MainosBarona

Tunnista yrityksesi ydin tai mene kotiin – teknologia tuo painetta kehittää osaamista

MAINOS Teknologia muuttaa asiantuntijatyötä ja lisää yritysjohdon painetta kehittää uudenlaisia ratkaisuja liiketoimintansa varmistamiseen. Teknologiakompetenssin haalimisen sijaan yritysten pitäisi keskittyä oman ydinosaamisen ja strategian kirkastamiseen sekä rakentaa sen ympärille räätälöity relevantti työkalupakki.

”Muutoksen sietokykyä vaaditaan sekä johdolta että työntekijöiltä”, toteaa Barona Asiantuntijapalveluiden myyntijohtaja


Teknologia ja asiantuntijatyö taistelupari, joista molemmat tarvitsevat toistaan. Teknologia muuttaa asiantuntijatyön tekemistä, mutta samalla asiantuntijuuden tarve teknologian tulkitsijana korostuu ja tuo osaamisen päivittämisen paineita.

”Siinä missä teknologia ja automatisaatio poistavat joitain suorittavia tehtäviä, korostuu asiantuntija-alalla jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Muutoksen sietokykyä vaaditaan sekä johdolta että työntekijöiltä”, Barona Asiantuntijapalveluiden myyntijohtaja Henri Pynnönen kertoo.

Haasteena on erityisesti Pynnösen mukaan se, millä tavoin työ organisoidaan tulevaisuudessa: Kuinka paljon tarvitaan niin sanottua kovaa osaamista tämänhetkisten haasteiden taklaamiseen – ja toisaalta minkälaisia osaajia tulevaisuudessa nousee keskiöön?

”Asiantuntijoista on nyt jo pula ja se tulee korostumaan tulevaisuudessa. On entistä tärkeämpää tunnistaa ja erottaa oma ydinosaaminen ja toisaalta asiat, jotka eivät ole ydinosaamisen lähellä ja selkeyttää niiden toteuttaminen muilla malleilla”, Pynnönen sanoo.

Näin saadaan kirkastettua se, mihin osaamisiin kannattaa itse panostaa ja mihin ei.

”Erityisesti ydinosaamisen tiimoilta johdon pitää pystyä ratkomaan resursoinnin haasteita esimerkiksi kasvattamalla jo olemassa olevaa osaamista ja kyvykkyyttä tavoitteidensa mukaan”, Pynnönen jatkaa.

”Asiantuntijoista on nyt jo pula ja se tulee korostumaan tulevaisuudessa.”

Pynnösen mukaan yrityksen menestys pohjaa asiantuntija-aloilla ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä. Siksi osaamisen kasvattamisen työkalupakin kehittämiseen on kovat paineet työelämän ja teknologian murroksessa. Siinä missä ennen osaamisen kasvattaminen perustui koulujärjestelmään, nykyään oppiminen on jatkuvaa ja vasta alkaa työelämässä.

”Tulevaisuudessa pitää pystyä tehokkaammin hyödyntämään yrityksessä jo valmiina olevat ihmiset ja heidän potentiaalinsa sekä osaamistarpeiden muutokset. Tämä vaatii työntekijältä oppimishalua ja puolestaan johdolta kykyä innostaa tekijänsä haluamaan oppimista.”

Osaamisen kehittämisen mallit ja mahdollisuudet on myös syytä nähdä laajempana työkaluna. Ne voivat olla yrityksille myös tärkeä vetovoimatekijä alalla, jossa on jatkuva pula osaajista.

”Jo valmiiksi vahvalle tekijälle räätälöidään lyhyempi, syventävä oppimispolku esimerkiksi tietyn työkalun tai teknologian haltuunottoon. Se maksaa itsensä takaisin jo sillä, että saa sen huipputekijän tiimiin. Samalla se myös motivoi työntekijää.”

Pynnösen mukaan kaiken takana on se, että johdolla on kokonaisnäkemys strategisesta suunnasta, yrityksen ytimestä ja olemassaolon syistä. Vain siten osaamisen kasvattaminen on relevanttia.

”Tulevaisuudessa pärjäävät ne, jotka tunnistavat oman liiketoimintansa kannalta strategisen ja ei-strategisen osaamisen. Tämä vaatii kokonaiskuvan ymmärtämistä mutta myös näkemyksellisyyttä jalkauttaa strategia käytäntöön.”

”Teknologia arkipäiväistyy niin, että jokainen voi hyödyntää työkaluja helposti.”

Teknologia korostaa tulevaisuudessa ihmisen omaa luovaa ajattelua entisestään. Kun teknologia on tarpeeksi kehittynyttä, se vaipuu taustalle ja tukee ihmisen tekemää ajattelutyötä.

”Teknologia arkipäiväistyy niin, että jokainen voi hyödyntää työkaluja helposti eikä syvällistä teknologiatuntemusta sinällään välttämättä enää tarvita. Teknologisten ratkaisuiden hyödyntämistä, ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja syvempää ajattelua vaativat työtehtävät kuitenkin lisääntyvät tulevaisuudessa.”

Vaikka ihminen on tulevaisuudessakin asiantuntijatyön keskiössä, on tulevaisuuden yksi iso haaste työvoiman riittävyys ylipäätään. Osaamisen kehittäminen on yksi hyvä työkalu purkamaan työntekijäpulaa, mutta se ei välttämättä riitä. Fakta on nimittäin se, että kilpailu käydään tulevaisuudessa kansainvälisistä osaajista ja tulevaisuuden tähtitekijöistä

Suomen pitää kuitenkin pystyä kehittämään houkuttavuuttaan ja kilpailukykyään, että parhaat asiantuntijat löytäisivät tänne töihin tulevaisuudessakin.

”Globaalisti huippuosaajia kyllä löytyy, mutta emme ole kilpailussa yksin ja moni muu maa onnistuu houkuttelemaan tekijöitä tällä hetkellä meitä paremmin. Meidän pitää kirkastaa kilpailutekijämme ja valjastaa ne valttikorteiksi, jotta oikeat tekijät löytyvät juuri oikeaan aikaan tulevaisuudessakin”, Pynnönen summaa.

On työkalupakissa sitten kansainvälinen rekrytointi tai osaamisen kasvattaminen markkinasta tai organisaation sisältä, tulevaisuuden menestyjät erottuvat muista selkeällä käsityksellä omasta ydinosaamisestaan ja visiostaan – sekä monipuolisesta työkaluvalikoimasta osaamisvision täyttämiseksi.

Lue lisää täältä

Lue myös: