Maahanmuuttaja teki töitä palkatta ja pyysi apua – Poliisi ei auttanut

Apulaisoikeuskansleri ojentaa Lounais-Suomen poliisia ja Poliisihallitusta virheellisestä laintulkinnasta.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan Lounais-Suomen poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja ei toiminut lainmukaisen harkintavaltansa rajoissa jättäessään esitutkinnan toimittamatta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä tehdystä tutkintapyynnöstä.

28.10. 15:55

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antaa noottia Lounais-Suomen poliisilaitokselle ja Poliisihallitukselle.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Lounais-Suomen poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja ei toiminut lainmukaisen harkintavaltansa rajoissa, kun jätti esitutkinnan toimittamatta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä tehdystä tutkintapyynnöstä.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri pitää huolestuttavana, ettei Poliisihallitus tunnistanut virheellistä laintulkintaa. Poliisihallitus johtaa ja valvoo poliisitoimintaa.

Poliisin toiminnasta oikeuskanslerin virastoon kannellut ihminen oli tehnyt poliisille tutkintapyynnön, jonka mukaan hän oli työskennellyt eräässä yhtiössä palkatta ja ilman kirjallista sopimusta yli kahden kuukauden ajan.

Kantelijan mukaan hän teki näin, koska muutoin työnantaja olisi päättänyt hänen samassa yhtiössä työskennelleen puolisonsa työsuhteen. Kantelijan ja tämän puolison oleskeluluvat olivat riippuvaisia puolison työsuhteesta, kerrotaan apulaisoikeuskanslerin ratkaisua käsittelevässä tiedotteessa.

Poliisi ei toimittanut esitutkintaa, koska tutkinnanjohtajan mukaan asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta.

Aluksi kantelijan oikeuskanslerin virastoon tekemä kantelu siirtyi Poliisihallitukselle, joka totesi, että päätös oli asianmukaisesti perusteltu ja tutkinnanjohtaja oli toiminut harkintavaltansa rajoissa. Sitten apulaisoikeuskansleri otti omana aloitteena tutkittavaksi Poliisihallituksen kanteluratkaisun, ja sitä koskevan poliisilaitoksen päätöksen.

Apulaisoikeuskansleri tarkasteli, oliko asiassa asianmukaisesti tunnistettu kiskonnantapaisen työsyrjinnän ja muiden rikosten tunnusmerkistöt sekä tehty perusteltu päätös.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan selvityksistä ilmeni, että poliisi oli hyväksynyt kantelijan kertoman siitä, että tämä oli työskennellyt yli kahden kuukauden ajan yhtiössä palkatta ja ilman kirjallista sopimusta osin siksi, ettei hänen puolisonsa työsuhdetta irtisanota.

Poliisihallitus totesi, että kantelija oli toiminut sopimusta solmiessaan vapaaehtoisena ja suostuminen oli tapahtunut kantelijan omista intresseistä.

Työsyrjinnän tai kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistö ei edellytä kuitenkaan erehdyttämistä. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa tuodaan esille, että työntekijöitä pitää kohdella yhdenvertaisesti, eikä esimerkiksi työntekijöiden perhesuhteita saa käyttää hyväksi saattamiseksi heikompaan asemaan. Työntekijän suostumus työehtoihin ei poista teon rangaistavuutta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan asiassa ei myöskään ilmennyt, että poliisi olisi ottanut arvioissaan huomioon niitä olosuhteita, joissa palkattomaan työskentelyyn oli suostuttu.

Tutkinnanjohtajana toiminut Lounais-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario ei apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan toiminut lainmukaisen harkintavaltansa rajoissa jättäessään esitutkinnan toimittamatta. Lisäksi apulaisoikeuskansleri tuli siihen tulokseen, että Poliisihallituksessa kantelun ratkaisseet poliisiylitarkastaja ja ylitarkastaja eivät tunnistaneet tutkinnanjohtajan tekemää virheellistä laintulkintaa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan saatujen selvitysten perusteella myöskään Poliisihallitus ja Lounais-Suomen poliisilaitos eivät tunnistaneet virheellistä laintulkintaa.

Ratkaisu annettiin tällä viikolla. Siinä apulaisoikeuskansleri pyytää Poliisihallitusta ilmoittamaan 15. marraskuuta mennessä, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin se on päätöksen perusteella mahdollisesti ryhtynyt.

Lue lisää: HS:n selvitys poliisin ihmis­kauppa­tutkinnoista johti apulais­oikeus­kanslerin ankaraan arvosteluun ja rikos­tutkintaan: Poliisissa lain­vastaisia ratkaisuja ja vakavia puutteita osaamisessa

Lue lisää: Tutkinta lopetettu

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Osaston luetuimmat