Osa oppilaista kertoi opettajien kiusanneen toistuvasti

Viime vuonna toteutetussa kyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa, onko joku opettajista tai muista koulun aikuisista kiusannut oppilasta koulussa lukuvuoden aikana.

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyyn vastasi yli 91 500 lasta ja nuorta.

24.11. 7:51

Perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisista kuusi prosenttia oli kokenut vähintään viikoittaista kiusaamista opettajan tai muun koulun aikuisen taholta, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveys­kyselystä.

Myös muun ikäiset vastaajat kertoivat aikuisten kiusanneen.

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Vuoden 2021 kyselyyn vastasi yli 91 500 lasta ja nuorta. Vastaajat olivat tällä kertaa 4. ja 5. luokkalaiset, 8. ja 9. luokkalaiset sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat.

Viime vuonna toteutetussa kyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa, onko joku opettajista tai muista koulun aikuisista kiusannut oppilasta koulussa lukuvuoden aikana. Kiusaamisella tarkoitettiin kyselyssä sanoilla tai teoilla toistuvasti pahan mielen aiheuttamista. Kiusaamiseksi ei katsottu puuttumista oppilaan häiritsevään käyttäytymiseen tai tehtävien laiminlyöntiin.

Kiusaamista oli kokenut seitsemän prosenttia pojista ja neljä prosenttia tytöistä. Kokemukset kiusatuksi tulemisesta olivat yleisimpiä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla, ulkomaalais­taustaisilla sekä seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöön kuuluvilla oppilailla.

”Kouluissa on hyvä keskustella, millainen aikuisen tahatonkin käyttäytyminen voi pelottaa oppilasta tai tuntua kiusaamiselta”, THL:n kehittämispäällikkö Jenni Helenius sanoo tiedotteessa.

Yksinäisyyden tunnetta koko vuonna 2021 kyselyn mukaan 16 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista. Yksinäisyyden tunne on lisääntynyt erityisesti tytöillä, joista yksinäiseksi itsensä tunsi 13 prosenttia vuonna 2017, mutta vuonna 2021 osuus oli noussut 22 prosenttiin. Pojilla vastaavat luvut olivat kuusi ja yhdeksän prosenttia.

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus oli suurin seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöihin kuuluvilla nuorilla. Kodin ulkopuolelle sijoitetuista noin joka neljäs ja ulkomaalais­taustaisista joka viides oli tuntenut itsensä yksinäiseksi.

Korona-aikana kokemus koulu- ja luokkayhteisöön kuulumisesta on kyselyn mukaan vähentynyt. Keväällä 2021 itsensä tärkeäksi osaksi kouluyhteisöä koki alle puolet 8. ja 9. luokan oppilaista, kun neljä vuotta aikaisemmin heitä oli yli puolet.

Kyselyn mukaan noin hieman yli puolet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista pitää koulunkäynnistä. Pojilla osuus oli tyttöjä suurempi.

Osaston uusimmat

Osaston luetuimmat