MainosSaint-Gobain

Kolme opiskelijaa laati tuhat laskelmaa: mikä on seinän, katon tai ylä- ja alapohjan hiilijalanjälki?

MAINOS Yksittäisen rakennusmateriaalin hiilijalanjälki on olennainen tieto suunnittelijalle, mutta vielä hyödyllisempää on tieto kokonaisen rakenneratkaisun hiilipäästöistä sen koko elinkaaren ajalta.

Opiskelijat Natalia Pennanen, Juuso Kokkonen ja Jesse Seila Karelia-ammattikorkeakoulusta muodostivat kolmen opiskelijan tiimin, joka laski Saint-Gobainille päästötiedot lähes tuhannesta rakenneratkaisusta.


29.11.2021 12:00

Mikä on yksittäisen rakennusmateriaalin hiilijalanjälki? Miten materiaali vaikuttaa koko rakennuksen energiatehokkuuteen osana rakenneratkaisua?

Tällaiset pohdinnat ovat jo nyt arkea suunnittelijoille, jotka haluavat minimoida rakennuksen hiilidioksidipäästöt sen koko elinkaaren ajalta. Viimeistään vuonna 2025 jokainen suunnittelija pohtii samoja kysymyksiä tavalla tai toisella, sillä silloin rakennusten vähähiilisyyttä aletaan ohjata lainsäädännöllä.

”Halusimme perehtyä itse myös laskentaan emmekä pelkkiin tuloksiin. Halusimme nähdä, mistä kaikesta rakenteen hiilijalanjälki muodostuu ja miten jopa omat ratkaisumme suhteutuvat toisiinsa.”

Päästölaskentaan on tarjolla vuosi vuodelta paremmat lähtötiedot. Esimerkiksi Saint-Gobain tarjoaa kolmannen osapuolen todentaman ympäristöselosteen lähes jokaiselle valmistamalleen tuotteelle.

”Tuotteemme liittyvät aina johonkin rakenteeseen, kuten kattoon, seiniin tai ylä- tai alapohjaan. Siksi halusimme laskea neliökohtaisen hiilijalanjäljen erilaisille rakenneratkaisuille, joissa on aina mukana myös muiden tuottamia materiaaleja”, kertoo Saint-Gobain Suomen ammattirakentamisen myyntijohtaja Kim Nylund.

Kesän mittainen lasku-urakka

Saint-Gobainissa laskettiin viime kesän aikana päästötietoja lähes tuhannelle rakenneratkaisulle.

Saint-Gobainissa oli tarkasteltu materiaalien elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä rakenne- ja rakennustasolla jo ennen viime kesän suurta laskentaurakkaa. Laskelmia oli tilattu alan asiantuntijoilta, ja niitä oli tutkittu yhdessä asiakkaiden kanssa.

Jokaisen rakenteen päästötaso on selvitettävä, sanoo Saint-Gobain Suomen ammattirakentamisen myyntijohtaja Kim Nylund.

”Halusimme perehtyä itse myös laskentaan emmekä pelkkiin tuloksiin. Halusimme nähdä, mistä kaikesta rakenteen hiilijalanjälki muodostuu ja miten jopa omat ratkaisumme suhteutuvat toisiinsa”, Nylund sanoo.

Laskentamenetelmä Euroopan komissiolta

Tehtävään palkattiin kolmen opiskelijan tiimi Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Laskentamenetelmäksi valittiin Euroopan komission Level(s)-menetelmä. Siihen nojaa myös ympäristöministeriön kehittämä vähähiilisyyden arviointimenetelmä, jota aletaan lähivuosina käyttää kokonaisten rakennusten ilmastoselvityksiin.

”Selvitimme aina ensin kunkin rakenteen toiminnan ja siihen kohdistuvat vaatimukset. Laskimme määräysten mukaisen perustason ja monesti myös passiivitalon ja nollaenergiatalon tason. Näin suunnittelijoiden on helppo vertailla rakenneratkaisuja keskenään eri tilanteissa”, kertoo neljännen vuoden rakennustekniikan opiskelija Juuso Kokkonen Saint-Gobainin laskentatiimistä.

Juuso Kokkonen

”Kun sain viime talvena tietää keväällä alkavasta laskentatyöstä, suoritin vielä pari hiilijalanjäljen laskentaan keskittyvää kurssia. Sain niistä hyvät valmiudet ymmärtää aihetta aiempaa paremmin”, Kokkonen kertoo.

Tiedot karttuivat edelleen laskentaurakan edetessä yhdessä Saint-Gobainin asiantuntijoiden kanssa, ja nyt Kokkonen tekee aiheesta opinnäytetyötään.

Laskelmat avasivat silmiä

Kim Nylundin mukaan laskelmat ovat avanneet silmiä myös yhtiön sisällä, vaikka päästöihin on kiinnitetty huomiota jo vuosia. Enää ei riitä, että leikataan karkeasti suurimmat päästöt, vaan on selvitettävä jokaisen rakenteen päästötaso, hän sanoo.

”Yksittäisen tuotteen päästömäärä voi vaikuttaa pieneltä, mutta kun tarkastellaan kerralla vaikkapa 50 000 neliömetrin kattoa, niin 15 kilon ero elinkaaren aikaisissa hiilipäästöissä neliömetriä kohden vaikuttaa valtavasti.”

Lue lisää: www.saint-gobain.fi

Rakenteiden päästötiedot rakennekirjastoissa

Rakenteen päästölaskennassa selvitetään rakenteen kaikkien materiaalien määrät neliömetriä kohden sekä kunkin materiaalin päästöt joko ympäristöselosteen tai geneerisen päästötiedon avulla. Huomioon otetaan materiaalien valmistuksen ohella muun muassa kuljetusmatkat, hävikki työmaalla sekä materiaalien käsittely sen jälkeen, kun rakennus puretaan. Saint-

Gobain tarjoaa rakennekohtaiset päästötiedot suunnittelijoiden ja konsulttien käyttöön rakennekirjastoissaan.

Kokeile tästä: www.laskentapalvelut.fi

Lue myös:

Lue myös: