[Mainos EstateGuru] EstateGuru tuli voimalla mukaan kiinteistöbisnekseen – uusi palvelu yhdistää sijoittajat ja pk-yrittäjät - Mainos | HS.fi
MainosEstateGuru

EstateGuru tuli vahvasti mukaan kiinteistöbisnekseen – uusi palvelu yhdistää sijoittajat ja pk-yrittäjät

MAINOS Suomen maajohtaja Matti Vansén uskoo, että vaihtoehtoisrahoitus kasvaa nopeasti. Sijoittajat kaipaavat vakaata tuottoa ja pk-yritykset pääomaa.

”Meiltä saa rahoituksen jopa viisi kertaa nopeammin kuin perinteisiltä rahoittajilta, yksinkertaisimmissa tapauksissa muutamassa päivässä”, lupaa EstateGurun maajohtaja Matti Vansén.­


30.11.2020 19:21

Rakennus- tai kiinteistöalan yrittäjällä on tiukka paikka. Kiinteistö on vielä rakenteilla, mutta osa sen asunnoista on yhä myymättä. Kulut juoksevat, ja nyt tarvitaan nopeasti väliaikaista rahoitusta.

EstateGurun maajohtajalla Matti Vansénilla on yrittäjälle vinkki: kysy rahoitusta EstateGurulta.

Yhtiö välittää kiinteistövakuudellisia yrityslainoja joukkorahoitusalustallaan. Sen pääkonttori on Tallinnassa, ja yritys myöntää lainoja Suomeen, Viroon, Latviaan, Liettuaan, Portugaliin, Saksaan ja Espanjaan.

EstateGuru yhdistää alustallaan rahoittajat ja rahoituksen tarvitsijat, joista suurimpia hyötyjiä ovat rakennusalan pk-yritykset. Mutta myös muiden alojen yrittäjät voivat hakea liiketoiminnalleen rahoitusta esimerkiksi käyttöpääomalainoina.

Rakennusalan yhtiöt ovat EstateGurulle tuttuja, mutta käyttöpääomalainaa voi hakea kuka tahansa, jolla on vapaata vakuutta saatavilla. Vansén kertoo, että kehityslainaa hakevat yleensä rakennuttajien lisäksi rakennusliikkeet ja kiinteistökehitysyhtiöt.

EstateGurulta voi hakea myös siltalainaa, jonka hakijoita ovat yleisimmin kiinteistökehitysyhtiöt tai rakennuttajat.

Kun kiinteistökehitysyhtiö tai rakennuttaja tarvitsee rahoitusta uuteen kohteeseensa, se lähettää lainahakemuksen EstateGuruun, joka analysoi hakemuksen ja kiinteistön arvon sekä käy läpi liiketoimintasuunnitelman, sijainnin ja kiinteistömarkkinan tilanteen.

Vansén kertoo, että jos yrittäjällä on vapaata vakuutta jäljellä, lainan voi nostaa EstateGurun hyväksynnän jälkeen nopeasti vakuutta vastaan.

Mikäli kyseessä on siltalaina – siis jos kiinteistö on jo valmis mutta asunnot myymättä – lainaa on mahdollista saada esimerkiksi asunto-osakkeita vastaan.

”Näissä tapauksissa asunnon ostaja maksaa yrittäjän ottaman lainan takaisin.”

Yrittäjät tarvitsevat usein myös kehityslainaa, mikä on EstateGurun suosituin lainamuoto. Kehityslainan paikka on esimerkiksi tilanteessa, jossa yrittäjällä on hyvä tontti ja tarkoitus rakentaa sille 20 asuntoa.

”Voimme lähteä mukaan rahoittamalla projektia tontin arvoa vastaavasti. Jos tontin arvo on esimerkiksi 400 000 euroa ja meidän vakuusarvomme 50 prosenttia, voimme antaa lainaa 200 000 euroa”, Vansén kertoo.

EstateGuru rahoittaa hanketta vaiheittain valmiusasteiden mukaan, esimerkiksi 10 prosentin välein. Kun maatyöt on tehty, rahoitusta saa lisää, samoin esimerkiksi perustusten valmistuttua tai kun rakennus on harjakorkeudessa.

EstateGuru on tiiviisti yhteydessä vastaavaan mestariin ja esimerkiksi kiinteistövälittäjään tarkistaessaan valmiusasteen etenemistä.

Niitäkin tapauksia on ollut, että projekti on ollut jäädä yrittäjältä syystä tai toisesta kesken. EstateGurulla on hyvät verkostot, joiden avulla kohteelle on löytynyt uusi yrittäjä.

Vansén kertoo yrittäjien arvostavan EstateGurun nopeutta.

”Rahoituksen saa jopa viisi kertaa nopeammin kuin perinteisiltä rahoittajilta, yksinkertaisimmissa tapauksissa muutamassa päivässä”, hän huomauttaa.

Myös ammattimaista EstateGurun tiimiä arvostetaan. Se auttaa hakemusprosessissa ja takaisinmaksuaikataulussa. Lisäksi EstateGuru esittelee projektin sijoittajille.

Suomalaiset yrittäjät ovat hoksanneet yhtiön palvelun nopeasti. Toiminnan käynnistyttyä EstateGuru rahoitti muutamassa kuukaudessa kiinteistöbisnestä Suomessa yli 10 miljoonalla eurolla, keskimäärin 2,5 miljoonalla eurolla kuukaudessa.

Suosiota selittää Vansénin mielestä nopean prosessin lisäksi maltilliset aloituskulut.

”Kun rahoituksen saanti tai lainahakemuksen hidas käsittely tulee esteeksi liiketoiminnalle, me astumme kuvaan.”

Entä kuinka korkealle asiakkaan maksama korko tuolloin nousee?

”Räätälöidyn ja tehokkaan rahoitusprosessin vastineeksi maksetaan kohtuullista korkoa, joka on vain hieman markkinan keskiarvoa korkeampi”, Vansén sanoo.

”Ratkaisumme avulla yrityksen pyörät eivät pysähdy missään vaiheessa eivätkä hankkeet jää toteuttamatta tai kesken.”

Pankit ympäri Euroopan ovat koronapandemian aikaan kiristäneet luotonantokriteereitään, mikä on tarkoittanut vaikeuksia investointeja suunnitteleville yrityksille.

Vansénin mielestä on hienoa, että institutionaalisten sijoittajien lisäksi tavalliset palkansaajat voivat rahoittaa ja auttaa yrityksiä kasvamaan.

EstateGurun alustalla on mukana kaikkiaan yli 65 000 sijoittajaa, ja mukaan pääsee jo 50 eurolla.

Sijoittaja voi valita itse, millaista kohdetta lähtee rahoittamaan. Sijoittaja voi halutessaan suosia suomalaisia kiinteistöjä, mutta yhtä hyvin vaikka saksalaisia tai liettualaisia, toisin sanoen mitä tahansa EstateGurun seitsemästä kohdemaasta.

Joukkorahoitus oli yhtiön maajohtajalle Vansénille, juristille ja kauppatieteen maisterille, tuttua jo aiemmin.

Kun hänelle tarjottiin töitä EstateGurusta, hänet vakuutti muun muassa yrityksen avoimuus. Lisäksi yritys ylittää reilusti lain edellytykset asiakkaan tuntemisprosessissa, rahanpesun estämisen vastaisissa toimissa sekä sijoittajille raportoinnin tasoissa.

Vansén uskoo, että vaihtoehtoisrahoitus kasvaa nopeasti Suomessa ja yleisemminkin Euroopassa. Sijoittajat kaipaavat vakaata tuottoa ja pk-yritykset pääomaa.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa Suomessa rahoitettavien projektien arvo 20 miljoonaan euroon tänä vuonna, ja ensi vuoden aikana summa on tarkoitus tuplata.

Tutustu EstateGurun palveluun täällä!

Lue myös: