Saku Vuori: Vähähiilisyys on kiven alla - Ideat | HS.fi
MainosIdeat

Saku Vuori: Vähähiilisyys on kiven alla

Energialla ja materialla on vahva yhteys muussakin kuin suhteellisuusteoriassa, muistuttaa Geologian tutkimuskeskuksen va. pääjohtaja Saku Vuori Vieras-kirjoituksessaan.


3.5. 12:22

Kykymme hyödyntää maankamaran raaka-aineita on määrittänyt vahvasti ihmiskunnan kehityshistoriaa. Olemme siirtyneet kivi-, pronssi- ja rautakausista teräksen aikakauteen ja nykyiseen uusien materiaalien aikakauteen.

Geologisten luonnonvarojen, kuten kivihiilen, öljyn ja kaasun, valjastaminen energianlähteiksi on mahdollistanut nykyisenlaisen maailman rakentamisen ja toiminnan – hyvässä ja pahassa. Energian ja materiaalien kulutus ovat kasvaneet nykyisiin mittoihinsa pitkälti halvan ja saatavilla olevan fossiilisen energian avulla. Siirtyminen vähähiilisyyteen on valtava haaste.

Teollisen materiaalinvalmistuksen varhaisessa vaiheessa tärkeitä alkuaineita oli kourallinen, mutta nyt niitä on käytössämme lähes koko jaksollisen järjestelmän verran. Valmistusmenetelmät ja materiaalien tutkimus ovat kehittyneet huimasti.

Uusista kriittisistä raaka-aineista tutuin lienee litium, jota tarvitaan sähköistyvän liikenteen akkuihin. Kierrätettävää litiumvarantoa ei ole, joten litiumin vastuullinen alkutuotanto on välttämättömyys.

Olennaista on se, kuinka paljon käytämme energiaa tai muita panoksia saadaksemme käyttöön vähähiilistä energiaa esimerkiksi litiumin tuotantoon.

Monia materiaaleja ja infrastruktuureja, joita tarvitaan fossiilisista polttoaineista luopumiseen, ei vielä ole tai ne ovat riittämättömiä. Esimerkiksi vuonna 2016 tuotetun öljyn mahdollistaman työpanoksen korvaaminen ydinenergialla olisi vaatinut lähes neljäntuhannen keskikokoisen ydinvoimalan koko vuoden tuotantoa. Se ei olisi ollut mahdollista.

Kaikki kustannustehokkaat sekä ympäristön ja ihmisten kannalta kestävät keinot tulee ottaa käyttöön vähähiilisyyttä tavoiteltaessa. Asiaa täytyy tarkastella globaalisti. Ilmastosopimuksille, päästökaupalle ja hiilitulleille on tilauksensa. Tarvitsemme konkretiaa ja kestävyyteen perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertotaloutta tulee edistää jo tuotteiden suunnittelussa. Kiertotalouden ratkaisuilla ei kuitenkaan pystytä vastaamaan kaikkeen kaupungistumisen ja kehittyvien maiden elintason nousun luomaan kysyntään, kuten raudan, kalkkikiven, betonin ja kiviaineisten tarpeeseen. Jo pelkkä raudan ruostuminen aiheuttaa merkittävää hukkaa materiaalikierrossa.

Tulevaan kehitykseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka vastuullisesti onnistumme hyödyntämään maankamaran raaka-aineita globaalisti ja yli sukupolvien. Vähähiilisyys ei onnistu ilman energiaa ja materiaaleja. Kaikki se, mitä ei voi kasvattaa, pitää kaivaa maasta. Ja usein se, mikä kasvaa, tarvitsee mineraalilannoitteita kasvaakseen hyvin.

Kirjoittaja on Geologian tutkimuskeskuksen va. pääjohtaja.

Lue myös:

Lue myös: