MainosBasware

Voiko tekoäly hoitaa yrityksen kaikki ostolaskut? Näin vastaa asiantuntija

MAINOS Tekoäly nopeuttaa huomattavasti laskujen käsittelyä ja datan keräämistä. Kuinka pitkälle tekoälyä voidaan hyödyntää taloudenpidossa?

”Tekoälyn avulla voimme tuottaa tulevaisuudessa paljon lisää arvoa: rutiinitöiden automatisoinnin lisäksi tarjota esimerkiksi data-analytiikkaan ja raportointiin uudenlaisia ulottuvuuksia”, kertoo Jari Paananen Baswarelta.


6.9.2021 16:03

Taloushallinnon ohjelmistoja tuottava Basware hyödyntää tekoälyä laskujen käsittelyssä. Baswaren hankinnasta maksuun (Purchase to Pay) eli P2P-ohjelmistoon sisältyvät laskuautomaatio, verkkolaskupalvelut ja sähköinen hankinta maailman suurimman avoimen liiketoimintaverkon kautta.

”Olemme pitkään käyttäneet perinteistä kuvan- ja tekstintunnistusmenetelmää OCR:ää, joka pyrkii löytämään pdf-laskusta tietyt tiedot sääntöihin pohjautuen”, kertoo Baswaren Pohjoismaiden ja Australian markkinoiden tuotehallintajohtaja Jari Paananen.

”Nykyään tekoälyn avulla laskun datan poiminnan laatu paranee ja voidaan vähentää manuaalista työtä, joka on hidastanut laskun tietojen validointia eteenpäin vastaanottavalle asiakkaalle.”

Tästä on merkittävää hyötyä maissa, joissa pdf-laskujen määrä on iso. Tekoälyn hyödyntäminen pdf-laskuissa on esimerkiksi Australiassa huomattavasti tärkeämpää kuin Pohjoismaissa.

”Täällä pohjoisessa on paljon aitojen verkkolaskujen toimittajia sekä vastaanottajia. Olemme edelläkävijöitä.”

Laskujen käsittelyn automatisoinnilla säästetään merkittävästi aikaa ja rahaa. Yksi hyvä esimerkki tekoälyn hyödyntämisestä prosessien automatisoinnissa on niin sanottujen ei-tilauksellisten laskujen automaattinen tiliöinti sekä laskun reititys.

”Tekoälyn avulla palvelumme tekee automaattisesti ehdotuksen tiliöinnistä, mikä nopeuttaa laskujen käsittelyä. Tämä hyödyttää varsinkin niitä yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja, joilla tilauksellisten laskujen osuus sekä tilauksien täsmäyttäminen laskuihin ei ole merkittävä osa kokonaislaskuvolyymia”, Paananen sanoo.

Lue lisää tekoälystä

Tekoälypalvelut ovat elinkaareltaan vielä nuoria. Mihin suuntaan Baswaren palvelut ovat matkalla?

”Operatiivisen toiminnan ja päivittäisten rutiinien helpottaminen on meille tärkeää laskujenkäsittelyn automaatiossa. Kun yritykset haluavat kehittää prosessejaan, tekoälyn avulla voimme tuottaa tulevaisuudessa paljon lisää arvoa: rutiinitöiden automatisoinnin lisäksi tarjota esimerkiksi data-analytiikkaan ja raportointiin uudenlaisia ulottuvuuksia”, Paananen vastaa.

Syyskuun alussa järjestetyssä EBG-webinaarissa esiintyneet Forresterin ja Basware taloushallinnon asiantuntijat tekivät kyselyn osallistujille. Kyselyyn vastanneet kokivat, että tekoälyn ja koneoppimisen kautta halutaan ennen kaikkea hyötyä manuaalisiin ja toistettaviin tehtäviin. Toiseksi tärkein kohde oli datan analysointi.

Tekoälyä hyödyntämällä palvelu voi esimerkiksi ennustaa eri mallien avulla yrityksen liiketoiminnan kehitystä, kuten laskujen käsittelyaikoja sekä maksuaikataulujen vaikutuksia kassavirtaan.

”Parhaassa tapauksessa palvelu ehdottaa laskuprosessiin korjauksia, jotta prosessin tehostamisesta ja automaatiosta saadaan paras hyöty irti. Tekoälypalvelu ei vain kerro, miten asia on, vaan ehdottaa parannuksia – tai tulevaisuudessa jopa automaattisesti informoi ratkaisun konfiguraatiopalvelua tekemään muutoksia järjestelmään prosessin tehostamiseksi.”

Entä jos jotain ikävää sattuu tekoälyn hallitessa?

Mielenkiintoinen kysymys on, kuinka pitkälle tekoälyä voidaan hyödyntää yritysten taloushallinnoissa. Paananen näkee, että on liian pitkälle ajateltua, että kaikkien laskujen ja tilauksien käsittelyn työvaiheet voisivat muuttua täysin automaattisiksi.

”En usko, että ihmiset haluavat luopua kaikista kontrolleista ainakaan lähitulevaisuudessa, vaikka se olisi mahdollista. Tekoäly on apuna, mutta ihmisillä on edelleen vastuu talouden hallinnasta. Heidän on otettava vastuu myös implementoitavasta tekoälypalvelusta”, Paananen toteaa.

Hän muistuttaa, että ihmisten on valvottava tekoälyä.

Kun yritys hyödyntää tekoälyä, sen tulee tietää, mihin ja miten tekoälyä käytetään sekä millä ehdoilla tai säännöillä palvelu toimii. Tekoäly ei välttämättä tuo prosessin tehostamiseen suoraa hyötyä, ellei yrityksessä ole analysoitu ja muokattu taloushallinnon prosessia ennen tekoälypalvelun käyttöönottoa.

”Suositeltavaa on ottaa tekoäly käyttöön vaiheistuksen kautta. Hallittu sääntöjen, valtuutuksien ja tekoälyn symbioosi on suositeltavin ratkaisu.”

Euroopan unioni pyrkii antamaan lähitulevaisuudessa säännöt ja ohjauksen, miten erilaisia tekoälypalveluita voidaan käyttää yrityksissä. Tässä huomioidaan muun muassa palveluiden eettisyys, vastuullisuus ja tietoturva.

”Tekoälyä kannattaa hyödyntää kontrolloidusti. Käytön on oltava riskitöntä ja turvallista.”

Lue lisää tekoälystä

Lue myös: