii itse oman henkilöstönsä virkarikokset. Niin ei tee poliisikaan, jonka tekemien epäiltyjen rikosten tutkintaa johtaa aina syyttäjä.

Hän kiinnittää huomiota kohtaan, jossa Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen virkamiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinnan tekisi Pääesikunta, siis sotilastiedusteluviranomainen itse.

”Sotilastiedustelun luonne huomioiden esitutkinnan toimittaminen tulisi näissä tilanteissa mielestäni aina antaa poliisille. Tämän tulisi koskea paitsi Puolustusvoimien tiedustelulaitosta myös Pääesikunnan tiedusteluosastoa. Jo sen harkinta, onko asiassa syytä epäillä rikosta, tulisi kuulua poliisille.”

Ministeriön Gau sanoo, että Jääskeläisen näkemyksiä on koetettu ottaa huomioon.

”Mutta nämä uudet toimivaltuudet on nähty tärkeäksi, eli niihin ei ole tehty muutoksia”, hän kertoo.

Toki kannatustakin ehdotus tässä maailmantilanteessa saa, esimerkiksi Päällystöliitolta.

”On oletettavaa, että Suomen Nato-jäsenyys sekä lähialueella tapahtuneet turvallisuusympäristön muutokset lisäävät tietoverkoissa tapahtuvaa laitonta operatiivista tiedonhankintaa. Tällä hetkellä Puolustusvoimien rikostorjunnalla puuttuu verkkomaailmassa itsenäinen toimintakyky”, liitto katsoo.

Myös Suomen asianajajaliitto pitää ehdotuksia tarkoituksenmukaisina. Sen mukaan tietolähdetoimintaa Puolustusvoimat voisi tarvita vakoilurikosten paljastamiseksi. Mutta hankalaa liiton mukaan olisi, jos se joutuisi pyytämään siihen toisen viranomaisen apua.

Oikaisu 30.11.2022 kello 13.50: Kyse on oikeusasiamies Petri Jääskeläisen antamasta lausunnosta, ei apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen lausunnosta, kuten jutussa aiemmin virheellisesti luki.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat