Työryhmä ehdottaa, että kaikki esittävän taiteen muodot voivat hakea valtionosuusjärjestelmän piiriin - Kulttuuri | HS.fi
Kulttuuri

Työryhmä ehdottaa, että kaikki esittävän taiteen muodot voivat hakea valtionosuusjärjestelmän piiriin

Käytännössä ehdotus tarkoittaa, että valtionosuuden piiriin voisivat päästä myös esimerkiksi kuorot.

Hanna Kosonen (vas.) ja Tuomo Puumala. Kuva: Lehtikuva & HS

Julkaistu: 26.2. 11:58

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmää ollaan viimein uudistamassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä luovuttaa tänään tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle oman ehdotuksensa uudistuksista, jota se on valmistellut viime elokuussa asti. Työryhmää johti valtiosihteeri Tuomo Puumala.

VOS-järjestelmänä tunnettu valtionosuusjärjestelmä on ollut voimassa 1990-luvun alusta lähtien, jolloin se korvasi harkinnanvaraisen rahoituksen.

Järjestelmää on kritisoitu runsaasti. Kritiikkiä ovat esittäneet varsinkin teatteri- ja orkesteritoiminnan vapaan kentän edustajat, jotka ovat kritisoineet järjestelmän joustamattomuutta. Laitokset on hyväksytty valtionosuuden piiriin toistaiseksi, eikä valtionosuuden edellytysten täyttymistä ole arvioitu säännöllisesti uudelleen.

Uudessa esityksessä ehdotetaan, että nykyinen teatteri- ja orkesterilaki korvattaisiin lailla esittävän taiteen edistämisestä.

Tarkoituksena on, että lain nimi ja soveltamisala olisivat nykyistä teatteri- ja orkesterilakia yleisemmät niin, että ne kattaisivat kaikki esittävän taiteen muodot.

Tähän asti laissa on puhuttu vain orkestereista ja teattereista. Teatteriksi on laskettu myös tanssiteatterit. Vuonna 2014 lakiin lisättiin momentti, jonka mukaan teattereita koskevia säännöksiä alettiin soveltaa myös sirkuksiin.

Esittävällä taiteella työryhmä tarkoittaa nyt ”kaikkea yleisölle suunnattua, tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa”. Näin valtionosuusjärjestelmän piiriin voitaisiin tuoda sellaisiakin taidemuotoja, joilla ei ole siihen nykyisin mahdollisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi kuoroja.

Työryhmä ehdottaa myös, että jatkossa esittävän taiteen yksikkö hyväksyttäisiin valtionosuusjärjestelmän piiriin toistaiseksi, jos sen arvioidaan täyttävän valtionosuuden edellytykset seuraavien kuuden vuoden ajan. Muussa tapauksessa yksikkö hyväksyttäisiin valtionosuuden piiriin kolmen vuoden määräajaksi.

Valtionosuuden edellytysten täyttymistä arvioitaisiin määräajoin. Valtionosuusprosentti olisi nykyiseen tapaan pääsääntöisesti 37.

Teatterien ja orkesterien valtionosuusjärjestelmää nykyisin täydentävät harkinnanvaraiset valtionavustukset jäisivät ehdotuksen mukaan pois. Vastaavia erityistarpeita pyrittäisiin ottamaan huomioon korotetulla valtionosuusprosentilla, joka olisi 60.

Korotetun valtionosuusprosentin mukaista valtionosuutta voitaisiin myöntää, jos huomattava osa toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa. Korotettua valtionosuutta voidaan myöntää myös, jos toimintaan liittyy erityinen kulttuuripoliittinen syy, linjaa työryhmä.

Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin rahoitus säilyy työryhmän ehdotuksen mukaan nykyisellään. Niiden valtionosuusprosentti olisi 60.

Rahoituksen ennakoitavuuden ja pitkäjänteisen suunnittelun helpottamiseksi työryhmä ehdottaa, että otettaisiin käyttöön kuusivuotinen rahoitussuunnitelma. Kolmen vuoden määräajaksi valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen yksiköiden osalta kausi olisi kolme vuotta.

Tarkoitus on, että VOS-uudistus tulee voimaan vuoden 2022 alussa.

Valtionosuusjärjestelmän uudistus oli työn alla esittävien taiteidenkin osalta jo edellisellä hallituskaudella. Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin) kuitenkin torjui vuonna 2018 työryhmän uudistusehdotuksen. Työryhmä olisi tuolloin esimerkiksi halunnut purkaa Tampereen Työväen Teatterin erityisaseman ”kansallisena päänäyttämönä”, mikä herätti paljon kritiikkiä teatterialalla.

Myöhemmin Antti Rinteen hallitus torppasi jo ohjelmassaan radikaalin muutoksen ja kirjasi TTT:n aseman turvaamisen ohjelmaansa. Myös Svenska Teaternin asema kansallisena päänäyttämönä kirjattiin hallitusohjelmaan.

Joulukuussa 2019 Sanna Marinin hallitus pysyi samalla linjalla. Hallitus esitti ohjelmassaan, että esittävien taiteiden valtionosuusjärjestelmän uudistus pitää tällä hallituskaudella toteuttaa ja että uudistus koskisi kaikkia esittävän taiteen toimijoita. Ohjelmassa haluttiin myös turvata Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asema ja rahoitus kansallisina päänäyttämöinä.