[Janssen Finland Pharmaceutical Companies Of Johnson & Johnson] Modernit syöpähoidot ovat inhimillisesti ja taloudellisesti kannattava valinta, mutta ne on saatava ajoissa potilaille - Mainos | HS.fi
MainosJanssen Finland Pharmaceutical Companies Of Johnson & Johnson

Modernit syöpähoidot ovat inhimillisesti ja taloudellisesti kannattava valinta, mutta ne on saatava ajoissa potilaille

MAINOS Uudet yksilölliset syöpähoidot ovat usein perinteisiin hoitoihin verrattuna kalliimpia, mutta kustannuksia tulee pystyä tarkastelemaan laajemmin niin potilaille kuin yhteiskunnalle koituvien hyötyjen osalta. Suomi on tunnettu syövänhoidon korkeasta tasosta, mutta byrokratia ja hidas päätöksenteko uhkaavat jarruttaa uusien hoitojen päätymistä potilaille.


23.9.2020 13:27

Viime aikoina on tehty suuria harppauksia yksilöllisten hoitojen parissa muun muassa immunologisten hoitojen ja biologisten syöpälääkkeiden saralla. Myös perinteisemmät hoidot, kuten säde-, solunsalpaaja-, hormonaaliset hoidot ja leikkaustekniikat, kehittyvät jatkuvasti.

Tiede vie siis syöpähoitoa jatkuvasti eteenpäin, mutta ketkä hyötyvät näistä innovaatioista ja milloin? Onko suomalaisilla käytössään maailman paras syövänhoito?

”Laadukkaassa syövänhoidossa voidaan tehdä paljon kohtuullisin kustannuksin. Hoidot ja diagnoosimenetelmät kehittyvät kuitenkin nopeasti, ja on huolestuttavaa, miten niiden mukana pysytään Suomessa ja miten uusienkin hoitojen osalta pystyttäisiin ylläpitämään sitä tasoa, jonka olemme saavuttaneet”, Läntisen syöpäkeskuksen ylilääkäri Pia Vihinen toteaa.

Uusien syöpähoitojen arvo on helposti todettavissa. Lääketeollisuus ry:n vuonna 2019 julkaiseman Lääkkeen arvo -raportin mukaan näin on käynyt esimerkiksi multippelin myelooman eli luuytimen syövän hoidossa.

Taudin kokonaiskustannukset ovat viime vuosina kasvaneet, mikä selittyy pääosin kasvaneella potilasmäärällä. Huomionarvoista on, että potilaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet vain maltillisesti. Uudet lääkkeet ja kantasolusiirrot ovat lisäksi laskeneet syövän epäsuoria kustannuksia: Potilaiden toimintakyky säilyy, ja he tarvitsevat vähemmän taloudellista ja sosiaalista tukea.

Uusien hoitojen arvoa mitattaessa pitäisikin aina huomioida niiden kokonaisvaikutukset, ei vain suoria hoitokustannuksia.

Todellinen hidaste suomalaisten syöpäpotilaiden ja uusien lääkehoitojen välissä onkin niin sanottu lääkkeiden kaksikanavajärjestelmä. Käytännössä se tarkoittaa myyntiluvan saaneiden apteekista itse haettavien ja sairaalassa annosteltavien lääkkeiden kulkemista potilaalle toisistaan eriäviä polkuja pitkin.

Potilas voi saada apteekista suun kautta otettavia lääkkeitä tai sairaalassa suonensisäisiä lääkkeitä riippuen siitä, mistä hoitomuodoista hänen henkilökohtaisessa hoitosuunnitelmassaan on sovittu.

Maksaja apteekista itse haettavien lääkkeiden osalta on Kela (tai potilas, jos valmiste ei ole korvattava), sairaalalääkkeissä sairaanhoitopiirit ja kunnat. Jako vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä totuus on huomattavasti monimutkaisempi ja byrokraattisempi.

Uusien sairaalalääkkeiden osalta polku vie yksinkertaisimmillaan ensin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen (Fimea), joka arvioi tutkimusnäyttöä uuden lääkehoidon hyödyistä, haitoista, kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta muihin hoitovaihtoehtoihin verrattuna. Sitten palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) antaa mahdollisen suosituksen lääkkeen kuulumisesta sairaaloiden palveluvalikoimaan.

Mikäli PALKO eli palveluvalikoimaneuvosto suosittaa valmistetta terveydenhuollon palveluvalikoimaan, täytyy lääkkeen hinnasta vielä sopia lääkevalmistajan ja sairaalan välillä.

Kuvitus 1: Sairaalalääkkeen tie­

Apteekeista saatavien syöpälääkkeiden tie käy läpi erilaisen päätöksentekoprosessin. Ensin sosiaali- ja terveysministeriön alainen lääkkeiden hintalautakunta (Hila) päättää uusien lääkkeiden Kela-korvattavuudesta eli siitä, osallistuuko yhteiskunta syöpäpotilaan lääkehoidon kustannuksiin ja korvaa Kelan kautta potilaalle osan lääkkeen hinnasta, vai maksaako potilas lääkehoitonsa kokonaan itse.

Nykyään lääkkeen valmistajan (myyntiluvanhaltijan) ja lääkkeiden hintalautakunnan on mahdollista myös neuvotella erillisestä luottamuksellisesta sopimuksesta uuden lääkkeen käyttöönottamiseksi.

Kuvitus 2: Apteekkilääkkeen tie­

Uusien hoitojen nopea kehittyminen haastaa jo 1960-luvulla käyttöön otetun lääkekorvausjärjestelmän, jossa on päällekkäisyyksiä. Se voi monimutkaistaa hoidon toteuttamista ja vaikeuttaa järjestelmän kokonaisuuden seurantaa.

”Vakiintuneet hoidot saamme kohtuullisen nopeasti käyttöön, mutta ongelmana on, että uudet hoidot ovat yksilöllisiä. Ehkä kaksikanavajärjestelmän ja uusien hoitojen käyttöönotossa sudenkuopat löytyvät rahoituksesta ja kankeasta järjestelmästä. Meillä prosessit eivät vielä taivu tällaiseen, kun hoitoja kehitetään nopeasti”, Vihinen päättää.

Lue lisää aiheesta täältä!

EM-42307

Lähteet:

Syöpäjärjestöt (2020). Syövänhoito https://www.kaikkisyovasta.fi/hoito-ja-kuntoutus/syovan-hoito/ Accessed: September 2020

Lääketeollisuus ry, Nordic Health Group (2019). Lääkkeen arvo: https://www.laaketeollisuus.fi/media/tiedostot/laakkeen-arvo-2019.pdf Accessed: September 2020

Lue myös: