MainosDocue

Mikael Pentikäinen: Työpaikkasopiminen on mahdollisuus, jota ei pidä pelätä

MAINOS Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja puhuu paikallisen sopimisen sijasta mieluummin työpaikkasopimisesta. Docuen juristien luoma paikallisen sopimuksen malli auttaa yrityksiä sopimaan oikein.

Paikallinen sopiminen on Pentikäisen mukaan iso mahdollisuus kehittää yrityksiä, turvata työpaikkoja ja vastata työntekijöiden muuttuviin tarpeisiin.


17.3.2022 16:58

Paikallinen sopiminen on tapetilla. Siitä ja sen tarkoituksesta väännetään kättä eri foorumeilla. Onko paikallinen sopiminen uhka vai mahdollisuus ja kenen näkökulmasta sitä tehdään?

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen näkee paikallisen sopimisen termin niin värittyneenä, että puhuu mieluummin työpaikkasopimisesta.

Luottamus ja avoimuus ovat Pentikäisen mukaan etenkin pienten yritysten menestyksessä avainasemassa. Yritykset eivät kuitenkaan pääse hyödyntämään sitä ilmapiiriä, joka niissä on.

Yritysten asema paikallisen sopimisen suhteen on hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, kuuluuko työnantaja liittoon, onko alalla voimassa olevaa työehtosopimusta ja millainen se on tai onko yrityksen henkilöstölle valittu luottamusmies.

Pentikäisen mielestä ammattiliitot pelkäävät turhaan, että ehtoja alettaisiin polkea.

”Jos joku alkaa kohdella työntekijöitään huonosti, se näkyy varsin pian vähintään sosiaalisessa mediassa. Sellainen työnantaja ei saa hyviä työntekijöitä ja asiakkaat kaikkoavat”, Pentikäinen muistuttaa.

”Menestyvät yritykset tiedostavat työvoiman olevan tärkein voimavara kilpailussa. Kannustava paikallinen sopimus poistaa siihen liittyviä riskejä.”

Yritykset kohtaavat entistä enemmän kansainvälistä kilpailua, vaikka toimisivatkin vain kotimaassa.

Pentikäinen painottaakin yritysten mahdollisuutta yhdessä henkilöstönsä kanssa löytää ne tavat, joilla kilpailuun voisi vastata mahdollisimman hyvin.

”Yritys ja sen työntekijät ovat oman tilanteensa parhaat asiantuntijat, eivät liitot tai saman alan isot toimijat, jotka usein määrittävät työehtosopimusten sisällöt”, Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mukaan työpaikkasopimisessa on kaikkien osapuolten näkökulmasta kyse suomalaisten yritysten ja työpaikkojen kilpailukyvyn varmistamisesta ja etätyöaikana tutuiksi tulleiden erilaisten työntekemisen tapojen turvaamisesta myös tulevaisuudessa.

”Yritys ja sen työntekijät ovat oman tilanteensa parhaat asiantuntijat.”

Kun uutta liiketoimintaa syntyy, se syntyy Pentikäisen mukaan usein toimialojen rajapintoihin, eikä yksittäisiä toimialoja sitovista työehtosopimuksista oikein mikään vastaa yrityksen tarpeisiin. Se luo painetta muutokselle.

”Toisin sopimisen oikeus olisi ensiarvoisen tärkeä. Yhden toimialan ehkä kymmeniäkin vuosia vanha työehtosopimus ei useinkaan palvele yrityksen tarpeita. Työpaikat ja tavat tehdä töitä ovat muuttuneet”, Pentikäinen sanoo.

Docue on yksi esimerkki toimialojen rajapintaan syntyneestä uudesta liiketoiminnasta. TES:n yleissitovuuden poistuminen Tietotekniikan palvelualalta herätti toimitusjohtaja Antti Sepän mukaan Docuen ajattelemaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

”Halusimme konkretisoida omille työntekijöillemme ne työehdot ja edut, joihin työnantajana olemme oma-aloitteisesti sitoutuneet. Näin turvaamme tasapuolisuuden ja vältämme tilannekohtaisten tulkintojen syntymistä”, Seppä sanoo.

Tutustu Docuen paikallisen sopimisen malliin tästä.

Suomen 85 000 työnantajayrityksestä noin neljännes on Sepän mukaan vailla minkäänlaista TES-sitovuutta. Menestyvät yritykset tiedostavat työvoiman olevan yrityksen tärkein voimavara kilpailussa. Kannustava paikallinen sopimus poistaa siihen liittyviä riskejä.

”Yhdellä dokumentilla voi helposti näyttää uudelle työntekijälle, millaiset käytännöt yrityksessä on”, Seppä sanoo.

Docue on Pentikäisen mukaan kiinnostava palvelun tarjoaja, joka helpottaa yrittäjien edellytyksiä sopia asioista oikein.

”On kaikkien edun mukaista, että sopiminen tehdään oikein ja dokumentoidaan hyvin, ettei jälkikäteen tule epäselvyyksiä siitä, mitä on sovittu ja onko prosessi oikein hoidettu.”

Paikallisen sopimisen prosessi oli Docuella hyvin suoraviivainen: ehdotus – kommentit – ehdotus – loppuyhteenveto – allekirjoitus. Kaikki onnistui helposti Docuen oman teknologian avulla. Docuen juristien luoma paikallisen sopimuksen malli on palvelussa myös muiden yritysten käytössä.

Docuen paikallisen sopimisen malliin pääset tästä.

Mikael Pentikäisen mukaan on kaikkien etu, että sopiminen tehdään oikein ja dokumentoidaan hyvin.

Maailma muuttuu nopeasti. Viimeiset vuodet on kuljettu kriisistä toiseen. Pentikäisen mukaan koronan aiheuttama poikkeusaika on ollut luottamuskoulu monille työpaikoille. Se on osoittanut laajasti, että ihmiset ovat luottamuksen arvoisia.

Pentikäinen on varma, että suomalainen kankea ja vaikeaselkoinen sopimisen järjestelmä tulee muuttumaan. Paikallisen sopimisen edistymistä ei kyetä estämään, se on Pentikäisen mukaan kuin tsunami, joka etenee väistämättä patorakennelmista huolimatta.

”Yritysten pitää pärjätä kilpailussa ja ne etsivät keinot löytää joustavuutta. Jos joustoa ei ole tarpeeksi, ei esimerkiksi lisähenkilöstöä uskalleta palkata”, Pentikäinen sanoo.

Hän varoittaa myös harmaasta sopimisesta. Ei tahallaan lainvastaisesta, mutta puutteellisin tiedoin ja taidoin tehdystä.

Pentikäisen mukaan yrityksissä tapahtuu paljon paikallista sopimista, joka ei ole kaikkien pykälien mukaista, mutta sitä katsotaan läpi sormien. Riski kuitenkin on, että joku riitauttaa sopimukset, jolloin yritys joutuu maksumieheksi.

Pentikäinen peräänkuuluttaakin koulutusta. Yritykset eivät hänen mukaansa voi oppia sopimaan, jos sitä ei tehdä. Ihminen oppii tekemällä.

”Liittojen pitää tukea yrityksiä tarjoamalla sopimisen koulutusta”, Pentikäinen summaa.

DOCUE

• Docue on kotimainen, yli 100 000 käyttäjän hyödyntämä palvelu asiakirjojen laatimiseen ja sähköiseen allekirjoittamiseen.

• Pikavalintojen avulla voit helposti poimia haluamasi sisällöt, joiden pohjalta asiakirjamalli, kuten työsopimus tai kokouspöytäkirja, muotoutuu tarpeesi mukaan.

• Yritysasiakkaat voivat tarvittaessa kysyä neuvoa Docuen juristeilta ilman lisäveloitusta.

• Docue on viime syksynä laajentanut toimintaansa myös Ruotsiin.

www.docue.com

Lue myös: