Kirja-arvostelut

Elämä kirjoina, matkoina, rakkauksina Marguerite Yourcenarin kirjailijanvaiheiden draama syntyy uudessa elämäkerrassa, vaikka arkistot aukeavat vasta vuonna 2037 Isän kanssa Marguerite sommitteli itselleen kirjailijanimen anagrammina sukunimestä Crayencour. Pseudonyymistä Marg Yourcenar oli mahdoton

LOGO: KIRJAT Elämä kirjoina, matkoina, rakkauksina Marguerite Yourcenarin kirjailijanvaiheiden draama syntyy uudessa elämäkerrassa, vaikka arkistot aukeavat vasta vuonna 2037 Isän kanssa Marguerite sommitteli itselleen kirjailijanimen anagrammina sukunimestä Crayencour.

Tilaajille

LOGO: KIRJAT Elämä kirjoina, matkoina, rakkauksina Marguerite Yourcenarin kirjailijanvaiheiden draama syntyy uudessa elämäkerrassa, vaikka arkistot aukeavat vasta vuonna 2037 Isän kanssa Marguerite sommitteli itselleen kirjailijanimen anagrammina sukunimestä Crayencour.

Pseudonyymistä Marg Yourcenar oli mahdoton päätellä kirjailijan sukupuolta. Se oli enteellistä.

Marguerite Yourcenarin kahden pääteoksen sankarit, keisari Hadrianus ja lääkäri-filosofi-alkemisti Zénon seurasivat häntä eri muistiinpanoissa ja käsikirjoituksissa vuosikymmeniä, kunnes hän 1949-1951 kirjoitti romaanin Hadrianuksen muistelmat ja 1960-1965 romaanin Käy kohti pimeää.

Kun hän asui Yhdysvalloissa ja torjui sen englanninkielisiä vaikutteita, ranskalaiset kriitikot luokittelivat hänet kauneinta ranskaa kirjoittavien aristokratiaan.

Hän on niitä harvoja kirjailijoita (Saint-John Persen, André Malrauxin ja René Charin ohella), joiden kootut teokset ilmestyivät tekijän elinaikana arvostetussa klassikkosarjassa Bibliothèque de la Pléiade.

Josyane Savigneaun elämäkerrassa kutoutuvat yhteen Yourcenarin elämän kolme hallitsevaa teemaa: kirjat, matkat ja rakkaudet. Elämäkerran tärkeää materiaalia Yourcenarin omien tekstien rinnalla ovat ystävien kuvaukset. Savigneau välittää nautittavan elävän kuvan kirjailijasta aistillisena, intohimoisena, älykkäänä, itsepäisenä ja neuroottisena ihmisenä.

Intohimon aika

Äiti kuoli pian tyttären syntymän jälkeen. Marguerite kasvoi isänsä ja tämän sukulaisten kanssa. Isä opetti tyttärelle oman elämäntapansa: matkustamisen ja rakkauden kirjallisuuteen.

Isä oli hänen tärkein kannustajansa kirjailijan uralle. Isän kanssa Marguerite sommitteli itselleen kirjailijanimen anagrammina sukunimestä Crayencour: Yourcenar. Esikoisromaani Alexis ilmestyi 1929, jolloin isä kuoli.

Pseudonyymistä Marg Yourcenar oli mahdoton päätellä kirjailijan sukupuolta. Se oli enteellistä. Yourcenarista tuli kirjailija, jonka sukupuolta on vaikea määritellä. Hän kuvaa ihmisen asemaa sodassa, maailmassa ja historiassa useimmiten miespäähenkilön näkökulmasta.

Perinteisesti naisellista maailmaa tuskin esiintyy hänen teoksissaan. Hän totesi, ettei voinut valita naista romaaniensa päähenkilöksi, koska nainen ei olisi historiallisen asemansa rajoitusten vuoksi kyennyt hallitsemaan hänen romaaniensa näköaloja.

Miehen kuvaus ei ole hänelle kuitenkaan itseisarvo: hän pyrkii ihmisyyden tavoittamiseen. Hänen romaanihenkilöillään on androgyynisiä piirteitä.

Nuorena Yourcenar vietti "nomadielämää". Hän vaelsi niin Euroopassa, kirjallisuudessa kuin ihmissuhteissa. Hän vietteli sekä miehiä että naisia.

Hän rakastui erityisesti Kreikkaan. Antiikin kulttuuria hän ihaili ehkä ainoana suurena tapahtumana ihmiskunnan historiassa. Hän syventyi myös nykyisen Kreikan kirjallisuuteen. Hän kirjoitti esseen Pindaroksesta ja aloitti Konstantinos Kavafiksen runojen käännöstyön.

Toista maailmansotaa edeltävä aika vakiinnutti Yourcenarin aseman, vahvimpana näyttönä 1939 ilmestynyt romaani Armonlaukaus. Romaani on Savigneaun mukaan Yourcenarin henkilökohtainen tilinteko turhautuneesta rakkaudesta kustantajaansa André Fraigneauhun. Se ajoittuu hänen elämänsä toiseen käänteeseen.

Yksin Amerikassa

Alkoi kymmenvuotiskausi, jona kirjallisten töiden määrä oli vähäinen ja jota hallitsi luovuuden tukahtumisen, koti-ikävän ja irrallisuuden aiheuttama masennus. Yourcenar opetti alkeisranskaa tyttöcollegessa ja tunsi lakanneensa olemasta kirjailija. Siteet Eurooppaan, kustantajiin ja lukijoihin olivat katkenneet.

Pääosin Grace Frickin painostuksesta Yourcenar päätti jäädä Yhdysvaltoihin ja otti 1947 sen kansalaisuuden, mutta pysyi henkisesti ranskalaisena. Epätoivon vaihe valmisteli itse asiassa varsinaista läpimurtoa Euroopan kirjallisuudessa: Hadrianuksen muistelmia.

Eurooppalaiseksi kirjailijaksi

Innoittajana oli alun perin Flaubertin lause: "Kun jumalia ei enää ollut eikä Kristus vielä ollut tullut, aika Cicerosta Markus Aureliukseen oli ainoa, jona ihminen oli yksin." Yourcenarin mielessä Hadrianuksen muotokuvan motoksi nousi ajatus "alan tajuta kuolemani ääriviivat". 21-vuotiaana aloitettu työ tuli lopulta valmiiksi kun hän oli 48-vuotias. Hän sanoi, että hänestä kirjoittaessaan "tuli Hadrianus".

Hadrianuksen muistelmat merkitsi Yourcenarin uudistumista. Teosta hallitsevat hänen romaaniensa parhaat ominaisuudet: persoonallinen mutta täsmällinen ilmaisu, inhimillisesti kiinnostava aihe, historiallisten faktojen hallinta ja laaja filosofinen pohdinta.

Yourcenar säilyttää antiikin perintöä ja kehittelee sitä ranskalaisen romaanitaiteensa esikuvana. Hän käyttää klassisen selkeää muotoa ja edustaa Ranskan kirjallisuuden aikalaisvirtausten, nouveau romanin vastakohtaa.

Hadrianuksen muistelmat heijastaa Yourcenarin mukaan yleisiä ideoita siitä, että "vielä on oikeudenmukaisia henkiä, jotka voivat luoda elinkelpoisen maailman". Käy kohti pimeää "ilmaisee päin vastoin ongelmia, jotka ovat samoja kuin meidän aikanamme". Renessanssiin ajoittuvan romaanin Zénonin hahmossa Yourcenar pohtii ennen kaikkea tieteen, uskonnon, filosofian sekä yksilön ja yhteiskunnan suhteen kysymyksiä.

Käy kohti pimeää ilmestyi 1968 Ranskan opiskelijamielenosoitusten aikaan. Yourcenar näki analogian kapinallisten ja Zénonin välillä: opiskelijat uskoivat Zénonin tavoin, että heidän sanansa, tekonsa, mielikuvituksensa voivat vapauttaa heidät.

Yourcenar sanoi halunneensa mielummin täydellistää jo luomiaan henkilöitä kuin keksiä uusia. Hänen työnsä oli jatkuvaa syventämistä, laajentamista, kehittelyä, korjailua ja muuntelua.

Zénon esiintyy jo nuoruuden laajassa romaaniluonnoksessa Remous (Virranpyörre). Sen materiaalista kirjailija muokkasi novellikokoelman La Mort conduit l'Attelage (Kuolema ohjaa valjakkoa). Kirjan kolmesta novellista yksi, D'après Dürer (Dürerin mukaan) kehittyi romaaniksi Käy kohti pimeää.

Hadrianus ja Zénon "loivat" Yourcenarista kirjailijan, jota ei Ranskan kirjallisuudessa voi sivuuttaa. Yourcenarista tuli vakavasti otettava ehdokas Ranskan Akatemiaan.

Hän ei itse suostunut tekemään tavanmukaista hakemusta jäsenyydestä, mutta ilmoitti ettei kieltäytyisi, jos hänelle sitä tarjottaisiin.

Ranskan Akatemiaa oli tähän asti "suojeltu" naisilta. Yourcenarin valinta synnytti paitsi runsaasti vastustusta myös sukkeluuksia: hänellä todettiin esimerkiksi olevan "miehistä lahjakkuutta".

Yourcenar totesi tuovansa Akatemiaan mukanaan niiden näkymättömien naisten joukon, joiden olisi kuulunut saada kunnia ennen häntä.

Elämän ja teosten labyrintti

Kolmiosainen omaelämäkerrallinen romaani Le Labyrinthe du Monde (Maailman labyrintti) kuvaa kirjailijan lapsuutta ja suvun vaiheita.

Elämäkerran takakansi ilmoittaa, että "Josyane Savigneau on kirjoittanut Yourcenarin julkaisemattoman romaanin": hänen elämänsä! Elämäkerran ja romaanin välistä rajaa tuskin kannattaa hämärtää, vaikka trilogia onkin Savigneaun aineistoa.

Yourcenarin tapa kirjoittaa elämästään tuo mieleen August Strindbergin halun luoda kirjallisesti oma elämänsä. "Päivämäärästä, jonka kirjoitan, tulee oikea." Innoitteista voi mainita André Giden lauseen: "(Taiteilijan) ei pidä kertoa elämäänsä sellaisena kuin on sen elänyt vaan elää se niin kuin on kertonut." Yourcenar ei pitänyt elämäkerran kirjoittajista. Hän halusi kontrolloida jälkimaailmalle jääviä muistiinpanoja ja kirjeitä ja pyrki luomaan itse hallitsemansa kuvan elämästään.

Yourcenarin sukulaisia ja ystäviä esiintyy omaelämäkerrallisessa romaanitrilogiassa: hän on "kirjallistanut" heidät. Toisaalta hänellä oli uupumaton halu elää romaaniensa fiktiivisten päähenkilöiden kanssa, muuttaa heidät todellisiksi. Zénonia hän rakasti "kuin veljeään".

Teostensa omaelämäkerrallisesta aineksesta Yourcenar toteaa: "Sitä on kaikkialla hajallaan, muunneltuna, ei missään sellaisenaan." Kuitenkaan hän ei malttanut irrottaa teoksiaan omasta persoonastaan: lähes kaikkiin painoksiin on lisätty tekijän esipuhe tai jälkisanat, joissa hän kuvaa lähteitään, elämyksiään, jopa esittää tulkintoja.

Valheen totuus

Savigneau myöntää työnsä tuntuneen Louis Aragonin sanoin "valheen totuuden" etsimiseltä.

Elämäkerta on usein liian ulkokohtainen: Savigneau luettelee vuosilukuja, matkoja, tapaamisia, muttei kerro yksityiskohtia. Materiaalin puute näkyy.

Muotokuva osoittaa elämäkertojen tapaan piirteitä, joita Yourcenar ei pystynyt kontrolloimaan. Savigneau tietää kenties kirjailijaa vähemmän tämän sisäisestä mutta enemmän sosiaalisesta elämästä.

Käytössä olleesta materiaalista saa kuitenkin käsityksen Yourcenarin mielipiteistä: hän pohtii suhdettaan uskontoon, maailman tapahtumiin, omiin teoksiinsa ja kertoo arkipäivän pikku tapahtumista Mount Desertin saarella. Tärkeä lähde ovat Grace Frickin säntilliset päiväkirjat.

Savigneau ei idealisoi. Elämäkertaan sisältyy ymmärtävän ihailun sävyjen lisäksi ristiriitojen osoittelua: masennusta, riitoja, luulosairautta, vanhenemisen ongelmia.

Yourcenarin teosten analyysit puuttuvat elämäkerrasta kokonaan; luonnehdinnat ovat korkeintaan hätäisiä. Pääpaino on teosten vastaanotossa, ja esimerkiksi riitoja teosten julkaisuoikeuksista kuvataan innostuneesti.

Savigneau on kirjoittanut ensimmäisen perusteellisen Yourcenar-elämäkerran. Hän pysyttelee lajin traditiossa ja tulkitsee vain kirjailijan elämän draamaa. Häneltä odottaisi suurempaa kiinnostusta ellei teoksiin niin edes niiden syntyprosesseihin. Huomautukset luomistyöstä jäävät pinnallisiksi.

Yourcenarin teoksista kiinnostuneille on onneksi olemassa niitä käsitteleviä monografioita ja tutkielmia.

TITTAMARI MARTTINEN-ENVALL

Yourcenar. L ' Invention d ' une vie.

Kirjailija: Savigneau Josyane

Kustantaja: Gallimard

Ilmestymisvuosi: 1990

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

  2. 2

   Tarina opiskelijanaisen täysin surkeasta seksiyöstä nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi – Miksi annamme huonon seksin tapahtua?

  3. 3

   Ultra Bran jälkeen Vuokko Hovatta menetti ensin lapsen ja sitten miehensä: ”On lohdullista tietää, että aika kauheistakin asioista voi selvitä”

   Tilaajille
  4. 4

   Egyptiläinen laulajatar söi musiikkivideolla banaania alusvaatteissaan – tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan siveettömyydestä

  5. 5

   Väitteet siitä, että presidenttipari ei kutsunut Linnan juhliin kulttuuriväkeä, ovat totaalista hölynpölyä

  6. 6

   Uusi Tähtien sota -elokuva The Last Jedi on niin hyvä, että se pääsee jo lähelle alkuperäistä trilogiaa

  7. 7

   Äärimmäisen vaikean My Summer Car -pelin suomalainen tekijä ansaitsi yli puoli miljoonaa euroa – Hittipeli on ”käytännössä tyhmää sekoilua kännissä”

  8. 8

   Paloasema ilman sähköä Espoossa – Helsingissä piti tarkistaa, onko ratikka vielä kiskoilla vai ei

  9. 9

   Erikoisen ”tappaja-ankan” fossiili löytyi Mongoliasta – dinosaurus oli niin erikoinen, että tutkijat epäilivät otusta väärennökseksi

  10. 10

   Sikarin muotoista asteroidia tarkkaillaan radioteleskoopilla – se on niin outo, että siinä voisi olla merkkejä vieraasta sivilisaatiosta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tarina opiskelijanaisen täysin surkeasta seksiyöstä nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi – Miksi annamme huonon seksin tapahtua?

  2. 2

   #Metoo-kampanja voi lannistaa ujot ja kokemattomat pojat

  3. 3

   Venäjä saattaa antaa Ruotsille ikävän joululahjan: Iskander-ohjuksia naapuriin – Mutta miksi ohjus­kohut hymyilyttävät Venäjän tuntevia suomalais­sotilaita?

   Tilaajille
  4. 4

   Sikarin muotoista asteroidia tarkkaillaan radioteleskoopilla – se on niin outo, että siinä voisi olla merkkejä vieraasta sivilisaatiosta

  5. 5

   Vuosikymmeniä paraatipaikalla polkuhintaan kirjoja myynyt antikvariaatti kaatui Helsingin kaupungin vuokran­korotuksiin – ”Olemme pelanneet tähänkin asti minimikatteella”

  6. 6

   Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

  7. 7

   Ultra Bran jälkeen Vuokko Hovatta menetti ensin lapsen ja sitten miehensä: ”On lohdullista tietää, että aika kauheistakin asioista voi selvitä”

   Tilaajille
  8. 8

   Kiinalaismedia: Hurjia selfie-kuvia harrastanut mies putosi pilvenpiirtäjästä ja kuoli

  9. 9

   Ensin Vantaa kaatoi tonnikaupalla lasten ruokaa roskiin, nyt kaupunkilaiset maksavat siitä miljoona euroa – ”Käsittämätön virhe”, luonnehtii poliitikko

  10. 10

   Mielikuva automarketissa ravaavasta ”prisma­perheestä” lykkää lapsen­tekoa – kolme–nelikymppisten ruuhka­vuodet pakkautuvat yhä lyhyempään jaksoon

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Helsinkiläis­nainen otti kuvan pyörä­tielle pysäköidystä paketti­autosta – autosta tuli poliisi ja vei ilman henkilöllisyys­todistusta liikkeellä olleen naisen putkaan

  2. 2

   Kuvia Suomesta, osa 27: Mikko Suutarinen valokuvasi kuljettajia, jotka muistuttavat ajoneuvojaan

  3. 3

   Alma on julkaissut musiikkia vain vajaat 17 minuuttia – Onko hän todella kansain­välisesti menestynein suomalainen artisti?

   Tilaajille
  4. 4

   Tämä kysymys kysytään lähes jokaisessa työhaastattelussa, sillä se paljastaa työntekijästä paljon – Näin vastaat siihen oikein

   Tilaajille
  5. 5

   Toimittaja kyykkäsi viikon ajan: asennon vaikeus ja kivistys yllättivät, muiden kummastelu ja muotikin haittasivat – lopulta käteen jäi uusi, terveellinen tapa

   Tilaajille
  6. 6

   Onko tässä Linnan juhlien hervottomin kuva – Oletko koskaan nähnyt Timo Soinia yhtä onnellisena?

  7. 7

   Kyykky on tämän hetken kovin hitti – Tätä Mariah Careyn kyykkyasentoa on vaikea päihittää, ja siksi fanit rakastavat sitä

  8. 8

   HS:n lukijat äänestivät suosikkinsa Linnan juhlien näyttävimmistä puvuista – kärki­viisikossa säihkyviä paljetteja, upeita laahuksia ja Suomen leijonalla koristeltu housupuku

  9. 9

   Kummelin Heikki Silvennoinen on ymmällään ja otettu sketsinsä maailmanlaajuisesta suosiosta: ”Pääasia, että ihmiset nauravat”

  10. 10

   Viiden lapsen isä Topi Linjama erosi vanhoillislestadiolaisuudesta ja puolustaa nyt isien asemaa – Isä on monessa perheessä juoksupoika ja äiti projektipäällikkö, hän sanoo

   Tilaajille
  11. Näytä lisää