Oikeusasiamies: Kela syrjii lisääntymis­ikäisiä naisia lääke­korvauksissa

Hedelmällisessä iässä olevat naiset joutumaan maksamaan epilepsia-lääkkeistään, kun muut saavat ne ilmaiseksi. Apulaisoikeus­asiamies Maija Sakslin moittii viranomaisia syrjinnästä ja vaatii muutosta.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan hedelmällisessä iässä olevia naisia on syrjitty epilepsialääkkeiden korvauksissa.

2.1. 15:20

Hedelmällisessä iässä olevia naisia on syrjitty epilepsia­lääkkeiden korvaamisessa. Näin arvioi eduskunnan apulaisoikeus­asiamies Maija Sakslin tuoreessa päätöksessään.

Moitteet kohdistuvat Kelaan, sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) sekä STM:n yhteydessä toimivaan hintalauta­kuntaan.

Syrjintä syntyi siitä, että normaalisti tietyille, yleistyviksi epilepsioiksi kutsutuille epilepsia­tyypeille määrätään ensisijaiseksi hoidoksi valproaattia. Se on sata­prosenttisesti korvattava lääke eli käyttäjälleen kokonaan ilmainen lukuun ottamatta muutaman euron omavastuuosuutta.

Valproaattia ei kuitenkaan suositella lisääntymis­ikäisille naisille, koska se lisää sikiön vaurioiden riskiä.

Tämän takia tytöille ja hedelmällisessä iässä oleville naisille määrätään vaihtoehtoista lääkettä. Se on peruskorvattava lääke, eli siitä korvataan 40 prosenttia.

Sakslinin hankkiman selvityksen mukaan tästä koituu hedelmällisessä iässä oleville naisille vuosittain vähintään 400 euron kustannukset. Enimmillään kustannukset ovat sama kuin lääkekatto. Vuonna 2022 lääkekatto oli 592,16 euroa.

Asiasta oli oikeusasia­miehelle kannellut neurologi, joka oli huomannut potilaidensa tilanteen muuttuneen kesäkuussa 2021 voimaan tulleen Kelan päätöksen jälkeen.

Sen jälkeen hänen ja hänen kollegoidensa naispotilaille oli haettu lääkkeiden erityis­korvattavuutta eli sadan prosentin korvausta, mutta yksikään ei ollut mennyt läpi. Päätös siis heikensi naispotilaiden asemaa, kantelija totesi.

Sakslinille antamissaan selvityksessä sen enempää Kela, STM kuin tasa-arvovaltuutettukaan eivät pitäneet tilannetta ongelmallisena.

Sakslin päätyi toiseen päätelmään. Hän perustelee päätöstään perustuslain ja ihmisoikeus­sopimusten säännöksillä, yhdenvertaisuus­lailla sekä sairausvakuutus­lailla.

Sakslinin mukaan kyse ei ole ollut yhdenvertaisuus­laissa tarkoitetusta välittömästä syrjinnästä. Laissa kuitenkin kielletään myös välillinen syrjintä. Näennäisesti yhdenvertainen säännös voi siis olla syrjivä.

Tasa-arvolain mukaan välillistä syrjintää on esimerkiksi naisten ja miesten asettaminen eri asemaan raskaudesta ja synnytyksestä johtuvista syistä.

Tässä tapauksessa hedelmällisessä iässä oleville naisille aiheutuu epilepsiahoidostaan suurempi taloudellinen rasite kuin muille.

”He ovat siten huonommassa asemassa kuin muut yleistynyttä epilepsiaa sairastavat henkilöt. Menettely on yhdenvertaisuus­lain näkökulmasta epäedulliseen asemaan saattamista”, Sakslin huomauttaa.

Sakslinin mukaan Kela, hintalauta­kunta ja STM eivät ole lainkaan arvioineet tilannetta yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Ne ovat siten toimineet lainvastaisesti.

Sakslin painottaa, että lääkkeet ovat tärkeä osa terveyden- ja sairaudenhoitoa.

”Lääkekorvaus­järjestelmän tarkoitus on varmistaa, että vakuutetut saavat tarpeelliset lääkkeensä kohtuullisin kustannuksin.”

Sakslinin mukaan sairausvakuutus­lakia ja sen nojalla annettua valtioneuvoston asetusta säädettäessä on ollut tarkoituksena, että epilepsian hoidossa tarvittava välttämätön lääke on erityiskorvattava eli käyttäjälleen ilmainen lukuun ottamatta muutaman euron omavastuuosuutta.

Nyt säännöksiä on tulkittu lainsäätäjän tahdon vastaisesti niin, että yleistynyttä epilepsiaa sairastavat, hedelmällisessä iässä olevat tytöt ja naiset saavat ainoastaan peruskorvauksen.

Sakslin pitää syrjintää erityisen moitittavana. Kelan, STM:n ja hintalautakunnan on toukokuun loppuun mennessä ilmoitettava, mihin toimiin ne ovat ryhtyneet asian korjaamiseksi.

Oikaisu 2.1. kello 17.46: Juttuun lisätty maininta siitä, että valproaatin käyttäjälle tulee maksettavaksi muutaman euron omavastuuosuus.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat