MainosBasware

Tekoäly voi olla henkilökohtainen avustaja – ja se tunnistaa helposti huijauslaskut

MAINOS Taloushallinnon ohjelmistoja tuottava suomalaisyhtiö kuuluu maailman kärkikastiin. Yritys hyödyntää datan käsittelyssä tekoälyä koko ajan yhä enemmän. Mitkä ovat sen hyödyt? Miten onnistua tekoälykokeilussa?

Basware on hyödyntänyt koneoppimista ja tekoälyä luomissaan taloushallintojärjestelmissä.


21.6.2021 12:39

Ostolaskujen käsittelyn automatisoinnissa maailman parhaimpia yrityksiä on Basware. Näin ovat todenneet kansainväliset tutkimus- ja konsultointiyhtiöt Gartner ja Forrester monissa tutkimuksissaan.

Baswaren ”Purchase to Pay” eli P2P-ohjelmistoon sisältyvät laskuautomaatio, verkkolaskupalvelut ja sähköinen hankinta maailman suurimman avoimen liiketoimintaverkon kautta. Basware on SaaS-yritys, joka toimittaa ohjelmistonsa pilvipalveluna ja laskuttaa siitä palvelumaksua.

Basware on hyödyntänyt koneoppimista ja tekoälyä luomissaan taloushallintojärjestelmissä.

Lisäksi suomalaisyhtiö on ollut mukana rakentamassa yhteyksiä maailman suurimpaan avoimeen liiketoimintaverkkoon.

”Viimeisimmäksi olemme rakentaneet Intian ja Kiinan paikallisten kumppanien kanssa yhteyttä valtioiden pyörittämiin verkkolaskujärjestelmiin. Samalla ehkäisemme harmaata taloutta”, kertoo tuotejohtaja Perttu Nihti.

”Tekoäly voi auttaa meitä innovoimaan uusia palveluja ja saavuttamaan kokonaan uusia markkinoita.”

Tekoäly on tälläkin hetkellä läsnä modernissa P2P-järjestelmässä, vaikka käyttäjä ei tule välttämättä ajatelleeksi sitä. Tulevaisuudessa sen rooli osana hankinnasta maksuun -prosessia vain vahvistuu, sillä datan määrän kasvu lisää tarvetta uusille tekoälyinnovaatioille.

”Yritysten tietojärjestelmissä on jo nyt paljon dataa, jota ei osata hyödyntää tai pystytä hyödyntämään optimaalisella tavalla. Tähän ongelmaan tekoäly tarjoaa ratkaisun”, sanoo Baswaren Vice President of Offering Management Jussi Erjanti.

Jatkossa Basware keskittyy yhä enemmän tekoälypohjaiseen poikkeamien hallintaan ja päätöksenteon suosituksiin. Tekoälyn avulla pystytään poimimaan erilaisia malleja laskuprosesseista.

Tekoäly tuo uutta näkemystä päätöksentekoon ja tehostaa entisestään automaattista laskutusprosessia. Yritys tarvitsee tietoja myös riskien- ja maineenhallintaan, toteaa tuotejohtaja Perttu Nihti.

”Tekoäly voi olla kuin henkilökohtainen avustaja päätöksenteossa: se kertoo kerätyn tiedon perusteella esimerkiksi, pitäisikö lasku tai hankintapyyntö hyväksyä. Tekoäly tunnistaa helposti huijauslaskut”, Nihti kertoo.

Tekoäly tuo uutta näkemystä päätöksentekoon ja tehostaa entisestään automaattista laskutusprosessia. Yritys tarvitsee tietoja myös riskien- ja maineenhallintaan.

”Voi olla, että yrityksessä ei tiedetä, keiden kaikkien kanssa tehdään bisnestä ja missä kaikkialla on toimittajia. Mistä yritys maksaa ja minne? Maksaako yksi liiketoimintayksikkö samalle toimittajalle enemmän kuin toinen?”

Kun laskut saadaan kulkemaan tehokkaasti automatisoidun prosessin läpi, jää entistä enemmän aikaa laskun hyväksynnän ja eräpäivän välille. Järjestelmän avulla yritys saa myös ennusteen ulosmenevästä kassavirrasta.

”Yrityksellä pitää olla ajantasainen näkymä liiketoimintansa kaikkiin kuluihin.”

AI-hautomo ADDO AIn perustaja, singaporelainen Dr. Ayesha Khanna puhui huhtikuussa Magic of Transparency -tapahtumassa yritysten menestymisen mahdollisuuksista tekoälyä hyödyntämällä.

Vain harva asiantuntija on menettämässä työnsä teknologialle, joka ei kykene empaattiseen ajatteluun. Tekoälyllä voidaan korvata suuri määrä rutiininomaista, manuaalista työtä, minkä ansiosta työntekijät voivat keskittyä asiakastyöhön. Tekoälyn ensisijainen tarkoitus on vahvistaa ihmisten potentiaalia.

Näin muistutti tekoälyratkaisuja tarjoavan Addo AI -yrityksen toimitusjohtaja Ayesha Khanna puheenvuorossaan. Basware järjesti huhtikuussa virtuaalisen tilaisuuden nimeltä Läpinäkyvyyden taika, Magic of Transparency.

”Prosessien automatisointi vapauttaa työntekijöiden aikaa asiakastyölle ja yrityksen tärkeimpien ydinarvojen toteuttamiselle. Lisäksi tekoäly voi auttaa meitä innovoimaan uusia palveluja ja saavuttamaan kokonaan uusia markkinoita”, Khanna totesi.

”Miten kontrolloimme luomaamme tekoälyä? Tämä on kysymys, jota meidän on ajateltava.”

Tekoälyllä on myös pimeä puolensa. Khanna nosti esiin esimerkiksi valeuutisten leviämisen. Ilmiö uhkaa yleistyä entisestään, ellei tekoälyn käyttöä ja kehitystä valvota riittävästi. Siksi Khanna korostaa säädösten merkitystä.

”Enää ei kannata pohtia, pitäisikö tekoäly hyödyntää. Miten kontrolloimme luomaamme tekoälyä? Tämä on kysymys, jota meidän on ajateltava.”

Khanna on toiminut strategisena neuvonantajana useille suurille yrityksille ja hallinnoille ympäri maailmaa. Hän antaa puheessaan kolme konkreettista vinkkiä, joiden avulla tekoälykokeilut todennäköisimmin onnistuvat.

”Ensimmäiseksi kehotan organisoimaan datan. Valitkaa yksi ongelma, johon haluatte etsiä ratkaisun ja luokaa tietokanta datalle. Toiseksi, tehkää kehitystä kolmen kuukauden sykleissä. Kolmanneksi, kannustakaa liiketoiminnassa työskenteleviä ihmisiä tekemään yhteistyötä teknisen tiimin kanssa.”

Kuuntele täältä Ayesha Khannan puhe

Lue lisää Baswaren hankinnasta maksuun -ratkaisusta

Lue myös: