Nuoriso­psykiatrian palvelut ovat tukossa: ”Jono erikois­sairaan­hoitoon yltää elokuulle”

Nuorten mielen­terveys­häiriöiden hoito on ruuhkautunut Turussa. Koronavuodet ja yhteiskunnan vaatimukset ovat lisänneet oireilua ja hoitoon hakeutumista entisestään.

Nuorisopsykiatrian osaston ylilääkäri Maijastiina Hietamäki kertoo, että Turussa voi joutua odottamaan hoitoon pääsyä pitkälti yli kolme kuukautta.

Nuorten mielen­terveys­perusteiset tutkimus- ja hoitokäynnit ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Myös psykiatrisen sairaalahoidon kysyntä on kasvanut koko Suomessa.

Vaikka nuorten psykiatriseen erikois­sairaan­hoitoon jonottaneiden määrä on hieman pienentynyt viime vuoteen verrattuna, yli 90 vuorokautta jonottaneita on entistä enemmän. Tämä on nähtävissä myös Turussa.

”Nuorten mielen­terveys­häiriöiden hoito on ollut pitkään ruuhkautunut Varsinais-Suomessa, etenkin Turussa. Koronavuodet ovat lisänneet oireilua ja hoitoon hakeutumista entisestään”, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan nuoriso­psykiatrian palvelu­alue­päällikkö, osaston ylilääkäri Maijastiina Hietamäki.

Lisääntyneet ovat etenkin lähetteet erikois­sairaan­hoitoon mieliala-, ahdistuneisuus- ja syömishäiriöiden vuoksi.

Suku­puoli­kohtaisista eroista Hietamäki nostaa esiin tyttöjen enemmistön ahdistuneisuus- ja syömis­häiriöissä.

”Huolestuttavaa on myös se, että vaikeahoitoisia potilaita on yhä enemmän. Tämä näkyy erityisesti syömishäiriöpotilaiden osasto­hoito­jaksoissa”, Hietamäki toteaa.

Jonot kasvavat erityisesti avohoidossa, ja hoitoon pääsy viivästyy.

Monille vaikeasti oireileville ja itsetuhoisille nuorille pystytään tarjoamaan nopeasti akuutti­psykiatrian palveluja, mutta vähemmän kiireellisissä tilanteissa hoitoa voi joutua jonottamaan pitkään.

Hietamäen mukaan hoitotakuu toteutuu Varsinais-Suomen hyvin­vointi­alueen muilla alueilla mutta Turussa hoitoon pääsyä voi joutua odottamaan pitkälti yli kolme kuukautta.

”Tämänhetkinen jono Turun erikois­sairaan­hoidon työryhmän ensi tapaamiseen yltää elokuulle 2023.”

Maijastiina Hietamäki toivoo, että Tyksin nuoriso­psykiatrisen osaston potilaspaikkojen määrää lisätään.

Tilanne Turussa on ollut pitkään ruuhkainen, eikä yksikön ovien sulkeutuminen koko heinäkuun ajaksi helpota sitä lainkaan.

Vaikka nuorisopsykiatrian palvelualue on saanut avattua uusia erikois­lääkärin vakansseja helpottamaan tilannetta, kaikkia paikkoja ei ole saatu täytettyä.

”Tässä kaikessa pisteenä i:n päällä on vallitseva valtakunnallinen pula psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikois­lääkäreistä. Emme ole saaneet tiimiä vielä toimimaan täydellä teholla”, Hietamäki kertoo.

”Olemme joutuneet ottamaan potilaita ylipaikoille säännöllisesti.”

Kymmen­paikkaisella nuoriso­psykiatrian osastolla on tällä hetkellä yksitoista potilasta.

”Olemme joutuneet ottamaan potilaita ylipaikoille säännöllisesti. Tämä aiheuttaa sen, että potilaat eivät hoitojakson aikana saa niin intensiivistä hoitoa kuin pystyisimme ideaalitilanteessa tarjoamaan.”

Valtakunnallisessa vertailussa Tyksin nuoriso­psykiatrian osaston paikkaluku on pieni. Hietamäki kertoo, että määrää lisätään viimeistään uuden psykiatrian talon P2:n valmistuttua. Tällöin osaston paikka­määrä­tavoite on neljätoista.

”Oma toiveeni on, että saamme jo ennen P2-sairaala­projektin valmistumista lisättyä osasto­paikkoja. Tämä vaatisi toki lisää henkilökuntaa osastolle”, Hietamäki toteaa.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuneiden vaatimusten kasvu on yksi olennaisimmista syistä, miksi nuorten mielen­terveys­häiriöt ja hoidon tarve ovat lisääntyneet.

Pitkittynyt korona­pandemia ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset ovat lisänneet nuorten psyykkistä kuormittuneisuutta ja oirehdintaa. Lisäksi ne ovat heikentäneet osallisuuden kokemusta sekä positiivista mielenterveyttä eli tyytyväistä ja toiveikasta suhtautumista elämään.

”Etä­koulu­järjestelyt rajoittivat nuorten mahdollisuutta tärkeisiin ikä­toveri­kontakteihin. Nyt voidaan havaita lisääntynyttä ahdistuneisuutta sosiaalisista tilanteista myös niillä nuorilla, jotka eivät ole aiemmin kärsineet oireilusta”, Hietamäki kertoo.

Hän nostaa mielen­terveys­häiriöiden sekä hoidon tarpeen lisääntymisen olennaiseksi syyksi sen, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet.

”Nuoret tarvitsevat psykiatrista hoitoa paljon, ja pitää muistaa, että korona on vain yksi syy tähän. Yhteis­kunnallinen tilanne, suoriutuminen koulussa ja opiskelussa sekä sosiaalinen media aiheuttavat nykynuorille valtavasti paineita.”

Lapsilla ja nuorilla on entistä vähemmän aikaa olla lapsia ja nuoria, Hietamäki arvioi.

”Yhteiskunnan päätökset koulu­järjestelmän uudistuksesta, pääsy­koe­uudistuksesta ja esimerkiksi maailmalla vallitseva kriisitilanne lisäävät nuorten psyykkistä oireilua.”

Valtakunnallisesti on todettu nuorten hoidon tarpeen lisääntyneen myös siksi, että mielen­terveyteen liittyvä häpeän tunne on hälventynyt: nykyään oireista puhutaan avoimemmin ja apua haetaan herkemmin.

”Näistä tehtävistä puuttuu tekijöitä.”

Nuorisopsykiatrian erikoislääkärinä ja palvelu­alue­päällikkönä Hietamäki on erityisesti huolissaan sekä yhteiskunnan että terveyden­huollon pirstaleisuudesta ja rikkonaisuudesta.

”Tämä on valtakunnallinen ongelma, mutta myös Turussa meillä on iso palveluvaje perus­tason palveluissa. Tämä on selkeä syy siihen, miksi erikois­sairaan­hoitoon on ruuhkaa.”

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella peruspalveluita tulisi Hietamäen mukaan lisätä muun muassa koulu­psykologin ja psykiatristen sairaan­hoitajien osalta.

”Näistä tehtävistä puuttuu tekijöitä, mutta tarvitaan lisäksi linjaus siitä, että kouluterveyden­huollon tulisi jatkossa olla myös hoidollista”, hän painottaa.

Turussa on selkeä palveluvaje mielenterveyden perus­palveluissa, mikä lisää erikois­sairaan­hoidon ruuhkaa.

Hietamäkeä huolestuttavat myös yhä nuorempien mielen­terveys­oireilu ja päihteiden käyttö sekä adhd:n ja autismi­kirjon häiriöiden liittyvien lähetteiden lisääntyminen.

Hänen mukaansa Turussa ei oikeastaan ole tutkimus- ja hoitopaikkaa 13 vuotta täyttäneille nuorille, joiden pitäisi päästä neuro­psykiatrisiin tutkimuksiin.

Turun lasten ja nuorten poliklinikalla on nimellinen neuro­psykiatrinen työryhmä. Siellä ei kuitenkaan tutkita ja hoideta yli 13-vuotiaita lainkaan.

Fakta

Kenen vastuulla nuorten mielen­terveyden hoito on?

Mielen­terveyshoitoa sekä päihde­hoitoa saavalle potilaalle on turvattava hänen tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon kokonaisuus sekä hoidon jatkuvuus.

  • Suomessa hyvinvointi­alueet vastaavat mielenterveyden sekä päihde- ja riippuvuus­hoidon järjestämisestä.

  • Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa mielenterveystyön valtakunnallisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

  • Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä ja vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia.

  • Mielen­terveys- sekä päihde- ja riippuvuus­hoitoa saavalle potilaalle on turvattava hänen tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon kokonaisuus ja hoidon jatkuvuus.

  • Hoitoa on annettava potilaan tuen, hoidon tarpeen ja kuntoutus­tarpeen perusteella.

  • Lasten ja nuorten erikois­sairaan­hoidon hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta.

  • Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat