Lääkäri määräsi toistuvasti suuria määriä opioideja: Yksi potilas sai reseptejä 4 300 tabletille

Valviran saaman selvityksen perusteella oululainen lääkäri oli määrännyt potilailleen väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä toistuvasti ja suuria määriä puutteellisin potilasmerkinnöin.

20.1. 16:03 | Päivitetty 20.1. 16:15

Törkeästä huumausainerikoksesta ja lääkerikoksesta epäillyn lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta rajoitettiin viime vuonna väliaikaisesti Valviran päätöksellä.

Oulun poliisi kertoi viime viikolla, että oululaislääkärin epäillään allekirjoittaneen suuren määrän perusteettomia reseptejä puolentoista vuoden aikana.

Poliisitiedotteen mukaan lääkäri olisi allekirjoittanut useille henkilöille reseptejä keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä ja huumaavista lääkeaineista tammikuun 2021 ja heinäkuun 2022 välisenä aikana.

Lääkärin epäillään myös ottaneen osuuksia lääkkeistä maksuksi itselleen reseptien kirjoittamisesta ja tienneen reseptejä kirjoittaessaan, että lääkkeitä myydään eteenpäin.

Poliisi epäilee lääkärin pyytäneen muita myymään lääkkeitä ja näin hyötyneen lääkemyynnistä myös rahallisesti.

HS:n tietojen mukaan rikoksista epäilty lääkäri on noin 45-vuotias nainen.

Viime vuosina lääkäri on työskennellyt kahdelle terveyspalveluja tarjoavalle yritykselle. Hän piti vastaanottoja potilaille pitkälti etänä. Työsuhde kumpaankin yritykseen on sittemmin loppunut.

Valvira teki lääkärin ammatinharjoittamisesta selvityksen ja selvityksen pohjalta rajoitti hänen ammatinharjoittamisoikeuttaan väliaikaisesti viime vuonna. Osin salatusta päätöksestä ei selviä, mikä taho lääkäristä ilmoitti Valviralle. Saman vuoden kesällä poliisi aloitti tapauksen tutkinnan.

Lääkärin oikeutta harjoittaa ammattiaan rajoitettiin väliaikaisesti niin, että hän saa toimia lääkärin tehtävissä ainoastaan palvelussuhteessa julkisella puolella toisen laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Valvira katsoi, että lääkärin toimiminen itsenäisesti lääkärin ammatissa oli omiaan vaarantamaan potilasturvallisuuden.

Ammatinharjoittamisoikeuden väliaikainen rajoitus on voimassa asian selvittämisen ajan, enintään ensi vuodelle asti.

Väliaikaisen rajoitteen ollessa voimassa lääkärillä ei ole oikeutta määrätä apteekista toimitettavaksi keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, pregabaliinia sisältäviä lääkkeitä tai huumausainelääkkeitä.

Valviran mukaan yhteensä 36 potilasta oli hakenut lääkärin resepteillä apteekista tämänkaltaisia lääkkeitä neljän kuukauden aikana 2021–2022.

Valviran saaman selvityksen perusteella lääkäri oli määrännyt väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä toistuvasti ja pitkäkestoisesti, usein lähinnä potilaan omaan toiveeseen perustuen.

Joillekin potilaista hän määräsi muun muassa keskushermostoon vaikuttavia opioidikipulääkkeitä ja bentsodiatsepiineihin kuuluvia eri lääkkeitä useasti satoja tabletteja.

Valviran päätöksessä eritellyn lääkelistauksen perusteella lääkäri oli esimerkiksi määrännyt neljän kuukauden aikana yli kymmentä eri reseptilääkettä, joista useiden tiedetään addiktoivan ja olevan myös yleisesti väärinkäytettyjä päihdetarkoituksessa. Henkilölle määrätyissä resepteissä eri lääkkeiden tablettimäärä oli yhteenlaskettuna yli 4 300 kappaletta.

Lääkäri perusteli määräämiään lääkkeitä muun muassa hoidon lääkinnällisillä tarpeilla ja kertoi hoitaneensa myös esimerkiksi keskustelemalla ja tukea antamalla. Lääkärin oma tarkempi selvitys toiminnastaan on päätöksessä salattu.

Valvira totesi päätöksessään, että lääkäriltä saamansa selvityksen perusteella hänen tekemänsä potilasasiakirjamerkinnät olivat puutteelliset. Ne eivät sisältäneet riittävästi tarpeellisia tietoja potilaiden hoidon suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi.

Valviran mukaan asiakirjoista puuttui merkintöjä muun muassa taudinmäärityksestä, lääkitysten lääketieteellisistä perusteista sekä lääkehoidon seurannasta.

Valviran saamien tietojen perusteella lääkäri ei selvittänyt riittävästi potilaiden esitietoja, tehnyt vastaanotoillaan kattavia tutkimuksia tai toteuttanut lääkevasteiden ja haittavaikutusten seurantaa asianmukaisesti.

Valvira katsoi, että määrätessään väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä hän olisi laiminlyönyt erityisen huolellisuuden ja varovaisuuden, jota lääkkeiden määrääminen edellyttää.

Koska merkinnät olivat puutteellisia, lääkärin määräämän lääkehoidon asianmukaisuuden arviointi oli vaikeaa eikä annetun hoidon tavoite aina selvinnyt potilasasiakirjoista, Valvira totesi.

Poliisi aloitti lääkäriin liittyvän tutkinnan kesällä 2022 ja siirsi valmiin esitutkinnan viime viikolla syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisi kuvaili esitutkintakokonaisuutta tiedotteessa luonteeltaan ”varsin laajaksi ja poikkeukselliseksi.”

Lääkärin toiminnan osalta poliisi tutki tapausta epäiltynä törkeänä huumausainerikoksena ja lääkerikoksena. Lääkärin lisäksi poliisi epäilee yhtä henkilöä törkeästä huumausainerikoksesta ja useita muita henkilöitä huumausainerikoksesta sekä lääkerikoksista.

HS:n tietojen mukaan nainen oli vangittuna epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta viime vuoden heinäkuusta marraskuulle.

Naisen oikeusavustaja kieltäytyi aiemmin kommentoimasta rikosepäilyä HS:lle.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat