Kulttuuri

Oulun kaupunki aikoo perustaa oman ”markkinointi­henkisen” uutis­mediansa, mutta idea ei miellytä kaikkia – Keski­suomalaisen pää­toimittaja syyttää vale­mediaksi

Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi on kertonut, että Mun Oulu -kaupunkimedia pyrkii myös journalistin ohjeiden noudattamista valvovan Julkisen sanan neuvoston jäseneksi.

Oulun kaupunki aikoo perustaa oman uutismediansa. Ympäri vuorokauden päivittyvä Mun Oulu -niminen kaupunkijulkaisu kertoo erityisesti lähiöiden ja asukkaiden arjesta ja aloittaa toimintansa helmikuussa 2020, tarkalleen ystävänpäivänä.

Median toiminta rahoitetaan Oulun kaupungin toimintaan budjetoiduilla rahoilla. Toimintaa on tarkoitus pyörittää noin viidellä ”toimittajataustaisella kaupungin työntekijällä”.

Kaupungin viestintäjohtajan Mikko Salmen mukaan Mun Oulu sitoutuu toimittajien työtä ohjaaviin Journalistin ohjeisiin. Journalistin ohjeiden peruslähtökohta on riippumattomuus, eli se, että journalistia päätäntävaltaa ei luovuteta toimituksen ulkopuolelle. Oulun kaupungin media pyrkii myös Journalistin ohjeiden noudattamista valvovan Julkisen sanan neuvoston (JSN) jäseneksi.

Kaupunki tiedotti uudesta mediahankkeesta viime viikolla, ja Salmi iloitsi aiheesta sen jälkeen maakuntalehti Kalevassa.

”Oulu on ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka lähtee tällaiseen uudistukseen mukaan”, Salmi sanoi Kalevalle.

Idea on kiistatta uudenlainen avaus verrattuna kaupunkien perinteiseen tiedottamiseen.

Normaalisti kaupungin viestintäosastolla työskentelee Salmen tapainen viestintäjohtaja ja hänen alaisuudessaan tiedottaja tai tiedottajia.

Kaupungin viestintäosasto vastaa nimensä mukaisesti kaupungin viestinnästä, kuten siitä, että tieto kaupungille tärkeistä hankkeista päätyisi mahdollisimman kaupungin asukkaille. Tiedotusta hoidetaan yleensä sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja tiedotuslehtisillä.

Sen sijaan riippumattomaan journalismiin kaupungit itse eivät ole normaalisti pyrkineet.

Se johtunee siitä, että kaupungin viestinnän perustavoite on välittää mahdollisimman myönteinen mielikuva kaupungista ja sen palveluista. Riippumattoman journalismin voi katsoa olevan helposti vaarassa, jos mediaa pyörittävän organisaation perustavoite on puolueettoman tiedonvälityksen sijaan luoda kaupungista mahdollisimman myönteinen kuva.

Kalevan jutussa Salmi sanoo, että Mun Oulussa ei kirjoiteta kaupungista kritiikittömästi. Samassa lauseessa hän kuvaa julkaisua ”markkinointihenkiseksi”.

Oulun kaupungilla on selvästi meneillään Salmen vetämänä pyrkimys kirkastaa kaupungin nykyistä mielikuvaa. Oman median perustaminen ei ole ainut uusi journalistinen hanke, jossa Oulun kaupunki on mukana.

Yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu verkkomedia Mustread tiedotti maanantaina palkanneensa toimittaja Heli Koppelon omaksi Oulun-kirjeenvaihtajakseen. Mustreadin mukaan Koppelo toimittaa korkeatasoista Oulu-aiheista yhteiskunnallista journalismia. Rahoituksen Mustread saa Oulun-kirjeenvaihtajan pestaamiseen Oulun kaupungilta ja oululaiselta osuuskauppa Arinalta.

Maanantaina julkaistussa Kalevan jutussa viestintäjohtaja Mikko Salmi kertoo yksinkertaisen syyn lähteä rahoittamaan Oulu-aiheista journalismia.

”Ettei Oulusta tulisi mieleen vain seksuaalirikokset”, Salmi sanoo Kalevalle.

Oulu on kaupunkina saanut runsaasti kielteistä julkisuutta tämän vuoden aikana, kun kaupungissa paljastui laaja seksuaalirikosvyyhti. Tuomioita tapauksessa on annettu kaikkiaan kahdeksan.

Salmen kommentin perusteella näyttää siltä, että kaupunki pyrkii nyt muuttamaan tätä julkisuutta osallistumalla itse journalismiin. Viestintäjohtaja Salmella itsellään on merkittävää kokemusta journalismista: ennen Oulun kaupungin viestintäjohtajaksi siirtymistä hän työskenteli sosiaalidemokraattisen Demokraatti-lehden päätoimittajana.

Kun Oulun kaupungin omasta uutismediasta oli tiedotettu, Salmi kertoi maakuntalehti Kalevalle pitävänsä kiinnostavana, ”millainen keskustelu tästä syntyy, kun julkinen toimija alkaa mediaksi”.

Yksi vastaus saatiin viikon­loppuna, kun Jyväs­kylässä toimivan maakunta­lehti Keski­suomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola haukkui Salmen hankkeen kova­sanaisesti.

”Oulun uutismedia olisi valemedia. JSN:n ei sitä pidä jäseneksi hyväksyä”, Mervola kirjoittaa.

Mervola vertaa kirjoituksessaan Oulun kaupungin oman uutismedian perustamista Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin pyrkimyksiin hallita omaa toimintaansa koskevaa julkisuutta. Mervolan mukaan viranomaisten pyrkimys hallita mediaa kuuluu totalitaarisiin maihin, ei Suomen kaltaiseen demokratiaan.

”Kaupunkien olisi hyvä ymmärtää roolinsa demokratiassa. Sanomalehdet ja kaupallinen media ovat julkisen vallan vastapaino. Vapaalla uutismedialla on merkittävä rooli siinä, että julkisen vallan kannalta myös kielteisiä asioita nousee yhteiskunnassa esiin. Vapaa media pitää kunnat myös tehokkaina”, Mervola kirjoittaa.

Julkisen sanan neuvoston puheen­johtaja Elina Grund­ström sanoo, että Salmen julkisuuteen aiheesta antamat kommentit eivät kerro siitä, että hanke olisi toistaiseksi järjestetty erityisen hyvin.

Grundström nostaa erityisesti esille sen, että Salmen mukaan Mun Oulu -medialle voitaisiin nimittää päätoimittaja, jos julkaisu hyväksytään JSN:n jäseneksi.

”Näinhän se ei toimi. Julkaisulla on oltava päätoimittaja, jonka pitää pystyä tekemään kaikki journalistiset päätökset täysin itsenäisesti ja taustaorganisaatiosta riippumatta.”

Grundströmin mukaan JSN:n jäsenistössä on julkaisuja, jotka saavat ainakin osan rahoituksestaan esimerkiksi järjestöiltä, seurakunnalta tai puolueelta. Hän ei siis pidä lähtökohtaisesti ongelmana sitä, että JSN:n jäseneksi pyrkivä media saa rahoitusta Oulun kaupungilta.

”Oleellista on se, että uuden median pitää olla täysin itsenäinen taustaorganisaatiostaan ja sen pitää pystyä todistamaan riippumattomuutensa uskottavasti.”

Grundströmin mukaan uutta mediaa ei kuitenkaan voida hyväksyä JSN:n jäseneksi noin vain, vaan sen on pitänyt toimia jonkun aikaa, että JSN voi arvioida perusteellisesti, noudattaako se toiminnassaan journalistin ohjeita. Aikakauslehdissä lähtökohtana on pidetty sitä, että lehdestä on pitänyt ilmestyä useampi numero.

Grundströmiä mietityttää se, miten Oulun kaupungin uutismedia pystyisi pysymään irrallaan Oulun kaupungin viestinnästä.

”Yleensä jos järjestö haluaa rahoittaa itsenäistä journalismia, järjestetään erillinen kustannusyhtiö ja toimitusneuvosto. Jos päätoimittaja on suoraan viestintäjohtajan alainen, pitää voida selittää hyvin tarkasti, miten riippumattomuus on kaikissa yksittäisissä päätöksissä hoidettu”, Grundström sanoo.

Grundströmin mukaan uudella medialla ei voi olla tekemistä kaupungin mielikuvan parantamisen kanssa, jos se mielii JSN:n jäseneksi.

”Jos median tarkoitus on kaupungin imagon parantaminen, se ei ole riippumatonta journalismia.”

Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi kertoo, että idea Mun Oulu -median perustamisesta on hänen omansa. Hän esitteli idean alun perin hakiessaan viestintäjohtajan paikkaa. Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala oli kertonut Kalevan haastattelussa, että Salmi mietti uusia ulkoisen viestinnän keinoja hänen pyynnöstään.

”Kaupungin viestintää voi aina kehittää ja minusta on luonnollista, että uuden viestintäjohtajan ottaessa tehtävän vastaan pyysin häntä kehittämään ja parantamaan kaupungin ulkoista ja sisäistä viestintää”, Laajala viestittää HS:lle.

Yhteistyöehdotus Mustreadilta tuli Salmelle kuukausia töiden aloittamisen jälkeen, mutta Salmi myöntää, että se sopi hyvin hänen omiin ideoihinsa, vaikka kyse on kahdesta täysin erillisestä projektista.

”Olemme olleet huolissamme, millä tavalla Oulu näyttäytyy mediassa. Emme voi emmekä haluta vaikuttaa perinteisen median journalistiseen sisältöön, mutta haluamme itse tarjota erilaisia näkökulmia. Oulussa tapahtuu paljon hyvääkin”, Salmi sanoo.

Miksi haluatte itse lähteä mukaan journalismiin perinteisen tiedottamisen ja markkinoinnin sijaan?

”Kysymys on työekonomiasta. Olen työskennellyt paljon journalismin parissa ja tiedän, että tiedotteen päätyminen journalistisen jutun lähteeksi vie paljon aikaa ja työtä. Meidän viestinnässämme päätepiste on kuntalainen. Oleellista ei ole se, kuka tiedon hänelle tuottaa, vaan se, että hänelle päätyvä tieto on mahdollisimman laajaa ja hyvää. Olen taustaltani pappi, ja pidän tässä verrokkina Helsingin seurakuntayhtymän Kirkko ja kaupunki -lehteä. Maallista mediaa ei kiinnosta samalla tavalla kirkolliset asiat, joten niitä uutisoidaan Kirkossa ja kaupungissa.”

Miten kuntalaiset päätyvät lukemaan Mun Oulun juttuja verrattuna entuudestaan tuttuihin medioihin?

”Lähtökohta on sama kuin lähtiessämme kehittämään Demokraatin verkkomediaa. Demokraatin kävijöistä vain 10 prosenttia tuli suoraan verkkosivuille. Ei se ollut mikään sivu, jonne itsessään tullaan, eikä sitä tule olemaan Mun Oulukaan. Luotan, että juttumme leviävät niin, että niitä jaetaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa: Facebookissa, Twitterissä ja Amppareissa. Sisältö ratkaisee tässä.”

Minkälaista sisältöä Mun Oulu aikoo tehdä? Kilpaileeko se uutismediana paikallisista uutisista?

”Sanoin ehkä hieman turhan kärkkäästi Kalevalle kuvatessa Mun Oulua uutismediaksi. Olemme sitäkin, mutta enemmän vielä identiteetti- ja ilmiömedia. Keskitymme paikallisiin ilmiöihin, tapahtumiin, asuma-alueisiin ja ihmisiin. Lisäksi haluamme avata enemmän kunnallisen päätöksenteon prosesseja. Nykyisin uutisointi jää varsin kapeasti vain pelkän päätöksenteon uutisoinniksi, ja prosessit unohtuvat.”

”Uutisellisuus ei ole meille ykkösprioriteetti, vaan pyrimme ennemmin täyttämään media-aukkoja ja kirjoittamaan juttuja, joita paikalliset mediat eivät ehdi. Osittain toki tulemme paikallisen median tontille kirjoittamalla paikallisia uutisia, mutta emme lähde heidän kanssaan uutiskilpailuun.”

Mitä tarkoittaa se, että kuvailet Mun Oulua markkinointihenkiseksi?

”Emme kilpaile kaupallisen median kanssa, emmekä vie ilmoittajien rahoja. Olemme markkinoimassa kaupungin työpaikkoja, tapahtumia ja sellaista, mihin ihmiset voivat osallistua.”

Miten Mun Oulu -projektissa taataan journalistinen riippumattomuus suhteessa kaupunkiin, jos media toimii kaupungin alaisuudessa?

”Pidän suomalaista sananvapausajatusta niin arvokkaana, että haluaisin alistaa kaupunkimediamme samalle itsesääntelylle ja kritiikille kuin perinteinen media on alistettu. Vanhana journalistina haluisin julkaisumme JSN:ään samalla tavalla kuin Kirkko ja kaupunki tai Vakka-Suomen Sanomat kuuluvat sinne. Haluan, että sitä voi ainakin kysyä. Jos JSN sanoo, ettei se käy, niin sitten ei voi mitään.”

Työskenteleekö Mun Oulu -median päätoimittaja viestintäjohtajan alaisena?

”Haluan, että Mun Oulussa toimituksellista valtaa ei missään tapauksessa luovuteta ulkopuolelle. Rinnastan tämän omaan kokemukseeni puoluepuolelta. Demokraatti-lehden hallituksen puheenjohtaja oli puoluesihteeri, ja minä olin päätoimittaja. Keskustelimme hallituksen puheenjohtajan kanssa, mutta minä vastasin kaikesta sisällöstä.”

Miten Mun Oulu toimisi tapauksessa, jossa kaupunginhallinnosta paljastuisi väärinkäytöksiä?

”Kirkko ja kaupunki on minulle tässä esikuva. Kun he uutisoivat piispa Teemu Laajasalon epäilyttävistä luottokorttikäytöistä, pidin sitä todella ryhdikkäänä ja se vahvisti uskoani heidän journalismiinsa. Jos Oulun kaupungin hallinnossa paljastuisi väärinkäytöksiä, toimisimme samoin kuin Kirkko ja kaupunki vastaavassa tilanteessa. Pidän vastenmielisenä ajatusta siitä, että vaikenisimme tällaisista.”

Pekka Mervola on esittänyt hankkeellenne kovaa kritiikkiä. Mitä ajattelet Mun Oulun saamasta vastustuksesta?

”On erikoista, että emme ole tehneet yhtään juttua, ja olemme jo nyt valemedia. Pekka on toki liukas kynästään. Hänen kirjoituksensa herätti ajatuksen siitä, että maakunnan ykkösmediat kärsivät toimittajavajeesta. Toimitukset ovat ahtaalla, ja ideamme haluttiin tulkita provokaatioksi. Siitä ei ole kyse, vaan kuntalaisten paremmasta palvelusta.”
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Yhden tv-historian pitkäikäisimmän tv-ohjelman tulevaisuus on vaakalaudalla, saippuasarjan kaikkien näyttelijöiden sopimukset purettiin

  2. 2

   Sähköpotkulautojen synkkä saldo Helsingissä: 400 potilasta sairaaloissa, yhdeksän aivovammaa

  3. 3

   Heini Maksimaisen laskut jäivät maksamatta ja pyykit pesemättä, vaikka töissä kaikki sujui hyvin – Tällaista on arjenhallintauupumus, josta moni millenniaali kärsii

   Tilaajille
  4. 4

   Osa ihmisistä löytää itsensä vasta äärirajoilla, ja heitä yhdistävät samat piirteet – Henri Ansio oli 110-kiloinen lukiolainen, kunnes päätti ottaa itsestään kaiken irti

   Tilaajille
  5. 5

   200 miljardiin kasvanut kansallisaarre ei olekaan pyhä – Mitä tapahtuu, jos hallitus kajoaa suomalaisten eläkesäästöihin?

   Tilaajille
  6. 6

   Kun Besan perhe äänesti Obamaa, jopa vaalivirkailija syytti heitä takinkääntäjiksi – nyt erilaiset tulkinnat virkarikostutkinnasta näkyvät heidän kodissaan

  7. 7

   Tutkimus kyseenalaistaa sähköpotkulautojen ympäristö­ystävällisyyden, eikä syy ole lataaminen

  8. 8

   Venetsian tulvan tuhoja luonnehditaan ”apokalyptisiksi”, kuvat näyttävät veden valtaaman kaupungin

  9. 9

   Poliisi paljasti poikkeuksellisen laajan murtosarjan: Sama epäilty 16:ssa Helsingissä ja Vantaalla tehdyssä murrossa

  10. 10

   Zlatan Ibrahimovič jätti omaan tyyliinsä hyvästit Los Angeles Galaxylle: ”Tulin, näin ja voitin”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kenelle kehittyy hallitsematon himo? Riippuvuus­tutkija Joonas Majuri tietää, millainen tausta altistaa tuhoisille addiktioille

   Tilaajille
  2. 2

   ”On nöyryyttävää saada rahaa tekemättä mitään”, sanoo Mustafa Abdulameer – tutkimus kertoo, miten Suomi ajaa turvapaikan­hakijoita elämään sosiaaliturvan varassa

  3. 3

   Maailman parhaan ruokakaupan Citymarket-kauppias kertoo nyt esiin tulleesta perheväkivallasta: ”Eittämättä elämäni suurin virhe”

  4. 4

   Järvenpinta alkoi nousta selittämättömästi Kauniaisissa: Sitten poisto-ojasta löytyi huolellisesti ladottu kyhäelmä

  5. 5

   Maailman hauskimmat eläinkuvat valittiin, katso voittaja ja kisan parhaimmisto tästä

  6. 6

   Verkossa leviää video, jolla Stella-koira ilmaisee neljällä sanalla haluavansa ulos – Suomalaiset asiantuntijat arvioivat, miten se on mahdollista

  7. 7

   Omistajaohjaus­ministeri Paatero vaatii Postia lopettamaan vuokra­työvoiman käytön lakon ajaksi – ”Tässä ovat menneet puurot ja vellit pahasti sekaisin”, kommentoi Paltan toimitusjohtaja

  8. 8

   Nouseva merenpinta uhkaa rikkoa Yhdysvaltojen kasaaman ydinjätehaudan Tyynellämerellä

  9. 9

   ”Napa selkärankaan” on vanhentunut ohje, joka voi altistaa treenaajan vatsalihasten erkaumalle – Kolme parempaa tapaa vahvistaa syviä vatsalihaksia

   Tilaajille
  10. 10

   Bailutelineen voimat ehtyvät – HS:n 3d-malli näyttää, miksi huteraa Mantaa on pilkattu ”kevytmieliseksi katunaiseksi”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tuomas Uutela ja Ilkka Mannikainen saattavat lentää monta tuntia vain käydäkseen vessassa toisessa maassa – He harrastavat lentopisteiden keräämistä

   Tilaajille
  2. 2

   Kaupunginvaltuutettu Abdirahim ”Husu” Hussein myöntää valehdelleensa taksiyön tapahtumista: ”Olin vihainen”

  3. 3

   Kaikkien aikojen kovin suomalaisbiisi täyttää 20 vuotta ja siksi radiokanava soittaa vuorokauden pelkästään sitä

  4. 4

   Matka mystiselle erämaajärvelle – HS:n erikoisartikkeli näyttää, miksi Inarijärven kauneus kerää ylistystä maailmalla

   Tilaajille
  5. 5

   Emma Watson kuvaili elämäntilannettaan ja keksi käsitteen, jota koko internet on kaivannut mutta jota ei ole suomennettu – sinkkuuden käsite on yhä kapea

  6. 6

   HS:n reportaasi Kanadasta: Näin kävi, kun maa laillisti kannabiksen – pimeä markkina voi hyvin, ja moni kaipaa menneeseen

   Tilaajille
  7. 7

   Tässä on uusi Olympiastadion – Kosketa ainutlaatuisia panoraamakuvia ja katso, miltä uusittu stadion näyttää

   Tilaajille
  8. 8

   Kenelle kehittyy hallitsematon himo? Riippuvuus­tutkija Joonas Majuri tietää, millainen tausta altistaa tuhoisille addiktioille

   Tilaajille
  9. 9

   Mistä Maria Nordinin kiistellyssä kurssissa on kyse? Materiaaliin perehtynyt asiantuntija kertoo, mikä teki sisällöstä vaarallisen

  10. 10

   Posti pyrkii saamaan joulukortit ja -paketit perille, vaikka lakko kestäisi neljä viikkoa – HS kokosi vastauksia lakkoon liittyviin keskeisiin kysymyksiin

  11. Näytä lisää