Tulevat hoitajat harjoittelevat leikkaus­sali­tilanteita ”potilaalla”, joka ei puhu sanaakaan suomea

Turun ammatti­korkea­koulu on kehittänyt simulaation, jossa sairaanhoitaja­opiskelijat perehtyvät leikkaus­osastolla työskentelyyn.

Turun ammatti­korkeakoulun sairaan­hoitaja­opiskelijat harjoittelevat leikkaus­salin hoito­työtä simulaatioilla. Harjoituksissa käytetään nukkeja ja potilas­näyttelijöitä.

| Päivitetty

Piip, piip, piip, piip. Tasainen piippaus kaikuu leikkausosaston heräämö­tilassa ja rikkoo ilmastointi­laitteen taustahuminan.

Potilas makaa sairaala­sängyssä. Hän heräilee nukutuksesta. Seuranta­monitorissa lukemat ovat esimerkilliset, ja potilaan tila vaikuttaa vakaalta.

Yhtäkkiä tilanne muuttuu ja potilas on silmin nähden levoton. Monitorin piippaus kiihtyy. Syke hakkaa.

Koska syke on koholla, todennäköisiin syy potilaan levottomuuteen on kipu, päättelevät Turun ammatti­korkea­koulun kolmannen lukuvuoden sairaan­hoitaja­opiskelijat Ada Smajic-Mumic ja Sandy Barbosa.

He selvittävät potilaan kivun voimakkuuden ja lääkitsevät hänet lääkärin ohjeistuksen mukaisesti.

”I feel much better now!” potilas huikkaa parempi­vointisena. Hyvin meni, joten opiskelijat pääsevät etenemään.

Aidon tuntuisessa tilanteessa on kyse uudesta simulaatioharjoituksesta.

Simulaatioharjoituksen potilasnäyttelijä makaa heräämön sairaala­sängyssä umpilisäkkeen poistol­eikkauksen jälkeen.

Elina Hiekkamäki, Ada Smajie-Mumic, Sandy Barbosa, Eveliina Anttila, Sanni Haloila ja Kiia Lähteenmäki istuvat kannettavat tietokoneet edessään Turun ammatti­korkea­koulun mini­sairaalassa ja perehtyvät leikkaus­salin hoito­työhön.

Kyse on uudesta pelillisestä virtuaali­harjoituksesta. Sen avulla sairaan­hoitaja­opiskelijat harjoittelevat aitoa heräämö­tilannetta virtuaalisen potilas­näyttelijän kanssa.

”360-tekniikkaa hyödyntävässä simulaatiossa yhdistetään avoimen video­tuotannon keinoja ja vr-teknologian oppimis­elementtejä”, selittää Turun ammatti­korkea­koulun lehtori Juha Saarinen.

Simulaatioharjoitus on tuotettu kokonaan englanniksi, koska se on tarkoitettu myös laajempaan, kansain­väliseen käyttöön.

Hoitotyön opettajat rakentavat potilas­tapauksen ja pystyvät muokkaamaan sitä itsenäisesti. Harjoituksessa olevia kysymyksiä ja etenemis­polkuja voi räätälöidä yksilöllisesti.

”Simulaatioon voi syöttää erilaisia kysymyksiä ja lopputulemia, joita voi olla enemmän tai vähemmän riippuen esimerkiksi siitä, minkä tasoinen opiskelija suorittaa harjoitusta”, Saarinen kertoo esitellessään uutta tekniikkaa.

”Monipuolisuus takaa sen, että edessä saattaa olla hurjiakin patteristoja.”

Simulaatio­harjoituksessa olevia etenemis­polkuja voi räätälöidä siten, että harjoituksesta on mahdollisimman paljon hyötyä hoitotyön opiskelijalle, kertoo Turun ammatti­korkeakoulun lehtori Juha Saarinen.

Harjoituksen etenemisessä ratkaisee myös tekninen arpa: simulaatio ei näyttäydy kaikille opiskelijoille samanlaisena, vaan tietokone arpoo tilanteen kulun.

”Harjoituksessa näytölle ilmestyy kysymyksiä, jotka pitää ratkaista. Vastaukset vievät eteenpäin, kohti seuraavia hoito­tilanteita”, Lähteenmäki esittelee harjoituksen kulkua.

Hän siirtää näkymää hiirellä ja saa tilanteesta nopeasti 360 asteen kokonais­käsityksen. Kun potilaan tilassa tapahtuu muutos, hiirtä liikuttamalla voidaan siirtyä tutkimaan monitorista perus­elin­toimintoihin liittyviä arvoja.

Potilastiedot, potilaalle määrätyt lääkkeet ja perus­elin­toimintojen pisteytyksen laskuohje olivat kaikille samat harjoituksen alussa.

”Tästä näkee esimerkiksi potilaan painon ja pystyy laskemaan oikean lääkemäärän, jos potilaalle tulee vaikka kipua tai hänen veren­paineensa laskee”, Barbosa esittelee tietokoneensa ruudulta.

Tietokone kertoo, jos vastaukset tai lääkevalinnat ovat virheellisiä. Samoin käy, jos ei noudata hoito­määräyksiä. Tämä taas heijastuu simulaatio­harjoituksen loppu­pisteisiin.

Heräämö­harjoituksessa tietokoneen ruudulle ilmestyy kysymyksiä ja tehtäviä, joihin pitää vastata ja jotka pitää ratkaista. Sairaan­hoitaja­opiskelija Kiia Lähteenmäki esittelee näytöltään, miten vastaukset vievät kohti seuraavia hoito­tilanteita.

Simulaatio-oppiminen on jo tuttua sairaan­hoitaja­opiskelijoille, mutta leikkaussali ympäristönä on heille vielä uusi. Kuten ”heräämö­pelissä” myös simulaatiossa tekniikka on merkittävässä roolissa.

HS pääsi tutustumaan leikkaus­sali­toiminnankin simulaatioon leikkaus­sali­hoito­työn opettajan Marjo Kaarron johdolla. Hän ohjaa tulevia ammattilaisia uuden tekniikan käytössä ja simulaatiossa.

”Ryhmä jaetaan kahteen osaan. Osa opiskelijoista harjoittelee hetken heräämö­hoito­työtä, ja osa valmistautuu simulaatioon.”

Kun simulaatio käynnistyy, heräämö­ryhmä siirtyy seuranta­ryhmäksi. Simulaation lopuksi käydään harjoitus läpi yhdessä kohta kohdalta.

”Simulaatiota seurannut ryhmä tarkkailee tiettyjä, ennalta sovittuja asioita simulaation aikana. Niistä jutellaan sitten yhteisesti”, Kaarto kertoo.

Hän painottaa, että tarkoituksena ei ole etsiä virheitä vaan pääasia on oppiminen.

"Tämä on oiva mahdollisuus oppia leikkaus­sali­hoitotyötä autenttisesti, oikeissa ympäristöissä ja tilanteissa.”

Turun ammatti­korkea­koulun hoitotyön opettaja Marjo Kaarto tarkkailee tulevia sairaanhoitajia leikkaus­salihoitotyön ­simulaatiossa.

Sairaanhoitajaopiskelijat onkin roolitettu ihan oikeaksi leikkaus­sali­tiimiksi, johon kuuluvat anestesia­hoitajaa esittävä Sonja Lähteenmäki, valvovana hoitajana toimiva Jasmin Mäenpää, instrumentti­hoitajan roolissa toimiva Sonja Laaksonen ja potilasta esittävä Olga Elonen. Potilaan saattaa leikkaus­saliin hoitajana toimiva Essi Väisänen.

Simulaatio käynnistyy. Potilasta tuodaan leikkaussaliin pyörätuolissa. Saattava hoitaja antaa raportin anestesia­hoitajalle, joka ohjaa potilaan kapealle, vihreällä liinalla peitetylle sängylle.

Sitten alkaa tapahtua. Anestesia­hoitaja on asettanut lääkkeet valmiiksi ruiskuihin, ja valvova hoitaja valmistelee instrumentti­hoitajien leikkaus­sali­vaatteet ja leikkaus­alueen pesu­tarvikkeet.

Anestesiahoitajan roolissa toimiva Sonja Lähteenmäki asentaa tarvittavat seuranta­mittarit potilasta esittävälle Olga Eloselle.

Jasmin Mäenpää toimii avustavan hoitajan roolissa. Hän huolehtii muun muassa leikkaus­valmistelusta ja leikkausalueen pesusta.

Leikkaus­salissa on hiljaista. Vain pakkaus­muovit rapisevat ja ilmastointi­laite humisee.

”Sattuuko toimenpide?” potilasta näyttelevä Elonen rikkoo hiljaisuuden aito huoli äänessään.

Tulevat hoitajat vakuuttavat, että potilas ei tunne kipua nukutuksen aikana.

Anestesia­hoitajana toimiva Lähteenmäki asentaa potilaalle tarvittavat mittarit: veren­paine­mansetti, happi­saturaatio­mittari, ekg-elektrodit sekä aivo­sähkö­käyrään perustuvat bis-sensorit unen syvyyttä mittaamaan.

”Ette sentään mun pään sisälle pääse näillä?” potilas tiedustelee.

”Ei toki, nämä varmistavat nukutuksen riittävyyden leikkauksessa”, hoitaja vastaa.

Instrumenttihoitajina toimivat opiskelijat pukeutuvat leikkaus­sali­vaatteisiin. Avustava hoitaja Jasmin Mäenpää toimii apurina.

Pian potilas on unessa. Valvovana hoitajana toimiva Mäenpää pesee potilaan vatsan kirkkaalla desinfiointi­aineella. Sen jälkeen alue pestään rusehtavalla desinfiointi­aineella.

”Näin varmistetaan se, että koko alue on varmasti pesty ja puhdas”, Mäenpää perustelee.

Tämän jälkeen potilas ”peitellään” leikkaus­liinoin. Näkyville jää ainoastaan leikkausalue.

Kaarto seuraa tiimin toimintaa simulaatio­tilassa, ja viereisen huoneen tarkkailu­ryhmä katselee tapahtumia monitorilta.

"Nämä ovat kyllä tosi hyviä ja huolellisia opiskelijoita”, Kaarto iloitsee.

Potilas on nukutettu, leikkausalue pesty ja potilas ”peitelty” leikkausliinoin. Näkyville jää ainoastaan leikkausalue.

Simulaatiossa opiskelija­ryhmä jaetaan kahteen osaan: osa toimii aktiivisesti simulaatiossa, osa tarkkailee toimijoita viereisessä huoneessa monitorilta.

Saarinen ja sairaan­hoitaja­koulutuksen koulutus­vastaava Tiina Nurmela kertovat, että ”heräämö­pelissä” ja leikkaus­sali­simulaatioissa hyödynnetään virtuaali­tekniikkaa.

Heräämöharjoitus on rakennettu editorilla, johon opettaja on etukäteen tehnyt vaihtoehtoisia polkuja opiskelijoiden etenemiselle. Leikkaus­sali­simulaatiossa opettaja taas pystyy ohjailemaan tilannetta säätelemällä potilaan voinnin muutoksia ja siten monitorin näkymiä erillisen laitteiston avulla.

”Opiskelijat innostuvat oppimaan, kun tilanne tuntuu aidolta ja ympäristöön lisätään pelillisyyttä”, Nurmela toteaa.

Tulevat sairaanhoitajat nyökyttelevät: vaikka he ovat ensimmäistä kertaa harjoittelemassa leikkaus­potilaan hoitoa virtuaalisesti, menetelmä tuntuu kiinnostavalta.

Ainoaksi kompastus­kivekseen opiskelijat mainitsevat englannin kielen.

”Osa hoitotyön sanastosta on vierasta, mutta siinäkin oppii, kun joutuu käyttämään kääntäjää”, Barbosa pohtii.

Vaikka kieli tuntuu hankalalta, parasta opiskelijoista on se, että he saavat aidosti harjoitella.

”Simulaatioissa tulee pohtineeksi sellaisia asioita, joita ei välttämättä ihan oikeassa tilanteessa hoksaisi”, Smajic-Mumic kertoo.

Sekä ”heräämöpelissä” että simulaatioissa hyödynnetään virtuaali­tekniikkaa. Molemmissa ovat pääosassa aidon tuntuiset potilastapaukset ja niiden ratkaisut.

Tietokoneen ruudulla piippaus on vaimennut. Potilas on rauhallinen ja näyttää hyvinvoivalta. Saamme seurata näytöltä, kun vuode­osaston hoitaja hakee potilaan heräämöstä.

Harjoitus on päättynyt.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat