Moni puolue nostaisi kulttuurin rahoitusta

Moni puolue nostaisi kulttuurin rahoitusta yhteen prosenttiin valtion budjetista.

Rkp ja vihreät tukevat kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotusta kulttuuripoliittisen selonteon laatimiseksi. Selonteko ohjaisi muun muassa taiteen ja kulttuurin rahoitusta.

| Päivitetty

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) jakoi viime viikolla kaikille eduskuntapuolueille 24 hallitustunnustelukysymystä.

Kysymysten tavoitteena on selvittää, mitkä puolueista voisivat aloittaa varsinaiset hallitusneuvottelut. Kokosimme puolueiden näkemykset kulttuurialasta.

Kokoomus haluaa luoda kulttuurialan kasvustrategian, joka huomioisi niin kulttuurialan rahoituksen kuin sen kasvupotentiaalin.

Perussuomalaiset suosisi kulttuurisektorilla suurten instituutioiden sijaan vapaata kenttää, mikä vahvistaisi puolueen mukaan koko maan kulttuurin elinvoimaisuutta.

Puolue harjoittaisi kulttuurisektorilla nykyistä tarkempaa rahojen allokaatiota. Puolueen mukaan suomalaisen kulttuuriperinnön säilymisen varmistaminen on tärkeää.

SDP tavoittelee pitkällä aikavälillä kulttuurin rahoituksen kasvattamista osana valtion budjettia ja on sitoutunut siihen, että valtion rahoitus kulttuurille nousee yhden prosentin tasolle.

Keskustan eduskuntaryhmä ei vastannut hallitustunnustelukysymyksiin.

Vasemmistoliitto tavoittelee luovien alojen tunnistamista elinkeinoina nykyistä paremmin.

Vihreät parantaisi kulttuurin ja luovien alojen toimintaedellytyksiä parantamalla kulttuurin saavutettavuutta, vauhdittamalla kulttuurialan kasvua, parantamalla vapaan kentän toimijoiden asemaa sekä edistämällä alan toipumista haastavista koronavuosista. Taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten toimeentuloa olisi vihreiden mukaan vahvistettava ja sosiaaliturvaan liittyvät epäkohdat korjattava.

Myös vihreät näkee, että kulttuurin ja taiteen rahoitus olisi saatava kohti yhtä prosenttia valtion budjetista. Vihreiden mukaan tätä ohjaamaan tulisi laatia kulttuuripoliittinen selonteko.

Puolue myös laatisi luoville aloille kasvu- ja vientistrategian yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Vasemmistoliitto jatkaisi kulttuurin budjettirahoituksen kasvattamista ensi kaudella nostamalla sen yhteen prosenttiin valtion budjetista.

Puolueen mukaan myös taiteellista työtä tekevien toimeentuloa ja ansaintamalleja olisi kehitettävä.

Tulevaisuutta ajatellen puolue haluaisi toteutettavan tartuntatautilain kokonaisuudistuksen siten, että se huomioisi kulttuuri- ja tapahtuma-alan nykyistä paremmin.

Vasemmistoliitto haluaa, että luovat alat tunnistettaisiin elinkeinoina nykyistä paremmin, ja että erilaisten tulojen yhteensovittamista ja parempaa huomioimista sosiaaliturvajärjestelmässä kehitettäisiin. Pää- ja sivutoimisen yrittäjyyden määrittelemisen puolue muuttaisi omaan ilmoitukseen perustuvaksi.

Vasemmistoliitto toivoo myös apurahojen ja taiteilijaeläkkeiden määrän ja tason kasvattamista. Puolue kannattaa niin ikään taiteilijapalkkaa, jossa taiteilijoiden toimeentulo järjestetään palkkana apurahan sijasta. Puolue toteuttaisi luovia aloja varten erillisen vienninedistämisohjelman.

Puolueista vihreät, vasemmistoliitto, rkp ja kristillisdemokraatit haluaisivat parantaa kulttuurialan työntekijöiden ja itsensä työllistäjien sosiaaliturvaa.

Myös RKP kertoo haluavansa nostaa kulttuurialan osuutta valtion budjetista yhteen prosenttiin pitkällä aikavälillä.

Puolue myös tukee kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotusta kulttuuripoliittisen selonteon laatimisesta ja vaatii kulttuurialan työntekijöiden ja freelancereiden sosiaaliturvaa parannettavan.

Rkp haluaa säilyttää Ylen rahoituksen tasolla, joka takaisi laajan palvelutarjonnan koko Suomessa molemmilla kansalliskielillä sekä ryhmille, joilla on erityistarpeita.

kristillisdemokraattien mukaan kulttuurialan toimintaedellytysten vahvistamisen pohjaksi olisi laadittava kulttuuripoliittinen selvitys.

Puolueen esittämä sosiaaliturvauudistus helpottaisi kulttuurialan freelancereiden ja itsensä työllistäjien sosiaaliturvaloukkua, johon myös moni muu puolue linjauksessaan tarttui.

Liike Nyt panostaisi kulttuurialalla erityisesti ruohonjuuritason palveluihin, jotka tukisivat lasten ja nuorten pedagogista kehittymistä ja lisäisivät sivistyspalvelujen saavutettavuutta tavallisen kansan keskuudessa.

Puolueen mukaan kulttuurin rahoitusta voitaisiin nostaa taloustilanteen kehitys huomioon ottaen. Puolue on esittänyt leikkauksia Ylen rahoitukseen, mutta linjaa, että näistä leikkauksista vapautuneita varoja voitaisiin kohdentaa kulttuurin tekemiseen toisaalla.

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat