Booky-kirjakauppaa pyörittävä Antti Ypyä pyrkii muuttamaan alaa oikeusjuttu kerrallaan – Lähettää viivästyslaskun jopa saatavista, jotka on maksettu eräpäivänä

Korkeimmassa oikeudessa on vireillä poikkeukselliset neljä tapausta, jotka koskevat Bookyn yritysryppään laskutuskäytäntöä. Asiasta on haettu ennakkopäätöstä EU:n tuomioistuimesta.

Kirja-alan laskutuskäytännöt ovat poikineet neljä riitajuttua korkeimpaan oikeuteen.

24.5. 8:48

Loimaalainen kirjakaupan omistaja oli jäämässä vuonna 2018 eläkkeelle. Kirjojen kivijalkakauppa oli tyrehtymässä, ja kirjojen tukkuliike, josta kauppias oli tilannut kirjoja vuodesta 1990-luvulta alkaen, oli myyty uudelle omistajalle.

Verkkokirjakauppa Booky.fi oli ostanut Porvoon kirjakeskuksen kirjakustantaja WSOY:ltä. Samalla Booky Groupin pääomistajasta Antti Ypyästä oli tullut tukkuliikkeen pääomistaja.

Kauppiaan huolet toteutuivat, sillä nyt kolme vuotta myöhemmin jo eläkkeelle jäänyt kauppias on määrätty maksamaan tukkuliikkeelle lähes 30 000 euron korvaukset. Korvaukset liittyvät aikanaan myöhässä maksettuihin laskuihin.

Kirja-alalla Ypyällä on maine yrittäjänä, joka haastaa liikekumppaninsa herkästi oikeuteen. Miehen yrityksillä on tällä hetkellä neljä riita-asiaa korkeimmassa oikeudessa – poikkeuksellisen paljon yhdelle yrittäjälle. Yhdestä niistä on pyydetty ennakkopäätöstä EU:n tuomioistuimelta.

Loimaan Uuden Kirjakaupan eläkkeellä oleva entinen omistaja ei antanut HS:lle asiassa haastattelua. Moni muukin ilmoitti pelkäävänsä joutuvansa oikeuteen.

Eräs haastateltava kertoi, että kirja-alalla pelätään puhua asiasta, sillä Ypyä haastaa "takuuvarmasti" oikeuteen.

Loimaalaisen kirjakaupan laskutus oli vuosikausia tuttua monelle pienyrittäjälle. Yritys maksoi osan laskuista aikataulussa, mutta osa laskuista viivästyi. Laskutuksesta oli ollut yhteisymmärrys Porvoon kirjakeskuksen kanssa WSOY:n ollessa omistajana. Porvoon kirjakeskus ei lähettänyt lyhyistä viivästyksistä muistutusta. Pitkään erääntyneet laskut siirtyivät perintätoimistolle, joka peri maksumuistutuksesta viiden euron perintäkulun.

Kun Booky osti kirjatukun, laskutuskäytäntö muuttui, ja pienikin viivästys johti viivästyskorkoihin ja vakiokorvaukseen. Yritysten välisessä toiminnassa on lakisääteinen 40 euron vakiokorvaus, joka velkojalla on oikeus periä.

Muutos koski laskuja myös takautuvasti.

Tukku lähetti loimaalaiselle kirjakaupalle laskut vakiokorvauksista ja viivästyskoroista. Nämä korvaukset liittyivät yli 300 laskuun. Suuri osa niistä oli WSOY:n omistajakaudelta, ja niiden laskutuksesta oli sovittu tapauskohtaisesti.

Yksittäinen myöhässä maksettu lasku saattoi koskea ainoastaan yhtä kirjaa ja oli vain muutaman euron suuruinen. Nyt se muuttui yli 40 euron laskuksi.

Yhden haastatellun mukaan Booky löysi laista porsaanreiän ja rakensi vakiokorvauksista ”rahantekokoneen”.

Antti Ypyä

Antti Ypyän mukaan kyse on EU:n oikeuskäytännön mukaisesta toiminnasta.

EU:n tuomioistuin antoi jo vuonna 2006 päätöksen kahden saksalaisyrityksen laskutusriidassa. Oikeuden mukaan velkoja voi vaatia viivästyskorkoja, jos pankkisiirtona suoritettu maksu ei ole velkojan käytössä eräpäivänä.

”Tuomiolla on haluttu aikaansaada se, että vastuussa maksun mahdollisista viiveistä – siis myös pankkiliikenteen aiheuttamista viivästyksistä – on velallinen, ei velkoja ”, Ypyä kertoo.

Hän näkee asiassa kansantaloudellisesti tärkeän oikeudellisen kysymyksen.

”Unionin käytäntö poikkeaa siitä, mihin Suomessa on totuttu. Asiaan on tärkeä saada ennakkopäätös EU:n tuomioistuimesta”, Ypyä toteaa.

Miksi jo maksetuista laskuista pitää periä takautuvasti viivästyskorkoja ja vakiokorvauksia?

”Oikeudellisesti kyse ei ole takautuvasti laskuttamisesta, vaan syntyneen saatavan laskuttamisesta määräajassa. Syntyneitä saamisia saa Suomessa vanhenemislain mukaan pääsääntöisesti periä kolmen vuoden ajan”, Ypyä sanoo.

Loimaalainen kirjakauppias ei ole ainoa velallinen, joka on saanut vakiokorvauksista karhukirjeen.

Suomen Yrittäjät kertoi helmikuussa laskutusilmiöstä, jonka myötä useat yrittäjät olivat ottaneet järjestöön yhteyttä. Porvoon kirjakeskus oli lähettänyt yrittäjille laskuja, joiden eräpäivä on ollut lauantaina. Kun yrittäjät maksoivat laskun eräpäivänä, se näkyi vastaanottajalla vasta seuraavana maanantaina.

Lue lisää: Yrittäjiltä on peritty viivästys­korkoa laittamalla laskujen erä­päivä lauantaille – laskujen lähettäjä: ”Ehkä on syytä lähteä muuttamaan kansallista tapaa”

Tämän jälkeen Porvoon kirjakeskus lähetti yrittäjälle viivästyslaskun, jossa oli 40 euron vakiokorvaus.

Ypyän mukaan lauantaina eräpäivät eivät ole tarkoitushakuisia vaan liittyvät laskutusjärjestelmään.

”Jos laskussa on 30 päivän maksuaika, torstaina lähetetyn laskun eräpäivä on automaattisesti lauantaina”, Ypyä sanoo.

Hänen yrityksensä on hakenut vakiokorvauksia myös julkishallinnon puolella. Hän nousi Suomen Kirjastopalvelut oy:n pääomistajaksi vuonna 2017. Yritys vei markkinaoikeuteen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vastaavista laskuista.

Oikeus hylkäsi vaatimuksen, mutta asia on nyt edennyt korkeimpaan oikeuteen.

Toinen korkeimpaan oikeuteen edennyt juttu liittyy Bookyn ja Kuntien Hankintapalvelut KuHA Oy:n väliseen riitaan.

KuHalla ja Bookylla oli ollut hankintasopimus vuodesta 2011 alkaen. Kun Booky alkoi lähettää vuonna 2018 vakiokorvauslaskuja, KuHa irtisanoi sopimuksen sopimusrikkoon vedoten.

Booky vei asian oikeuteen ja hävisi sekä käräjä- että hovioikeudessa, mutta sai valitusluvan korkeimpaan oikeuteen.

LoimaAlaisen kirjakaupan lisäksi myös muutkin pikkukirjakaupat ovat joutuneet oikeuteen vastaavista laskuista.

Booky oli jäsenenä Info-kirjakauppojen osuuskunnassa, mutta se erotettiin jäsenistön päätöksellä.

Booky.fi toimi jäsenenä itsenäisten Info-kirjakauppojen taustalla toimivassa osuuskunnassa vuodesta 2016 alkaen. Loimaalainen kirjakauppa oli samaisen osuuskunnan jäsen.

Osuuskunta Informaatiokirjakauppa erotti Booky.fi:n jäsenyydestään vuonna 2018, sillä yrityksen jäsenyys aiheutti osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa.

Booky vei erottamisasian käräjäoikeuteen, jonka päätöksen mukaan erottaminen oli pätemätön.

Oikeudessa kuulun osuuskunnan edustajan mukaan kirja-alalla ei ollut totuttu Bookyn ”häikäilemättömiin” toimintatapoihin. jotka olivat aiheuttaneet pelkoa yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Yritys oli uhkaillut muun muassa markkinaoikeudella.

”Kysymyksessä ei ole ollut uhkailemisesta, vaan niin Booky kuin muutkin alan toimijat ovat riitauttaneet useita kymmeniä hankintamenettelyjä vuosien varrella”, Ypyä toteaa.

Osa osuuskunnan aiemmista yhteistyökumppaneista oli kieltäytynyt neuvottelemasta osuuskunnan kanssa vedoten riitoihin Bookyn kanssa.

”Osuuskunta ei kutsunut todistajaksi yhtäkään sellaista tahoa, joka väittää olleensa Bookyn kanssa erimielisyyksissä”, Ypyä sanoo.

Riita jatkui Helsingin hovioikeudessa, jonka huhtikuussa antaman päätöksen mukaan erottamisessa ei ollutkaan moitittavaa. Booky on hakemassa tuomiosta valituslupaa korkeimpaan oikeuteen.

”Se on ihan varma valitusluvan hakemisen paikka”, Ypyä sanoo.

Ypyä korostaa, että Booky on pyrkinyt haastamaan kirja-alan vakiintuneita toimintamalleja, joita yritys ei ole pitänyt toimivina.

”Kirja-ala on pieni ala, jossa on pienelle alalle tyypillisiä klikkejä ja toimintatapoja. En usko, että Bookyn toiminta olisi vaikeutunut alalla viivästyskorkojen lähettämisten takia”, Ypyä sanoo.

Erottamisprosessin aikana Booky vei kaksi Info Kirjakauppaa käräjäoikeuteen jälleen kerran vakiokorvauksista. Korvausvaatimukset koskivat laskuja takautuvasti kolmen vuoden ajalta.

Myös nämä jutut ovat edenneet korkeimpaan oikeuteen, ja juuri toisesta oikeus pyysi ennakkoratkaisua EU:n tuomioistuimelta.

Entä mitä on tapahtunut Loimaan Uudelle Kirjakaupalle? Yrityksen toiminta päättyi, ja sen omistaja on nyt eläkkeellä, mutta laskuriita on jatkunut.

Ensin kirjakauppa kiisti Porvoon kirjakeskuksen vaatimukset vakiokorvauksista hyvän perintätavan vastaisina. Yksi perusteluista oli se, että valtaosassa kyseisistä laskuista ei lähetetty maksumuistutusta.

Asia eteni Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, jossa riita päätyi kirjakaupan hyväksi. Oikeuden mukaan tukkuliikkeen ja kirjakaupan välille oli muodostunut seitsemän vuoden aikana vakiintunut käytäntö, jossa viivästyskorkoja ei peritty muutoin kuin perintätoimiston periessä saatavia.

Vakiintunut käytäntö oli muodostunut niin sanotuksi hiljaiseksi sopimukseksi. Kirjakauppa joutui maksamaan vain 16 laskun korot ja perintäkulut eli noin 800 euroa.

Porvoon kirjakeskus vei asian hovioikeuteen. Hovioikeus muutti toukokuussa tuomiota tukkuliikkeen hyväksi. Hovioikeuden mukaan hiljainen sopimus koski niitä laskuja, joissa maksu oli lähtenyt kirjakaupan tililtä eräpäivänä tai seuraavana maksupäivänä.

Entä ne laskut, jotka kirjakauppa oli maksanut selvästi myöhässä, mutta joista ei ollut lähtenyt maksumuistutusta?

Hovioikeuden mukaan näissä tapauksissa velkojalla on oikeus viivästyskorkoon ja 40 euron vakiokorvaukseen.

Kun perintälakia laadittiin, sen esitöissä korostettiin, että oikeus vakiokorvaukseen syntyy suoraan maksuviivästyksen perusteella.

Velkojan ei siis tarvitse lähettää edes maksumuistutusta ollakseen oikeutettu 40 euron vakiokorvaukseen.

”Tässä riidassa on saatu hovioikeuteen mennessä lahjakkaasti jo 60 000 euron oikeudenkäyntikulut. Ehkä tässä herää kysymys, että kumpi tämän riidan on aiheuttanut, velallinen vai velkoja”, Antti Ypyä sanoo.

Jutussa käytetty lähteenä muun muassa tuomioistuimien päätöksiä.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat