Tutkimus: Suomalaiset sairaan­hoitajat kävelevät töissä valtavasti

Tutkimuksessa seurattiin yhteensä 389:ää sairaanhoitajaa työssään eri puolella Suomea.

Sairaanhoitajat kävelevät vuorojensa aikana muun muassa potilaiden luokse, sekä toimenpide- lääke- ja taukohuoneisiin.

9.11. 14:55 | Päivitetty 9.11. 15:24

osastolla työskentelevät sairaanhoitajat kävelevät työvuoronsa aikana valtavasti, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Vuorojensa aikana sairaanhoitajat kävelevät omalta työpisteeltään muun muassa potilaiden luokse, lääkehuoneeseen ja taukohuoneeseen.

Tutkimuksessa seurattiin sairaanhoitajien vuoronsa aikana kävelemää matkaa sekä manuaalisesti että esineiden internetin avulla. Molemmissa ideana oli kirjata ylös sairaanhoitajan yksittäiset käynnit eri osastohuoneissa.

Tutkimuksen manuaaliseen seurantaan osallistui yhteensä 29:ää sairaanhoitajaa erilaisilta osastoilta Oulusta, Tampereelta, Turusta, Kuopiosta, Seinäjoelta ja Joensuusta. Data kerättiin vuosina 2006–2015.

Osastoksi tutkimuksessa määriteltiin yksikkö, jossa potilaat saavat yleissairaanhoitoa tai leikkauksen jälkeistä hoitoa vuorokauden ympäri.

Jokaista hoitajaa seurattiin yhden vuoron ajan. Kukin sairaanhoitaja liikkui keskimäärin vuoronsa aikana huoneesta toiseen noin 105 kertaa. Öisin liikenne oli satunnaisempaa kuin aamuisin tai päivisin.

Liikenteestä noin kolmasosa suuntautui potilashuoneisiin ja noin kolmasosa työpisteelle. Yksi kymmenesosa käynneistä suuntautui lääkehuoneeseen. Loppujen käyntien päämäärät eivät jakautuneet yhtä selkeästi.

Tutkimuksen toiseen osioon osallistui 360 hoitajaa Oulun yliopistollisesta keskussairaalan yhdeksältä osastolta. Dataa kerättiin yhteensä 2 547 tunnin ja 49 minuutin ajan. Tämä seuranta tehtiin vuosina 2016–2019.

Järjestelmän keräämän tiedon perusteella kukin hoitaja kävi noin kahdeksantuntisen työvuoronsa aikana keskimäärin 81 huoneessa. Kuten manuaalisessakin seurannassa kävi ilmi, suurin osa liikenteestä tässäkin seurannassa suuntautui potilashuoneisiin. Useimmiten hoitajan askeleet suuntasivat potilashuoneesta potilashuoneeseen.

Järjestelmä ei kerännyt tietoa käynneistä huoneissa, joissa hoitajan käynti kesti alle neljä sekuntia. Tutkimuksessa mainitaan, että tämä on voinut olla syy vähäisempään vierailtujen huoneiden määrään verrattuna manuaaliseen tutkimukseen. Muuten näiden kahden seurannan tulokset olivat hyvinkin yhteneväisiä.

Tutkimuksen pääkirjoittaja on Sauli Karvonen, joka on myös konsulttiyritys Ska-Research oy:n toimitusjohtaja. Vaikka tutkimuksen tulokset julkaistiin nyt, on kerättyjä tietoja jo hyödynnetty muun muassa Oulun uuden yliopistollisen sairaalan suunnittelussa.

”Yhteistyö lähtee monen vuoden takaa. Olemme tehneet paljon mittauksia ja selvityksiä jo käynnissä olevan suuren sairaalahankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta uusi sairaala voidaan suunnitella entistä paremmin. Tämä selvitys on yksi niistä”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtaja Juha Korpelainen.

Selvitys on muun muassa auttanut uusien toimintamallien ja rakenteiden suunnittelemisessa.

Lisäksi tutkimustuloksia on voitu hyödyntää uuden tietojärjestelmän Eskon kehittämisessä. Esimerkiksi kävijämäärien pohjalta tehtiin johtopäätös: kirjauksia pitää pystyä tekemään myös jalanpäällä.

”Arvostamme sitä, että hoitohenkilökunta pystyisi olemaan paljon potilaan luona. Henkilökunta tarvitsee mobiiliratkaisuja [kirjaamiseen], niin että hoitaja pystyy olemaan potilaan vieressä ja kirjaamaan sieltä.”

Osa kirjaamisesta täytyy kuitenkin yhä tehdä tietokoneella. Tätäkin on pyritty uudessa tietojärjestelmässä yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan.

Toinen hoitajien aikaa potilaille vapauttava uudistus uudessa sairaalassa on lääkehoidon automatisoiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että robotit annostelevat kunkin potilaan lääkkeet suoraan pussiin, Korpelainen kertoo.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Osaston luetuimmat