Oikeuskansleri: Sanna Marin ei jättänyt tehtäviä hoitamatta eikä maan turvallisuus vaarantunut

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan pääministeri Sanna Marinia ei ole syytä epäillä lainvastaisesta menettelystä bilekohun yhteydessä.

Pääministeri Sanna Marinin bilekohu levisi myös ulkomaisiin tiedotusvälineisiin.

4.11. 9:49

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei puutu pääministeri Sanna Marinin elokuiseen bilekohuun. Pöystin mukaan hänellä ei ole aihetta epäillä Marinia lainvastaisesta menettelystä ministerin virkatoimessa tai virkavelvollisuuden laiminlyömisestä.

Marinin vapaa-ajanvietto nousi keskusteluun, kun julkisuuteen levisi videoita villisti tanssivasta pääministeristä. Jotkut olivat näkevinään videoilta merkkejä jopa laittomien päihteiden käytöstä.

Videoissa ja kuvissa näkyi Marin juhlimassa yksityisasunnossa ja yökerhossa. Kohu keräsi kierroksia myös kuvasta, jossa Marinin vieraat poseeraavat pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa otetussa kuvassa paidanhelmat nostettuina.

Pöystille oli tullut asiasta useita kanteluita. Niissä muun muassa epäiltiin, ettei Marin olisi ollut viikonlopun aikana työkykyinen alkoholin käytön vuoksi. Kanteluiden mukaan Marinin olisi tullut luovuttaa pääministerin tehtävien hoito tuolloin sijaiselle, koska pääministerin tehtävien hoitaminen vaatii ympärivuorokautista valmiutta ja täyttä toimintakykyä.

Lisäksi kantelijat arvostelivat, ettei Marin ollut juhlinnasta kuvatulla videolla toiminut pääministerin arvolle kuuluvalla tavalla. Kantelijat jopa epäilivät, että pääministerin toiminta on heikentänyt Suomen mainetta ja turvallisuutta.

Lisäksi kantelijat arvostelivat sitä, että pääministerin virka-asuntoon oli päästetty ihmisiä ilman turvallisuusselvityksiä.

Pöysti huomauttaa ratkaisussaan, että vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan ministerin menettely voi tulla lainvalvonnallisesti arvioitavaksi lähinnä silloin, kun kyse on ministerin virkatoimista.

”Jotta laillisuusvalvonta voisi ulottua myös ministerin varsinaisten virkatointen ulkopuoliseen menettelyyn, menettelyllä tulisi olla oikeudellisesti merkityksellinen yhteys ministerin virkatoimiin. Menettelyn kuulumista laillisuusvalvonnan piiriin on tällöin arvioitava tapauskohtaisesti.”

Aiemmassa, Marinin virkapuhelimen käyttöä koskevassa ratkaisussaan Pöysti katsoi, että ministereillä on velvollisuus turvata valtioneuvoston toimintakykyä. Siten joissain tapauksissa vapaa-ajan vietollakin voi olla merkitys siihen, millaista harkintaa ja menettelyä ministeriltä voidaan edellyttää.

”Oikeuskansleri voi kuitenkin arvioida ministerin menettelyn lainmukaisuutta lähinnä sellaisessa konkreettisessa tilanteessa, jossa ministerin virkatehtävän hoitaminen olisi esimerkiksi puuttuneen toimintakyvyn vuoksi laiminlyöty tai vaarantunut taikka virkatehtävän hoitamisessa olisi menetelty lainvastaisesti.”

Tässä tapauksessa kanteluissa ei ole yksilöidysti esitetty, että jokin pääministerille kuuluva virkatehtävä olisi jäänyt hoitamatta tai että jonkin sellaisen tehtävän hoitaminen olisi vaarantunut, Pöysti jatkaa.

Virkamiesten käyttäytymistä koskevat säännökset eivät koske ministereitä, Pöysti toteaa.

”Ministeri kantaa käyttäytymisestään poliittista vastuuta eduskunnan luottamuslause­äänestyksissä. Poliittinen vastuu punnitaan myös määräajoin demokraattisissa vaaleissa. Oikeuskanslerin tehtäviin ylimpänä laillisuusvalvojana ei kuulu ministerin toiminnan moraalin taikka ministerin poliittista uskottavuutta ja hänen nauttimaansa luottamusta koskevien kysymysten arviointi.”

Pääministeri saa käyttää virka-asuntoaan myös yksityistilaisuuksiin. Niihin osallistuville ei tarvitse tehdä turvallisuusselvitystä. Pöystin mukaan ei ole aihetta epäillä, että tietoturvallisuus tai valtion turvallisuus olisivat vaarantuneet.

Osaston uusimmat

Osaston luetuimmat