[MAINOS Reilu kauppa ry] Kuluttaja haluaa ostaa yhä reilumpaa – Testi kertoo, millainen kuluttaja sinä olet - Mainos | HS.fi
Mainos

Kuluttaja haluaa ostaa yhä reilumpaa – Testi kertoo, millainen kuluttaja sinä olet

MAINOS: Kuluttajat haluavat ostaa vastuullisesti tuotettua ruokaa, mutta kokevat sen hankalaksi. Kaupan toivotaan ottavan enemmän vastuuta ja helpottavan reilun ruoan kulutusta.


9.12.2016 14:13

Kuluttajat haluavat ostaa reilusti ja eettisesti tuotettua ruokaa, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan kuluttajat ovat myös valmiita maksamaan eettisesti tuotetuista elintarvikkeista enemmän. Tutkimus toteutettiin Iso-Britanniassa kesällä 2016, ja siihen vastasi 1004 kuluttajaa.

Vastuullinen kuluttaminen tuntuu kuitenkin monen mielestä hankalalta. Kuluttajat joutuvat näkemään usein valtavasti vaivaa ruokaostostensa vastuullisen alkuperän varmistamisessa. Ruokaostokset hoidetaan usein kiireessä, eikä aikaa jää jokaisen tuotteen taustojen selvittämiseen.

”Vastuu reilusti tuotetun ruoan etsimisessä ei ole ainoastaan kuluttajalla”, muistuttaa Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen. Tätä tukevat myös brittitutkimuksen tulokset.

Tutkimukseen osallistuneiden kuluttajien mielestä erityisesti yritysten mutta myös valtion tulisi kantaa vastuunsa reilusta kaupankäynnistä ja ruoantuotannosta. Yli 92 % kuluttajista on sitä mieltä, että yritysten tulisi varmistaa elintarvikeketjun eettisyys. 85 % mielestä hallituksen tulisi ottaa vastuu asiasta ja 72 % peräänkuuluttaa kuluttajien vastuuta.

Tutkimuksessa nousi esiin mielenkiintoinen huomio siitä, että kuluttajat eivät kuitenkaan oleta, että heidän vaatimuksensa vastaa todellisuutta. Vain 49 % uskoo yritysten ja 39 % hallituksen ottavan vastuuta eettisestä elintarviketuotannosta. Eniten reiluun ruokatuotantoon uskotaan myötävaikuttavan eettisten merkkien ja sertifikaattien, kuten Reilun kaupan. Kuluttajien myötävaikutukseen uskoo 47 % vastaajista.

Kysyimme suomalaisilta kuluttajilta ajatuksia vastuullisesta kuluttamisesta. Kenelle suomalaiset ajattelevat vastuun eettisestä ruoantuotannosta kuuluvan?

Moni kuluttaja kuvittelee tekevänsä ostopäätöksensä itsenäisesti. Tosiasiassa päätös siitä, mitä kuluttaja ostoskärryynsä valitsee, on usein tehty jo ennen kuin tämä astuu sisään marketin ovista.

Vähittäiskauppa voi vaikuttaa kuluttajan vastuulliseen ostospäätökseen kahdella tavalla, kertoo Aalto-yliopistossa tehty tutkimus.

Ensinnäkin kauppa valitsee hyllyihinsä tuotteet, joiden joukosta kuluttaja valitsee tuotteet omaan ostoskoriinsa. Kaupan valinnasta siis riippuu, kuinka hyvä mahdollisuus kuluttajalla on tehdä vastuullisia ostospäätöksiä. Vähittäiskaupalla on siis tärkeä rooli vastuullisen kuluttamisen konkreettisena mahdollistajana.

Kuluttajien mielestä suurten päivittäistavarakauppayritysten rooli on merkittävä vastuullisten tuotteiden tarjonnan kannalta. Erityisen suuri merkitys on sillä, että vastuullista kulutusta edistettäisi esimerkiksi tuotteiden esillepanolla ja hinnoittelulla sekä tekemällä eettisesti tuotetuista elintarvikkeista kuluttajille aidosti houkuttelevia vaihtoehtoja.

Vähittäiskauppa voi vaikuttaa kuluttajan vastuulliseen ostospäätökseen myös ottamalla yhteiskuntavastuun osaksi liiketoimintaansa. Tiedonpuutteen on sanottu olevan yksi suurimmista vastuullisen kuluttamisen esteitä, joten on tärkeää, että yritykset viestivät selkeämmin tuotteidensa alkuperästä. Vähittäiskaupat voivat kasvattaa eettisten tuotteiden myyntiä lisäämällä kuluttajien tietoa vastuullisuudesta ja vastuullisten kulutusvalintojen merkityksestä.

”Emme halua, että kuluttajat joutuvat tekemään valtavasti työtä selvittääkseen tuotteiden alkuperän vastuullisuutta ja etsimään reilusti tuotettuja tuotteita kaupasta. Kaupan tehtävänä on tehdä vastuullisten tuotteiden ostaminen kuluttajille helpoksi”, Janne Sivonen toteaa.

Kauppojen vastuuta korostaakseen Reilu kauppa ry on käynnistänyt haastekampanjan, jossa haastetaan suomalaiset kauppaketjut helpottamaan reilujen tuotteiden ostamista ja vaaditaan, että tuottajille on maksettu työstään oikeudenmukainen korvaus.

Kehitysmaiden pienviljelijöillä on maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä rooli ruoan tuottajina. Silti liian monilla viljelijöillä on vaikeuksia elättää oma perheensä. Kuluttajat tiedostavat viljelijöiden olevan usein alipalkattuja ja ovat valmiita maksamaan enemmän elintarvikkeesta, josta tietävät viljelijän saavan oikeudenmukaisen korvauksen.

Tästä huolimatta kuluttajat ajattelevat harvoin ruoan halvalla hinnalla olevan vaikutusta tulevaisuuden ruoantuotantoon. Vain 43 % on sitä mieltä, että nykyisenlainen hintakilpailu voi vaikuttaa siihen, että jotkut elintarvikkeet voivat tulevaisuudessa muuttua hankalasti saataviksi tai erittäin hintaviksi.

”Kaupankäynnin ehtojen tulisi olla sellaiset, että ne mahdollistavat alkutuottajille elämiseen riittävän toimeentulon. Tämän tulisi olla normaali toimintatapa eikä mikään erikoistuotteille varattu ominaisuus”, Sivonen huomauttaa.

Kolme neljäsosaa kuluttajista on kuitenkin sitä mieltä, että jotakin on tehtävä, jotta riittävä ruoantuotanto voidaan taata myös tuleville sukupolville. Sama määrä haluaisi elintarvikealan yritysten tuottavan enemmän vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita ja valtion varmistavan, että viljelijät saisivat tarvitsemansa avun voidakseen vastata ilmastonmuutoksen viljelijöille asettamiin haasteisiin.

Suomalaista kauppaa hallitsee kolme suurta ketjua: SOK, Kesko ja Lidl. Päivittäistavarakaupan keskittymisen taustalla on monia eri tekijöitä, kuten Suomen maantieteellinen sijainti ja pitkät välimatkat maan sisällä sekä kaupunkien välillä. Keskittyminen tuo lisää tehokkuutta ja sillä on vaikutusta muun muassa kuluttajahintoihin.

Toisaalta kaupan keskittyminen vain muutamalle toimijalle niin Suomessa kuin muualla Euroopassa on johtanut siihen, että kaupan valta elintarvikeketjussa on suuri. Sen lisäksi, että kauppaketjut päättävät itsenäisesti siitä, mitä tuotteita ne ottavat hyllyilleen, on niillä vahva neuvotteluasema kaupankäynnin ehdoista.

Valta tuo mukanaan myös vastuuta. Kauppaketjuilla on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia toimitusketjuissaan ja tarjota kuluttajille mahdollisuus tehdä vastuullisia ostospäätöksiä. Kaikki kolme suurta ketjua lupaavat verkkosivuillaan paljon. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei vastuullisuus näy myymälöissä riittävästi.

Vastuullisuudesta kertovia merkkejä ovat muun muassa Reilun kaupan merkki, luomumerkit sekä Pohjoismainen Ympäristömerkki eli Joutsenmerkki.

Lue myös: